Förordning (2023:590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2024

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2023-10-12
Ändring införd
SFS 2023:590
Ikraft
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 42,8 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2024.

Ändringar

Förordning (2023:590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2024

Ikraftträder
2024-01-01