Förordning (2023:599) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2024

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2023-10-19
Ändring införd
SFS 2023:599
Ikraft
2023-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-25

1 §  Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2024.

2 §  Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

[S2]Högst 3 axlar

EUROklassAvgift per år i kronorAvgift per månad i kronorAvgift per vecka i kronorAvgift per dag i kronor
016 2971 621428138
I14 1661 413370138
II12 3361 227324138
III10 7261 065277138
IV9 753972254138
V9 220915243138
VI eller renare8 687868231138
Minst 4 axlar
EUROklassAvgift per år i kronorAvgift per månad i kronorAvgift per vecka i kronorAvgift per dag i kronor
027 3252 722718138
I23 6532 362625138
II20 5712 050544138
III17 8731 783474138
IV16 2621 621428138
V15 3711 528405138
VI eller renare14 4791 447382138

3 §  Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 289 kronor.

Ändringar

Förordning (2023:599) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2024

Ikraftträder
2023-11-15