Förordning (2023:589) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2024

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2023-10-12
Ändring införd
SFS 2023:589
Ikraft
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2024.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp
EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1.2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller kraven för
a) miljöklass 1
- motorbensin per liter3 kr 88 öre3 kr 14 öre per liter7 kr 2 öre per liter
- alkylatbensin 1 kr 32 öre per liter3 kr 14 öre per liter4 kr 46 öre per liter
b) miljöklass 2 3 kr 93 öre per liter3 kr 14 öre per liter7 kr 7 öre per liter
2.2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 75 kr 4 öre per liter3 kr 14 öre per liter8 kr 18 öre per liter
3.2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 412710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts 305 kr med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörigper m34 146 kr per m34 451 kr per m3
miljöklass 1 per m31 811 kr2 723 kr per m34 534 kr per m3
miljöklass 2 per m32 209 kr2 723 kr per m34 932 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 415 kr per m32 723 kr per m35 138 kr per m3
4.2711 12 112711 19 00Gasol m.m. som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg4 363 kr per 1 000 kg4 363 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 407 kr per 1 000 kg4 363 kr per 1 000 kg5 770 kr per 1 000 kg
5.2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m33 104 kr per 1 000 m33 104 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a1 209 kr per 1 000 m33 104 kr per 1 000 m34 313 kr per 1 000 m3
6.2701, 2702 eller 2704Kol och koks833 kr per 1 000 kg3 608 kr per 1 000 kg4 441 kr per 1 000 kg
7.2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter3 kr 93 öre per liter3 kr 14 öre per liter7 kr 7 öre per liter

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2023:589) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2024

Ikraftträder
2024-01-01