Förordning (2023:286) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2023-05-17
Ändring införd
SFS 2023:286
Ikraft
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2023:281) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

3 §  De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2023:281) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material.

Tillgången till humanbiologiskt material

4 §  Rättsmedicinalverket ansvarar för att det inom myndigheten finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för åtkomst till humanbiologiskt material.

Bemyndiganden

5 §  Rättsmedicinalverket får meddela

  1. föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material,
  2. ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2023:281) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material, och
  3. föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2023:286) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

Ikraftträder
2023-07-01