Försäkringskassans föreskrifter (2023:618) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2024

Departement
Försäkringskassan
Utfärdad
2023-10-23
Ändring införd
SFS 2023:618
Ikraft
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-11-01
Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att det procenttal med vilket bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § första stycket första meningen lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2024 är 9.

Ändringar

Försäkringskassans föreskrifter (2023:618) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2024

Ikraftträder
2024-01-01