Förordning (2023:542) om tidskoefficienter för beräkning av underlag för statliga stöd

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2023-09-14
Ändring införd
SFS 2023:542
Ikraft
2023-10-01
Tidsbegränsad
2024-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-01

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen.

2 §  Boverket får meddela föreskrifter om tidskoefficienter för beräkning av underlag för statliga lån, bidrag eller andra statliga stöd som rör ny- eller ombyggnad av bostäder.

Ändringar

Förordning (2023:542) om tidskoefficienter för beräkning av underlag för statliga stöd

Ikraftträder
2023-10-01