Förordning (2023:551) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2024

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2023-09-21
Ändring införd
SFS 2023:551
Ikraft
2024-01-01
Tidsbegränsad
2025-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 §  Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2024 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.:

InkomstårUppräkningsfaktor
20231,046
20241,033

Ändringar

Förordning (2023:551) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2024

Ikraftträder
2024-01-01