Förordning (2023:323) om riktålder för pension för år 2029

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2023-05-25
Ändring införd
SFS 2023:323
Ikraft
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

1 §  Riktåldern för pension enligt 2 kap.10 a-10 c §§socialförsäkringsbalken ska vara 67 år för år 2029.

Ändringar

Förordning (2023:323) om riktålder för pension för år 2029

Ikraftträder
2023-07-01