AFS 2005:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00 Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-453-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 2005:6

MEDICINSKA KONTROLLER

I ARBETSLIVET

47282 Omsl Afs 05-6 05-03-22 08.12 Sida 1

MEDICINSKA KONTROLLER

I ARBETSLIVET

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i

arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

ISBN 91-7930-453-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8,

871 32 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47, Box 21019,

200 21 Malmö.

Tel 040-38 62 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Englundavägen 5, Box 1259,

171 24 Solna.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

orebro@av.se

Utgivare: Maria Hagberg Forss

Elanders Gotab 47282, Stockholm 2005

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

AFS 2005:6

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i

arbetslivet

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Generella regler om medicinska kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Läkarundersökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Uppgifter till Arbetsmiljöverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Läkares anmälan av sjukdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Obligatoriska medicinska kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Arbete med bly och kadmium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid blyarbete . .

12

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid kadmium-

arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och

vissa syntetiska oorganiska fibrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Arbete med härdplaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhets-

bedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Läkarundersökning vid arbete med esterplast . . . . . . . . .

16

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Höjdarbete i master och stolpar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Rök- och kemdykning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Krav på fysisk arbetsförmåga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Dykeriarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Arbete med vibrationsexponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Nattarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Bestämmelser om straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

AFS 2005:6

4

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Tillämpningsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Generella regler om medicinska kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Generella principer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Kemiska ämnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Att mäta exponering med biologiska prover . . . . . . . . . . . . . .

29

Damm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Biologiska agens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Optisk och elektromagnetisk strålning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Joniserande strålning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Buller och vibrationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Extremt klimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Arbeten med risker för belastningsskador . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Arbeten med extrem fysisk påfrestning . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Arbeten med hög psykisk belastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Arbeten med olycksrisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Risk för reproduktions- och fosterskador . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Cancerrisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Skillnad i känslighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Allergirisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Uppgifter till Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Läkares anmälan av sjukdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Obligatoriska medicinska kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Arbete med bly och kadmium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Hälsorisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid blyarbete . .

51

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid kadmium-

arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Undantag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och

vissa syntetiska oorganiska fibrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Hälsorisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Asbest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Kvarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Vissa syntetiska oorganiska fibrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

AFS 2005:6

5

Arbete med härdplaster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Hälsorisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbe-

dömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Läkarundersökning vid arbete med esterplast . . . . . . . . .

63

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning. . . . . . . . . . . . . . .

64

Höjdarbete i master och stolpar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Hälsorisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Rök- och kemdykning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Hälsorisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Krav på fysisk arbetsförmåga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Dykeriarbete och annat arbete vid förhöjt tryck . . . . . . . . . . . .

68

Hälsorisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Arbete med vibrationsexponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Hälsorisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Nattarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Hälsorisker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Definition av nattarbete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Läkarundersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Kommentarer till ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . .

78

Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Bilaga 1 Översikt över obligatoriska medicinska kontroller . . . . . .

84

Bilaga 2 Sammanfattning av medicinska kontroller av bly och

kadmium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Bilaga 3 Klassifikation av besvär och symtom från vibrationer . . .

88

Bilaga 4 Frågeformulär angående allergibesvär vid härdplast-

arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Bilaga 5 Förslag till resultatsammanställning av medicinska

kontroller vid exponering för bly och kadmium . . . . . . . .

92

Bilaga 6 Förslag till resultatsammanställning av medicinska kon-

troller vid exponering för fibrosframkallande damm . . . .

93

Bilaga 7 Läkares anmälan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

7

AFS 2005:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om medicinska kontroller i arbetslivet

Beslutade den 17 februari 2005

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) och efter samråd med Socialstyrelsen följande föreskrif-

ter

1)

).

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare lik-

ställs den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verk-

samhet. Med arbetstagare likställs den som hyrts in för att utföra arbete i

verksamheten.

1)

Jfr följande direktiv

– rådets direktiv 89/391/ EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbätt-

ringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.06.1989, s. 1,

Celex 31989L0391).

– rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot ris-

ker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i

direktiv 89/391/EEG) (EGT L 196, 26.7.1990, s. 1, Celex 31990L0394) senast ändrat

genom rådets direktiv 1999/38/EG (EGT L 138, 1.6.1999, s. 66, Celex 31999L0038).

– rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i

vissa avseenden (EGT L 307, 13.12.1993, s. 18, Celex 31993L0104).

– rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och

säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11,

Celex 31998L0024).

– rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare

mot risker vid exponering för asbest i arbetet (EGT L 263, 24.9.1983, s. 25, Celex

31983L0477) senast ändrat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG

(EUT L 97, 15.4.2003, s. 48, Celex 32003L0018).

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om mini-

mikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har sam-

band med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt

artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 177, 6.7.2002, s. 13, Celex 32002L0044).

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om

skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena

ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG)

(EGT L 158, 30.4.2004, s. 50, Celex 32004L0037).

Utkom från trycket

den 29 mars 2005

AFS 2005:6

8

Definitioner

2 §

I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven

betydelse.

Medicinsk kontroll

en medicinsk åtgärd avsedd att vara

till stöd i arbetsmiljöarbetet. I denna

kan ingå biologisk exponeringskon-

troll, läkarundersökning, hälsounder-

sökning och tjänstbarhetsbedömning.

Vaccinationer räknas inte som medi-

cinsk kontroll.

Biologisk exponeringskontroll

en direkt eller indirekt mätning av upp-

taget av ett ämne i kroppen.

Biologiskt gränsvärde

ett värde som inte får överskridas vid

biologisk exponeringskontroll.

Läkarundersökning

individinriktad undersökning som lä-

kare ansvarar för och där denne med-

verkar i undersökningen av varje en-

skild arbetstagare.

Hälsoundersökning

undersökning där läkaren inte behöver

medverka i undersökningen av varje

enskild individ. Läkaren ansvarar dock

för den slutliga bedömningen. Under-

sökningen kan genomföras med hjälp

av ett frågeformulär, ett enskilt samtal

och/eller kroppsundersökningar och

provtagningar.

Tjänstbarhetsbedömning

läkarens bedömning om den under-

söktes hälsotillstånd tillåter att denne

får sysselsättas med de arbetsuppgif-

ter som den medicinska kontrollen av-

ser.

Ordna med (medicinsk kontroll)

arbetsgivarens skyldighet att organi-

sera medicinsk kontroll, erbjuda de an-

ställda att genomgå denna och se till

att endast de som genomgått medi-

cinsk kontroll sysselsätts med det ar-

bete som föranleder kontrollerna.

AFS 2005:6

9

Erbjuda (medicinsk kontroll)

skiljer sig från ”ordna med” genom att

inget hinder eller förbud finns för ar-

betsgivaren att sysselsätta den som

avböjt att genomgå erbjuden medi-

cinsk kontroll.

Generella regler om medicinska kontroller

3 §

När en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sys-

tematiskt arbetsmiljöarbete, visar att det är motiverat att genomföra

medicinska kontroller av arbetstagarna skall sådana kontroller erbjudas

dem av arbetsgivaren.

4 §

Arbetsgivaren skall oavsett riskbedömning i 3 § ordna med medicin-

ska kontroller av arbetstagarna vid

a)

arbete som innebär exponering för bly och kadmium enligt 12–26 §§,

b)

arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm: as-

best, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer enligt 27–31 §§,

c)

arbete som innebär exponering för härdplaster enligt 32–40 §§,

d)

arbete som innebär stor fysisk påfrestning: höjdarbete i master och

stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete enligt 41–56 §§.

För arbeten enligt punkterna a, b och d samt för vissa arbeten enligt

punkt c skall de medicinska kontrollerna resultera i en tjänstbarhetsbe-

dömning.

Arbetsgivaren skall oavsett riskbedömningen i 3 § erbjuda arbetstagarna

medicinsk kontroll vid

e)

arbete som innebär exponering för vibrationer enligt 57–62 §§ samt

f)

nattarbete enligt 63–67 §§.

Medicinsk kontroll som ordnas med eller erbjuds enligt 3 § och 4 § skall

inte medföra några kostnader för arbetstagarna.

5 §

Den arbetstagare som genomgått medicinska kontroller skall, för-

utom resultatet av undersökningen, få den information och de råd som

motiveras av undersökningsresultatet, samt få ta del av tjänstbarhetsbe-

dömningen enligt 4 § andra stycket.

Arbetsgivaren skall ta del av tjänstbarhetsbedömningen enligt 4 § andra

stycket.

6 §

Den arbetstagare som inte genomgått sådana medicinska kontroller

där det ställs krav på tjänstbarhetsbedömning enligt 4 § andra stycket, får

arbetsgivare inte sysselsätta i det arbete som föranleder kravet på kon-

troller.

AFS 2005:6

10

Den arbetstagare som inte bedömts som tjänstbar efter läkarundersök-

ning eller biologisk exponeringskontroll enligt dessa föreskrifter, får ar-

betsgivare inte sysselsätta i det arbete som föranlett kontrollerna.

7 §

Arbetsgivare skall, när det inte hindras av sekretess eller tystnads-

plikt, ta del av resultatet av de medicinska kontroller som utförts med

stöd av denna föreskrift.

Om resultatet av medicinska kontroller tyder på att arbetet kan bidra till

ohälsa, skall arbetsgivaren göra de undersökningar och vidta de åtgärder

som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Läkarundersökning

8 §

Arbetsgivare som ordnar med eller erbjuder medicinska kontroller

skall förvissa sig om att utförande läkare har kompetens för uppdraget.

Kompetens att genomföra läkarundersökning, där det krävs tjänstbar-

hetsbedömning enligt 4 § andra stycket har:

– legitimerad läkare med specialistkompetens i yrkesmedicin, yrkes- och

miljömedicin eller motsvarande,

– legitimerad läkare med specialistkompetens inom företagshälsovård

eller

– legitimerad läkare som med godkänt resultat genomgått Arbetslivsin-

stitutets företagsläkarutbildning eller jämförlig utbildning och som har

minst motsvarande två års heltidstjänstgöring inom civil företagshäl-

sovård eller motsvarande inom försvarsmakten.

Kompetens att genomföra läkarundersökning, där det krävs tjänstbar-

hetsbedömning enligt 4 § andra stycket d), arbete som innebär stor fysisk

påfrestning, har förutom de i föregående stycken nämnda, även legitime-

rad läkare som med godkänt resultat genomgått dykerimedicinsk utbild-

ning som är kvalitetssäkrad mot standardkrav från EDTC och ECHM eller

som har minst motsvarande två års heltidstjänstgöring inom hyperbar-

medicin.

Kompetens att genomföra tillämpliga läkarundersökningar av elever i

grund- och gymnasieskolan har även legitimerad läkare med dokumente-

rad utbildning inom skolhälsovård och med minst motsvarande två års

heltidstjänstgöring inom skolhälsovård. Med utbildning inom skolhälso-

vård avses här kurs för läkares vidareutbildning i skolhälsovård.

För övriga läkarundersökningar är legitimerad läkare behörig.

AFS 2005:6

11

Register

9 §

Arbetsgivare skall föra register över alla arbetstagare som genom-

gått medicinsk kontroll enligt dessa föreskrifter.

Registret skall innehålla uppgifter om

a)

arbetstagarens namn,

b)

vilken eller vilka exponeringar arbetstagaren utsatts för,

c)

under vilken tidsperiod exponering skett,

d) resultat av biologiska exponeringskontroller vid exponering för bly

och kadmium samt

e)

resultat av utförda undersökningar och, vid tjänstbarhetsbedömning,

tidpunkt för denna och vem som utfört den. Uppgift om tjänstbarhet i

dykeriarbete skall även föras in i dykarbok eller motsvarande.

Uppgifter till Arbetsmiljöverket

10 §

Arbetsgivaren skall snarast efter utgången av det kvartal då läkar-

undersökning enligt 14–16 §§ eller 29–31 §§ eller då periodisk biologisk

exponeringskontroll enligt 17–21 §§ och/eller 22–25 §§ utförts sända in

sammanställda uppgifter om resultaten till Arbetsmiljöverket. I en sådan

sammanställning skall anges uppgifter om antalet undersökta fördelade

på olika slag av sysselsättning samt namn på den för kontrollen ansva-

rige läkaren. Vid den biologiska exponeringskontrollen för bly och kad-

mium skall dessutom uppgifterna vara uppdelade på kön och olika nivåer

av bly respektive kadmium i blod. Vilket laboratorium som utfört analy-

serna skall också anges.

Läkares anmälan av sjukdom

11 §

Sjukdomar, som skall anmälas enligt arbetsmiljöförordningen 2a §

är sådana, som kan ha samband med arbetet och är av intresse från ar-

betsmiljösynpunkt. De sjukdomar, inbegripet symtom och besvär, som

avses är sådana:

– som indikerar dåliga arbetsförhållanden och/eller bristande rutiner för

arbetsanpassning och rehabilitering,

– som drabbat många personer i en viss typ av arbete. Antalet är fler än

vad man skulle förvänta sig eller fler än vad man normalt brukar se i

denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe,

– som ökar i frekvens över tid,

– där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena el-

ler mutagena ämnen samt

– där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt.

AFS 2005:6

12

Obligatoriska medicinska kontroller

Arbete med bly och kadmium

Läkarundersökning

12 §

Regler om läkarundersökning och biologisk exponeringskontroll

gäller när det ställs krav på medicinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets före-

skrifter om bly, och när kadmium eller material, som innehåller kadmium

som metall eller i kemisk förening, hanteras så att kadmiumexponering

kan förekomma.

13 §

Läkarundersökning som föreskrivs i 14 § skall genomföras innan

arbetstagaren påbörjar arbete med bly eller kadmium. Har motsvarande

läkarundersökning utförts inom tre år före arbetets början behöver den

dock inte upprepas.

14 §

Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkesanamnes, uppgift

om relevanta exponeringar samt tobaks- och sjukdomsanamnes. Läkar-

undersökningen skall även omfatta fysikaliskt rutinstatus med bestäm-

ning av blodtryck,

– vid blyarbete, bestämning av blyhalten i blod samt kvalitativ bestäm-

ning av protein i urin, samt

– vid kadmiumarbete, bestämning av kadmiumhalten i blod och urin

samt kemisk diagnostik av tecken på eventuell njurpåverkan.

Läkarundersökningarna skall i övrigt innehålla vad som behövs för att

ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

15 §

Periodisk läkarundersökning skall genomföras med högst 36 måna-

ders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades. Undersökningen

skall ha samma omfattning som anges i 14 §. Om exponeringen avbryts

under mer än tolv månader får kontrollen uppskjutas motsvarande tid.

16 §

Den arbetstagare som vid en läkarundersökning enligt 14 eller

15 §§ visat sig ha sjuklighet eller svaghet som innebär ökad risk för

ohälsa genom bly- eller kadmiumpåverkan är ej tjänstbar i det arbete

som föranleder undersökningen.

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid blyarbete

17 §

Periodisk biologisk exponeringskontroll av arbetstagare som i ar-

betet exponeras för eller kommer att exponeras för bly skall utföras med

tre månaders mellanrum räknat från den dag då blyexponering påbörjas.

En sådan kontroll skall omfatta bestämning av blyhalt i blod. Kontrollen

får tidigareläggas eller senareläggas högst två veckor. Om exponeringen

AFS 2005:6

13

avbryts under mer än två veckor får kontrollen uppskjutas motsvarande

tid, dock högst en månad från det att arbetet återupptagits.

Arbetsgivare skall anlita laboratorium som har lämplig analysmetod och

som kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för bly i blod.

18 §

För kvinnor som fyllt 50 år och för alla män som vid tre på varandra

följande tremånaderskontroller har en blyhalt i blodet som är högst 1,5

µmol/l blod, får arbetsgivaren därefter i stället ordna med periodisk biolo-

gisk exponeringskontroll med sex månaders intervall så länge blodbly-

halten vid kontrollerna är högst 1,5 µmol/l blod. För kvinnor under 50 år

som vid tre på varandra följande tremånaderskontroller har en blyhalt i

blodet som är högst 0,8 µmol/l blod får dock kontroller utföras med sex

månaders mellanrum så länge blodblyhalterna vid kontrollerna är högst

0,8 µmol/l blod. Kontrollen får tidigareläggas eller senareläggas högst en

månad.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast så länge arbetet sker under

oförändrade eller förbättrade förhållanden vad gäller blyexponering.

19 §

För kvinnor som fyllt 50 år och för alla män som vid tre på varandra

följande tre- eller sexmånaderskontroller har en blyhalt i blodet som är

lägre än 0,8 µmol/l blod och som arbetar under oförändrade förhållanden

vad gäller blyexponering, behöver arbetsgivaren inte ordna med förny-

ade periodiska kontroller.

20 §

Visar läkarundersökning eller periodisk kontroll att blyhalten i blo-

det är högre än 1,8 µmol/l (för kvinnor som fyllt 50 år och för alla män) el-

ler högre än 1,0 µmol/l (för kvinnor under 50 år) skall arbetsgivaren ut-

reda anledningen till detta. Arbetsgivaren skall också se till att åtgärder

enligt föreskrifterna om bly snarast vidtas för att minska blyupptaget.

21 §

Den som vid någon kontroll har en blyhalt i blodet högre än 2,0

µmol/l (för kvinnor som fyllt 50 år och för alla män) eller högre än 1,2

µmol/l (för kvinnor under 50 år) är ej tjänstbar i blyarbete tills ny läkarun-

dersökning enligt 14 § skett och ny kontroll visat att halten bly i blodet

sjunkit till under 1,8 respektive 1,0 µmol/l.

Detsamma gäller den som har en blyhalt i blodet högre än 1,8 µmol/l (för

kvinnor som fyllt 50 år och för alla män) eller högre än 1,0 µmol/l (för

kvinnor under 50 år) vid tre på varandra följande kontroller.

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid kadmiumarbete

22 §

Periodisk biologisk exponeringskontroll av arbetstagare som i ar-

betet exponeras för eller kommer att exponeras för kadmium skall utfö-

AFS 2005:6

14

ras med sex månaders intervall räknat från den dag då kadmiumexpone-

ring påbörjas. En sådan kontroll skall omfatta bestämning av kadmium-

halt i blod. Kontrollen får tidigareläggas eller senareläggas högst en må-

nad. Om exponeringen avbryts under mer än en månad får kontrollen

uppskjutas motsvarande tid.

Arbetsgivare skall anlita laboratorium som har lämplig analysmetod och

som kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för kadmium i blod.

23 §

Visar en läkarundersökning eller biologisk exponeringskontroll att

kadmiumhalten i blodet hos någon undersökt person är högre än

50 nmol/l blod skall arbetsgivaren utreda anledningen till detta, samt en-

ligt 7 § snarast vidta åtgärder för att minska upptaget.

24 §

Den som vid någon läkarundersökning eller biologisk expone-

ringskontroll har en högre kadmiumhalt i blodet än 75 nmol/l blod är ej

tjänstbar i kadmiumarbete tills en ny läkarundersökning enligt 14 § före-

tagits, och en ny kontroll visat att kadmiumhalten i blodet sjunkit under

50 nmol/l blod.

25 §

Den som vid tre på varandra följande sexmånaderskontroller har

en kadmiumhalt i blodet som är lägre än 50 nmol/l blod får därefter i stäl-

let genomgå kontroll med tolv månaders intervall. Kontrollen får tidigare-

läggas eller senareläggas högst två månader.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast så länge arbetet försiggår

under oförändrade eller förbättrade förhållanden vad gäller kadmiumex-

ponering och så länge kadmiumhalten i blodet vid kontrollerna är lägre

än 50 nmol/l.

Undantag

26 §

Arbetsmiljöverket kan, efter ansökan från arbetsgivare, för viss ar-

betstagare medge undantag från bestämmelserna i 21 § och 24 §. Om

undantag beviljas kan det förenas med villkor om extra periodisk biolo-

gisk exponeringskontroll eller läkarundersökning.

Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och vissa

syntetiska oorganiska fibrer

Läkarundersökning

27 §

Regler om läkarundersökning gäller när det ställs krav på medi-

cinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, kvarts eller syn-

tetiska oorganiska fibrer.

AFS 2005:6

15

28 §

Läkarundersökning som föreskrivs i 29 § skall genomföras innan

arbetstagaren påbörjar arbetet.

Har motsvarande läkarundersökning utförts inom tre år före arbetets bör-

jan behöver den dock inte upprepas.

29 §

Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkesanamnes, uppgift

om eventuell exponering för fibrosframkallande damm eller annat hälso-

farligt damm, tobaks- och sjukdomsanamnes, klinisk undersökning av

andnings- och cirkulationsorganen, lungröntgenundersökning och spi-

rometri. Läkarundersökningen skall vara av den omfattningen att den kan

ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

30 §

Periodisk läkarundersökning skall genomföras med högst 36 måna-

ders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades. Läkarundersök-

ningen skall omfatta vad som anges i 29 § och vad som i övrigt behövs

för att bedöma arbetstagarens fortsatta tjänstbarhet i sådant arbete som

anges i 27 §. Lungröntgenundersökningen skall dock endast göras vid

den tredje periodiska undersökningen och därefter vid varannan under-

sökning, om inte övriga undersökningsfynd föranleder tätare kontroller.

Vid periodisk läkarundersökning kan spirometriresultat och lungröntgen-

bilder som tagits i annat sammanhang användas, förutsatt att tidsinter-

vallet är detsamma och kvaliteten godtagbar.

Om spirometri eller lungröntgenundersökning som avses i första eller

andra stycket visar förhållanden som avviker från det normala, skall un-

dersökningen kompletteras till en läkarundersökning enligt 29 §.

31 §

Arbetstagare som, vid läkarundersökning enligt 29 § eller 30 §, vi-

sat sjuklighet eller svaghet som gör denne särskilt mottaglig för sjukdom

orsakad av sådan exponering som föranlett undersökningen, är ej tjänst-

bar i det aktuella arbetet.

Arbete med härdplaster

Läkarundersökning

32 §

Regler om läkarundersökning gäller när detta krävs enligt Arbets-

miljöverkets föreskrifter om härdplaster.

33 §

Läkarundersökning som föreskrivs i 34 § skall genomföras innan

arbetstagare påbörjar arbete med härdplaster. Har motsvarande läkarun-

dersökning ägt rum inom två år före arbetets början behöver den dock

inte upprepas.

AFS 2005:6

16

34 §

Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkes- och tobaksanam-

nes samt sjukdomsanamnes avseende luftvägssjukdom, hudsjukdom, al-

lergi eller annan överkänslighet, klinisk undersökning av huden och luft-

vägarna samt spirometri.

35 §

Läkarundersökning enligt 34 § skall också ordnas för arbetstagare

som visat nya tecken på luftvägssjukdom, hudsjukdom eller allergi och

som meddelat arbetsgivaren detta. Förkylningar och andra tillfälliga luft-

vägsbesvär, där det inte finns anledning att misstänka samband med ar-

betet, behöver dock inte ge anledning till ny läkarundersökning.

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning

36 §

Vid vissa arbeten med härdplast, som anges i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om härdplaster, skall undersökningar enligt 34 § eller 35 §

ligga till grund för en bedömning av arbetstagarens tjänstbarhet för det

aktuella arbetet.

37 §

Läkarundersökning enligt 34 § skall genomföras innan arbetsta-

gare påbörjar arbete som föranleder tjänstbarhetsbedömning. Har mot-

svarande undersökning utförts inom två år före arbetets början behöver

den dock inte upprepas.

En ny läkarundersökning skall genomföras efter minst tre men högst sex

månader från arbetets början.

Arbetsgivaren skall dessutom ordna med läkarundersökning av alla ar-

betstagare som sysselsätts i sådant arbete med högst 24 månaders mel-

lanrum räknat från den dag arbetet påbörjades.

Läkarundersökningarna skall resultera i en tjänstbarhetsbedömning för

det aktuella arbetet enligt 36 §.

38 §

Arbetstagare som vid läkarundersökning enligt 36 § och 37 § visat

sjuklighet eller svaghet som gör arbetstagaren särskilt mottaglig för sjuk-

dom orsakad av härdplastkomponent eller luftföroreningar som föranlett

undersökningen är ej tjänstbar i det aktuella arbetet.

Läkarundersökning vid arbete med esterplast

39 §

Arbetsgivaren skall erbjuda arbetstagarna läkarundersökning en-

ligt 33–35 §§ vid arbete med armerad esterplast.

Läkarundersökning skall förutom det som föreskrivs i 34 § inriktas mot

symtom från centrala och perifera nervsystemet. Regler om läkarunder-

sökning enligt första stycket gäller inte om exponeringsmätning visat att

AFS 2005:6

17

halten styren är lägre än 1/5 av tillämpligt hygieniskt gränsvärde enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder

mot luftföroreningar.

40 §

Läkarundersökning skall också erbjudas arbetstagare med högst

sex års mellanrum efter det att arbete, som föranleder undersökning, på-

börjats. Läkarundersökning skall främst inriktas mot symtom från cen-

trala och perifera nervsystemet samt mot förhållanden och symtom som

tillkommit sedan föregående undersökning.

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning

Höjdarbete i master och stolpar

Läkarundersökning

41 §

Regler om läkarundersökning gäller när det ställs krav på medi-

cinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mast- och stolparbete.

42 §

Läkarundersökning enligt 43 § skall genomföras för arbetstagare

som utför höjdarbete i master och stolpar:

– inom tolv månader innan höjdarbete påbörjas första gången,

– innan höjdarbete återupptas, om mer än tolv månader gått sedan den

senaste läkarundersökningen,

– före fortsatt höjdarbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall

eller annan händelse, som kan leda till ökad risk för ohälsa eller olycks-

fall vid höjdarbete.

43 §

Läkarundersökningen skall omfatta anamnes med särskild inrikt-

ning på sjukdom eller annan ohälsa som kan ge akut medvetandepåver-

kan eller orsaka annan plötslig svaghet.

Undersökningen skall också omfatta fysikaliskt rutinstatus med bestäm-

ning av blodtryck och benägenhet för ortostatisk reaktion, bedömning av

hjärt- och lungstatus samt arbetsprov med EKG-registrering.

Arbetsprov med EKG-registrering (arbets-EKG) görs med kliniskt fysiolo-

gisk metodik genom registrering av elektrokardiogram under maximal

arbetsbelastning. Läkare och beredskap för hjärt–lungräddning skall fin-

nas tillgängliga vid undersökningen.

Undersökningens omfattning och inriktning i övrigt skall vara sådan, att

den kan ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

44 §

Periodisk läkarundersökning skall genomföras med högst tolv må-

naders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades och inriktas på

sådant som inträffat sedan föregående läkarundersökning och som kan

AFS 2005:6

18

påverka den undersöktes tjänstbarhet i höjdarbete. Undersökningen skall

i övrigt ha samma omfattning och innehåll som läkarundersökning enligt

43 §, med följande undantag:

– den som är under 40 år behöver genomgå arbetsprov med EKG-regist-

rering endast vart femte år.

– den som fyllt 40 år men inte 50 år behöver genomgå sådant arbetsprov

endast vartannat år.

45 §

Arbetstagare, som vid läkarundersökning enligt 43 § eller 44 § vi-

sat sjuklighet eller svaghet, som innebär en ökad risk för ohälsa eller

olycksfall vid höjdarbete i master och stolpar, är ej tjänstbar i sådant ar-

bete.

Rök- och kemdykning

Läkarundersökning

46 §

Regler om läkarundersökning och om krav på fysisk arbetsförmåga

gäller när det ställs krav på medicinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets före-

skrifter om rök- och kemdykning.

47 §

Läkarundersökning enligt 48 § skall genomföras för arbetstagare

som utför arbete som rök- eller kemdykare:

– inom sex månader innan arbetet påbörjas första gången,

– innan arbete med rök- och kemdykning återupptas, om mer än tolv

månader gått sedan senaste läkarundersökningen,

– före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller

annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall

vid rök- och kemdykning.

48 §

Läkarundersökningen skall omfatta:

– bestämning av fysisk arbetsförmåga enligt 51 §,

– arbetsprov med EKG-registrering,

– vad som i övrigt behövs för att bedöma om arbetstagaren med hänsyn

till sitt hälsotillstånd bör arbeta med rök- eller kemdykning.

Arbetsprov med EKG-registrering (arbets-EKG) görs med kliniskt fysiolo-

gisk metodik genom registrering av elektrokardiogram under maximal

arbetsbelastning. Läkare och beredskap för hjärt–lungräddning skall fin-

nas tillgängliga vid undersökningen.

Undersökningens omfattning och inriktning i övrigt skall vara sådan, att

den kan ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

AFS 2005:6

19

49 §

Periodisk läkarundersökning skall genomföras med högst tolv må-

naders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades, med följande

undantag:

– Den som är under 40 år behöver genomgå arbetsprov med EKG-regist-

rering endast vart femte år.

– Den som fyllt 40 år men inte 50 år behöver genomgå sådant arbets-

prov endast vartannat år.

Läkarundersökningen skall vara av samma omfattning som anges i 48 §.

50 §

Arbetstagare som vid läkarundersökning enligt 48 § eller 49 § visat

sjuklighet eller svaghet, som innebär en ökad risk för ohälsa eller olycks-

fall vid rök- och kemdykning, är ej tjänstbar i sådant arbete.

Krav på fysisk arbetsförmåga

51 §

Arbetstagare som rök- eller kemdyker skall ha god fysisk arbetsför-

måga.

Den fysiska arbetsförmågan bestäms genom gång på rullband i sex mi-

nuter med hastigheten 4,5 km/tim och lutningen 8° mot horisontalplanet

eller annan kombination av hastighet och lutning, som ger minst samma

belastning (syreupptagningsförmåga, VO

2

).

Arbetstagaren skall under provet vara iförd full larmutrustning utom and-

ningsmask. Stövlar kan ersättas med gymnastikskor. Totalvikten av den

utrustning som bärs under provet skall vara 24 ± 0,5 kg.

Den som, vid bestämning av fysisk arbetsförmåga, inte kan prestera

minst ovan angivna tider och belastningar under de angivna provförut-

sättningarna får inte rök- eller kemdyka.

Dykeriarbete

Läkarundersökning

52 § Regler om läkarundersökning gäller när det ställs krav på medi-

cinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete.

53 § Läkarundersökning enligt 54 § skall genomföras för arbetstagare

som utför dykeriarbete:

– inom tolv månader innan dykeriarbete påbörjas första gången,

– innan dykeriarbete återupptas, om mer än fem år eller, för den som

fyllt 40 år, två år gått sedan den senaste läkarundersökningen,

AFS 2005:6

20

– före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller

annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall

vid dykeriarbete.

För den som vid enstaka tillfällen omhändertar akut sjuk patient i tryck-

kammare räcker det om arbetsgivaren ordnar med läkarundersökning

snarast efter det första tillfället i tryckkammararbete.

54 § Läkarundersökningen skall omfatta anamnes med särskild inrikt-

ning på sjukdom eller annan ohälsa som kan medföra ökad risk för

ohälsa eller olycksfall vid dykeriarbete.

Undersökningens omfattning och inriktning i övrigt skall vara sådan, att

den kan ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

55 § Periodisk läkarundersökning skall genomföras för den som är un-

der 40 år minst vart femte år. För den som är över 40 år skall periodisk lä-

karundersökning genomföras minst vartannat år. Undersökningarna skall

vara av samma omfattning som anges i 54 §.

56 § Arbetstagare som vid läkarundersökning enligt 54 § eller 55 § visat

sjuklighet eller svaghet, som vid dykeriarbete innebär en ökad risk för

ohälsa eller olycksfall, är ej tjänstbar i sådant arbete.

Arbete med vibrationsexponering

Läkarundersökning

57 § Regler om läkarundersökning gäller när det ställs krav på medi-

cinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer.

58 § Läkarundersökning enligt 59 § skall genomföras innan arbete med

vibrationer som kräver läkarundersökning påbörjas för första gången.

Har motsvarande undersökning ägt rum inom tolv månader före arbetets

början behöver den dock inte upprepas.

59 § Läkarundersökningen skall minst omfatta:

– yrkesanamnes,

– uppgift om tidigare sjukdomar,

– uppgift om läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

– anamnes gällande vibrationsrelaterade symtom, deras debut, frek-

vens, allvarlighetsgrad, utbredning och relation till exponering.

60 § Vid arbete som innebär exponering för vibrationer till hand och

arm skall läkarundersökningen utöver vad som anges i 59 § omfatta en

riktad undersökning av kärl, hud och nerver i händer och armar samt

muskuloskeletal undersökning av händer, armar, skuldror och nacke.

AFS 2005:6

21

Vid arbete som innebär exponering för helkroppsvibrationer skall läkar-

undersökningen, utöver vad som anges i 59 §, omfatta en riktad under-

sökning av ryggen.

61 § Periodisk läkarundersökning med samma innehåll som 59–60 §§

skall genomföras med högst tre års mellanrum efter det att vibrationsex-

ponerat arbete påbörjats. Varannan periodisk undersökning, dock inte

den första, får ersättas med en enklare hälsoundersökning eller ett fråge-

formulär avsett för screening av vibrationsskada.

62 § Läkarundersökning enligt 59 § och 60 § skall också omfatta dem

som vid hälsoundersökning eller i frågeformuläret enligt 61 § visat tecken

på vibrationsskada.

Detsamma gäller dem som i annat sammanhang uppgett nya symtom el-

ler visat tecken på vibrationsskada och anmält detta till arbetsgivaren.

Nattarbete

Läkarundersökning

63 § Läkarundersökningen omfattar arbetstagare i nattarbete. Härmed

avses arbetstagare, som normalt utför minst tre timmar av dygnets ar-

bete om natten eller som sannolikt kommer att fullgöra minst 38 % av

årsarbetstiden om natten. Reglerna i 63–67 §§ gäller inte vid tillfälligt

nattarbete som inte beräknas överstiga tre månader.

64 § Som natt betraktas i dessa föreskrifter varje period om sju timmar

som innefattar tiden 00.00–05.00.

65 § Arbetsgivare skall erbjuda läkarundersökning innan nattarbete på-

börjas första gången. Har motsvarande undersökning ägt rum inom ett år

före arbetets början behöver den dock inte upprepas.

Periodisk läkarundersökning skall erbjudas med sex års mellanrum räk-

nat från den dag nattarbete påbörjades med följande undantag:

– med tre års mellanrum när arbetstagaren fyllt 50 år.

66 § Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkesanamnes, sjuk-

domsanamnes, relevanta uppgifter om medicinering och sociala förhål-

landen samt fysikaliskt rutinstatus. För övrigt skall undersökningen om-

fatta vad som bedöms vara relevant för att belysa om arbetstagaren lö-

per särskilda risker för ohälsa eller olycksfall genom nattarbete.

AFS 2005:6

22

67 § Periodisk läkarundersökning skall omfatta vad som anges i 66 §

men främst inriktas på sådant, som inträffat sedan den senaste läkarun-

dersökningen och som kan ha betydelse för arbetstagarens förutsätt-

ningar för fortsatt nattarbete utan risk för ohälsa och olycksfall.

Bestämmelser om straff

68 § Bestämmelserna i 6, 13, 15, 17, 22 första stycket, 28, 30, 33, 37, 39

första stycket, 42, 44, 47, 49, 53, 55, 58, 61 och 65 §§ utgör föreskrifter en-

ligt 4 kap. 5 § arbetsmiljölagen.

Bestämmelserna i 9 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 7 § samma lag.

Bestämmelserna i 10 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 8 § samma lag.

Brott mot nu nämnda föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 § första stycket 2,

arbetsmiljölagen medföra böter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005. Dock träder inte 8 § i kraft

förrän 1 januari 2008.

Övergångsvis, dock längst till den 1 januari 2008, får den fysiska arbets-

förmågan enligt 51 § bestämmas genom cykling på cykelergometer un-

der sex minuter med belastningen 200 W.

Den 1 juli 2005 upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

AFS 1997:8

Medicinsk kontroll av nattarbetande samt

AFS 2000:7

Medicinsk kontroll vid kadmiumarbete.

Den som före den 1 juli 2005 var sysselsatt i ett arbete som omfattas av

dessa föreskrifter, men där det tidigare saknats krav på medicinska kon-

troller, skall genomgå periodiska läkarundersökningar enligt dessa reg-

ler. Den första kontrollen skall genomföras vid tidpunkten för närmast

kommande periodiska läkarundersökning, räknat från den dag arbetet

påbörjades.

För den som före den 1 juli 2005 var sysselsatt i ett arbete som omfattas

av dessa föreskrifter där det tidigare funnits krav på medicinska kontrol-

ler, men där tidsintervall eller innehåll i dessa förändrats, gäller de nya

reglerna utan särskilda åtgärder. När tidpunkten för en kommande perio-

AFS 2005:6

23

disk läkarundersökning beräknas utgår man från den tidpunkt då föregå-

ende läkarundersökning genomfördes. Om periodisk läkarundersökning

ännu inte genomförts utgår man från tidpunkten för när arbetet påbörja-

des.

KENTH PETTERSSON

Ywonne Strempl

Maria Hagberg Forss

AFS 2005:6

24

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om medicinska

kontroller i arbetslivet

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

(AFS 2005:6). Samråd har skett med Socialstyrelsen.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De

skall upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven samt visa exempel på

praktiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, bak-

grundsinformation och hänvisningar.

Utgångspunkten för arbetsgivarens arbetsmiljöarbete är Arbetsmiljöver-

kets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet är att arbetsgivaren genom undersökning och

riskbedömning ska få klart för sig om det behövs åtgärder för att före-

bygga ohälsa och olycksfall i verksamheten. Vilka dessa åtgärder skall

vara framgår av föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Bakgrund

Bestämmelser om medicinska kontroller har tidigare funnits i olika

bransch- eller sakföreskrifter tillsammans med tekniska och yrkeshygieni-

ska regler. I dessa föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet har

flertalet stadgade medicinska åtgärder sammanförts och kvar i de ur-

sprungliga föreskrifterna finns krav på att medicinska kontroller skall ge-

nomföras enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter. Tidsintervall mellan

olika typer av undersökningar har i möjligaste mån samordnats. Medi-

cinsk kontroll vid exponering för vibrationer har tillkommit som en an-

passning till ett nytt EU-direktiv. Dessutom har det tillkommit regler och

råd om när det kan vara motiverat att genomföra medicinska kontroller

av andra skäl.

Kraven i denna författning riktas, med undantag av 11 §, mot arbetsgiva-

ren. De medicinska undersökningarna inklusive eventuella tjänstbarhets-

bedömningar utförs dock av behörig medicinsk personal vars skicklighet

och kompetens arbetsgivaren får förlita sig på. En del medicinska fackut-

tryck finns med i denna författning som anvisningar till den medicinska

personalen som skall genomföra de medicinska undersökningarna. Om

dessa inte förklarats i den löpande texten har de i regel tagits med i en

särskild ordlista.

AFS 2005:6

25

Tillämpningsområde

Till 1 § I 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen finns ett ansvar för den som hyr in

arbetskraft. Ansvaret gäller när en arbetsgivare mot ersättning ställer ar-

betskraft, som är anställd hos honom, till en inhyrares förfogande för att

utföra arbete som hör till inhyrarens verksamhet. Inhyraren utövar den

direkta arbetsledningen. För det arbete som utförs hos inhyraren har

denne därför ett ansvar som i stort motsvarar arbetsgivarens ansvar. Han

skall vidta samma arbetsmiljöåtgärder som han skulle ha vidtagit för

egen anställd personal såvitt gäller åtgärder som behövs under inhyr-

ningstiden. Enligt 1 § likställs inhyrare med arbetsgivare.

Arbetsgivaren är enligt 3 och 4 §§ ansvarig för att ordna med medicinska

kontroller av arbetstagarna. När det gäller läkarundersökning och perio-

disk biologisk exponeringskontroll som skall ske med regelbundna inter-

vall, innebär bestämmelserna att arbetsgivare och inhyrare båda har an-

svar för att dessa genomförs under den tid inhyrningen varar. Det är vik-

tigt att det vid avtalet mellan arbetsgivare och inhyrare klart framgår vem

som ska se till att de medicinska kontroller som krävs, genomförs under

den tid inhyrningen varar.

Av 1 kap. 3 § arbetsmiljölagen framgår att den som genomgår utbildning,

vid tillämpning av bl.a. 4 kap. 5 § (som handlar om medicinsk kontroll),

också är likställd med arbetstagare.

Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför ar-

bete för arbetsgivares räkning (med undantag för arbete som utförs i ar-

betsgivarens hushåll). Detta innebär att arbetsmiljölagen är tillämplig på

arbete, som bedrivs i Sverige, oberoende av om den som driver verksam-

heten är svensk eller utländsk medborgare och oavsett om det är fråga

om svensk eller utländsk arbetstagare.

Definitioner

Till 2 §

Medicinsk kontroll

Om vaccinationer och andra förebyggande medicinska åtgärder vid risk

för smitta finns regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiolo-

giska arbetsmiljörisker.

Biologisk exponeringskontroll

Bestämning av bly och kadmium i blod är exempel på biologisk expone-

ringskontroll.

AFS 2005:6

26

Indirekta mätningar av ett ämne som tas upp i kroppen kan vara bestäm-

ningar av olika biologiska markörer, t.ex. kända omvandlingsprodukter

(metaboliter) från ämnet i blod, urin eller utandningsluft.

Biologiska gränsvärden

I föreskrifterna finns biologiska gränsvärden för bly i blod och kadmium i

blod.

Läkarundersökning

Vid läkarundersökning är det angeläget att patienten ges tid att samtala

med läkaren. Läkarundersökningen kan enligt särskilda krav utmynna i en

tjänstbarhetsbedömning. Se också kommentarer till 8 §.

Hälsoundersökning

En hälsoundersökning kan t.ex. också genomföras med syfte att finna

personer som bör bli föremål för läkarundersökning. Hälsoundersök-

ningar kan då användas som ett hälsoövervakningsinstrument för grup-

per av arbetstagare utan någon koppling till uppföljande läkarundersök-

ningar. Det kan förekomma att sådana undersökningar bara omfattar

skriftliga enkäter. Det är då viktigt att de enkätfrågor som kommer till an-

vändning är väl validerade, dvs. att de visats kunna kartlägga den ohälsa

man vill studera.

Tjänstbarhetsbedömning

Även om arbetstagaren bedöms vara tjänstbar kan dock vissa villkor stäl-

las för att denne skall få sysselsättas i det arbete som är anledningen till

undersökning. Sådana villkor kan t.ex. innebära krav på tätare läkarun-

dersökningar eller tjänstbarhet endast i vissa specificerade arbetsuppgif-

ter.

Ordna med (medicinsk kontroll)

Motsvarar arbetsmiljölagens ”föranstalta om läkarundersökning” och

innebär förutom att arbetsgivaren organiserar, och erbjuder medicinsk

kontroll också att det enligt 4 § inte medför några kostnader för arbetsta-

garen att genomgå dem.

AFS 2005:6

27

Generella regler om medicinska kontroller

Till 3 §

Generella principer

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller

olycksfall. Risker i arbetsmiljön bör alltid i första hand åtgärdas genom

förebyggande arbetsmiljöåtgärder riktade mot fysiska, psykologiska och

sociala faktorer.

Om risker för ohälsa och olycksfall ändå kvarstår bör arbetsgivaren över-

väga behovet av medicinska kontroller i syfte att förebygga dessa risker.

Indikationer på otillräcklig effekt av arbetsmiljöåtgärder kan vara inträf-

fade skador i den egna verksamheten eller i andra företag med liknande

verksamhet eller en allmän erfarenhet av att en verksamhet av det aktu-

ella slaget innehåller arbetsuppgifter och arbetsmoment som innebär ris-

ker för ohälsa och olycksfall och som är svåra att få bort eller minska. Yt-

terligare motiv för medicinska kontroller kan ibland vara att det uppkom-

mit nya förhållanden i verksamheten genom ändringar i produktion, ar-

betsrutiner, bemanning etc.

Olyckshändelser, läckage, produktionsstörningar eller annat som miss-

tänks ha gett upphov till hälsofarliga utsläpp, strålning, fysiska eller psy-

kiska belastningar eller andra risker kan också vara ett skäl att genomföra

medicinska kontroller av de personer som bedöms ha varit utsatta för

den aktuella exponeringen.

För att medicinska kontroller skall vara motiverade som ett led i arbets-

miljöarbetet behöver de vara inriktade mot de risker i arbetsmiljön som

motiverar dem. Syftet med kontrollerna kan vara något av följande:

– att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön,

– att som ett komplement till yrkeshygieniska bedömningar genomföra

biologisk exponeringsmätning genom analys av kroppsvätskor såsom

blod, urin, saliv eller utandningsluft,

– att skydda särskilt känsliga personer från risken att utsättas för skador,

– att säkerställa att arbetstagaren har tillräcklig fysisk och/eller psykisk

arbetsförmåga i de särskilda fall då arbetet genom sin natur innebär

extrema fysiska eller psykiska påfrestningar och risker som inte går att

eliminera helt genom arbetsmiljöåtgärder samt

– att förebygga olycksfallrisker som betingas av vissa medicinska till-

stånd t.ex. nedsatt omdöme eller reaktionsförmåga hos fordonsförare.

Medicinska kontroller kan också verka förebyggande genom att de tydlig-

gör riskerna i arbetet för arbetstagarna. Information kan då lämnas om

AFS 2005:6

28

t.ex. arbetsteknik som förebygger risker eller om symtom som kan vara

tidiga tecken på ohälsa genom den aktuella risken.

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att människokroppen har

ett begränsat antal sätt att reagera på olika former av påfrestningar av fy-

sisk eller psykisk natur. Ett visst symtom kan oftast ha många helt olika

orsaker eller förklaringar och behöver inte alltid vara förorsakat av risk-

faktorer i arbetsmiljön. Trötthet, huvudvärk, yrsel, illamående, stickningar

och domningar kan någon gång vara tecken på akut påverkan av kemiska

hälsofarliga ämnen, men det är vanligare att de har samband med psy-

kiska belastningar av olika slag.

För att underlätta bedömningen av symtom kan det vara lämpligt att ge-

nomföra medicinska kontroller innan ett nytt arbete påbörjas och sedan

med vissa intervall. Man bör också uppmana arbetstagaren att åter-

komma om det skulle uppträda besvär som kan misstänkas vara relate-

rade till arbetet.

Om resultaten från en medicinsk kontroll enligt 3 § visar att det har upp-

kommit skada på grund av faktorer i arbetsmiljön, är det viktigt att arbets-

givaren förnyar sin undersökning av arbetsförhållandena och sin riskbe-

dömning samt vidtar sådana arbetsmiljöåtgärder att ohälsa av samma

anledning inte kan uppstå igen.

Kemiska ämnen

Alla kemiska ämnen som kommer in i kroppen kan vara hälsofarliga om

bara dosen är tillräckligt hög. Med hälsofarliga ämnen menas ämnen där

även exponering för låga doser kan medföra en påverkan. Främmande

ämnen kan tas upp i kroppen genom inandning (inhalering), hudkontakt

eller nedsväljning. Genom blodomloppet transporteras de sedan till olika

organ i kroppen. I de flesta organ, men särskilt i levern, sker sedan ofta

en metabolisering – en kemisk omvandling – av ämnet ifråga till mer vat-

tenlösliga produkter som lättare kan försvinna ur kroppen. Ibland kan det

också bildas mer hälsofarliga mellanprodukter. Utsöndringen ur kroppen

sker främst via urinen, gallvägarna eller utandningsluften. En del främ-

mande ämnen kan lagras i olika organ. Miljögifter och vissa organiska

lösningsmedel kan lagras t.ex. i fettväv, några metaller i skelettet eller

njurarna. Det kan innebära större risker för ohälsa vid upptag av fettlös-

liga ämnen därför att dessa elimineras långsamt. Andra ämnen t.ex. kad-

mium lämnar också kroppen mycket långsamt.

När hälsofarliga ämnen kommer i kontakt med vävnaderna i kroppen kan

skador uppkomma. Lungor, hud, lever, njurar/urinvägar och blodbil-

dande organ kan vara särskilt utsatta. Förutom organskador kan det t.ex.

AFS 2005:6

29

uppkomma överkänslighet (sensibilisering), genetiska skador, cancer och

fosterskador. Några klassiska exempel på hälsofarliga ämnen är vissa

metaller, organiska lösningsmedel, retande eller kvävande gaser, be-

kämpningsmedel och fibrosframkallande damm. Hälsofarliga ämnen kan

även förekomma i plast- och gummiprodukter. För några av dessa äm-

nen finns det regler om obligatoriska medicinska kontroller i dessa före-

skrifter.

En uppfattning om riskerna för ohälsa eller olycksfall i den aktuella ar-

betsmiljön kan uppnås genom jämförelser av aktuella lufthalter med gäl-

lande hygieniska gränsvärden. I dagens svenska arbetsmiljöer är det

mindre vanligt med exponeringar för lufthalter av hälsofarliga ämnen

som kan förväntas medföra risk för långsiktiga skador. Ett undantag är

uppkomst av hud- och luftvägsallergier som inte är ovanliga i vissa mil-

jöer. Hudexponering och upptag genom huden är svårare att bedöma

men även här kan Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gräns-

värden och åtgärder mot luftföroreningar vara en hjälp vid bedömning av

riskerna.

Det förekommer sällan sådan hög exponering för kemiska ämnen i

Sverige idag att vanliga blodprover (rutinblodstatus) ger utslag. Avvi-

kande laboratorievärden hos enskilda individer har oftare andra förkla-

ringar. Om sådana prover skall genomföras av arbetsmiljöskäl bör de gö-

ras som gruppjämförelser. Ett tillvägagångssätt kan vara att göra jämfö-

relser mellan grupper av exponerade och oexponerade arbetstagare.

Man kan också göra jämförelser av prover tagna före respektive efter en

arbetsperiod hos en grupp arbetstagare som exponeras för en misstänkt

skadligt kemiskt ämne. För planläggning och tolkning av sådana statis-

tiska jämförelser bör yrkesmedicinsk eller epidemiologisk expertis rådfrå-

gas.

Att mäta exponering med biologiska prover

Biologisk exponeringskontroll innebär mätning av ett kemiskt ämnes

upptag i kroppen. Analys av ämnet eller en omvandlingsprodukt (meta-

bolit) i kroppsvätskor såsom blod, urin eller saliv samt utandningsluft,

kan ge information om hur mycket av ett eller flera ämnen som tagits upp

i kroppen. Till skillnad mot mätningar i luft s.k. exponeringsmätningar

(för jämförelse med hygieniskt gränsvärde) kan analys av biologiska pro-

ver ge möjlighet att bedöma upptag genom huden, otäta andningsskydd

och ökat upptag genom fysiskt tungt arbete samt fritidsexponeringar. De

kan också ge en uppfattning om exponeringen vid t.ex. olyckor där expo-

neringsmätningar i luft är omöjliga att genomföra.

AFS 2005:6

30

En osäkerhetsfaktor är dock att ämnesomsättningen mellan olika indivi-

der varierar vilket kan innebära att höga halter av en omvandlingspro-

dukt kan betyda att en snabb nedbrytning/avgiftning har skett. Hos någon

annan kan en långsam nedbrytning ske vilket ger lägre halter av omvand-

lingsprodukten vid samma exponering. Trots att analyser av kroppsväts-

kor kan ge ett mått på individens verkliga upptag är sambandet mellan

analysresultaten och hälsoeffekter ofta sämre kända än mellan uppmätta

lufthalter i arbetsmiljön och hälsoeffekter.

Genom att mätvärden från biologisk exponeringskontroll även speglar

sidoexponeringar (dvs. andra exponeringar än de från arbetsmiljön), t.ex.

kadmium från tobaksrökning, kvicksilver från insjöfisk etc., kommer så-

dana mätvärden, förutom att uppmärksamma på möjliga yrkeshygieni-

ska brister i arbetsmiljön även att ha att betydelse för individrelaterade

riskbedömningar och arbetsmiljöåtgärder.

Bindande biologiska gränsvärden finns i Sverige bara för metallerna bly

och kadmium. Detta hindrar inte att biologisk provtagning även i andra

fall kan vara ett värdefullt komplement till yrkeshygieniska exponerings-

mätningar i luft.

För några ämnen, främst tungmetallerna bly, kadmium, kvicksilver och

för arsenik finns det goda möjligheter till riskanalys med hjälp av biolo-

gisk exponeringskontroll (urin eller blodanalyser). Det gäller även för kol-

monoxid, genom analys av COHb i blodet.

Några andra tillfällen där biologisk exponeringskontroll kan komma i

fråga är vid exponering för bensen (bensen i utandningsluft eller U-fe-

nol), cyanid (U-SCN), diisocyanaterna HDI, NDI, TDI och MDI, fluorider

(U-fluorid), ftalsyraanhydrider av olika typer, krom (U-Cr), nikotin i to-

baksrök (U-kotinin), N-metylpyrrolidon (U-2-hydroxymetylsuccinimid),

organiska fosforsyraestrar (Ery-acetylcholinesteras), PAH (U-1-hydroxy-

pyren), PCB (S-CB153), styren (U-mandelsyra, U-fenylglyoxylsyra) och

xylen (U-metylhippursyra). Produkterna som analyseras är skrivna inom

parentes. Andra exempel på biologiska exponeringsmarkörer finns i bl.a.

ACGIHs Biological exposure indices.

Innan en biologisk exponeringskontroll genomförs är det angeläget att

beställaren har klart för sig hur analysresultaten skall värderas och hante-

ras. Det är också viktigt att analyserande laboratorium kontaktas angå-

ende provtagningsförhållandena, inte minst provtagningstid i förhållan-

den till exponeringen, hållbarhet och lagring av prover m.m.

En del av analyserna som exemplifieras ovan är mer lämpade i forsk-

ningssammanhang än för rutinmässig exponeringsövervakning. Infor-

mation om analyser för biologisk provtagning ges t.ex. vid de yrkes- och

AFS 2005:6

31

miljömedicinska klinikernas laboratorier, Arbetslivsinstitutet i Umeå, In-

stitutet för miljömedicin i Solna (IMM) och vid större kliniskt kemiska la-

boratorier.

Damm

I vissa typer av arbeten kan det finnas risker för skador på lungor och luft-

vägar på grund av inandning av damm/partiklar. Det kan gälla partiklar

som bildas vid t.ex. svetsningsarbete, sotningsarbete, arbete inom gum-

miindustrin eller arbeten som innebär exponering för miljötobaksrök

(passiv rökning). För sådana situationer kan man, efter genomförd riskbe-

dömning, överväga att genomföra återkommande spirometriska under-

sökningar med regelbundna tidsintervall. Sådana undersökningar kan

också genomföras om någon arbetstagare får besvär.

Biologiska agens

Arbeten som innebär risk för smitta, toxinpåverkan och överkänslighet

orsakad av exponering för biologiska agens, t.ex. bakterier, virus, mögel-

svampar och endotoxiner regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

mikrobiologiska arbetsmiljörisker. I dessa finns regler och råd om före-

byggande åtgärder t.ex. vaccinationer. Som framgår av dessa föreskrif-

ter, kan hälsokontroller och läkarundersökningar också krävas enligt t.ex.

smittskydds- och livsmedelslagstiftning.

Optisk och elektromagnetisk strålning

Utomhusarbete ger exponering för ultraviolett (UV-) strålning från sol-

ljus. I första hand påverkas öga och hud. Akut överexponering ger bränn-

skadad hud med rodnad, övergående hudförtjockning och pigmentering.

I ögat kan cellerna över hornhinnan skadas. Det uppkommer en akut ke-

ratit (inflammation i ögats hornhinna) med starka smärtor och rodnad.

Dessutom kan UV-bestrålning minska kroppens immunförsvar. Långtids-

effekter kan vara åldrad pergamentliknande hud och hudcancer. I ögat

kan det utvecklas grumling av linsen (grå starr eller katarakt).

Det finns även artificiella UV-källor som kan behöva beaktas. Trasiga

skydd för halogenlampor eller service av mätinstrument som använder

UV-ljus är ibland förbisedda exponeringar.

Råd om solbadande – försiktig solning – täckande klädsel och uppmärk-

samhet på hudförändringar kan vara motiverade för de flesta personer

men särskilt i arbete som innebär ökad UV-exponering från solljus eller

artificiella UV-källor.

AFS 2005:6

32

Otillräcklig belysning, liksom bländande ljus, kan medföra besvär från

ögon och muskulatur runt ögat och i nacken. Flimmer t.ex. från äldre lys-

rör har rapporterats ge upphov till mer diffusa symtom såsom trötthet

och huvudvärk. Detta även om flimret inte går att uppfatta med ögat.

Laserstrålning kan orsaka skada på all biologisk vävnad via olika meka-

nismer. Dessa kan vara tryckvågseffekter, termiska effekter och fotoke-

miska effekter som uppstår beroende av strålningens våglängd, effekttät-

het, pulslängd m.m. Allvarliga skador uppstår då mycket energi på kort

tid absorberas av vävnaden så att cellvätska förångas och cellerna

sprängs. Ögats lins och näthinna kan på så sätt också skadas allvarligt.

Den vanligaste akuta skadetypen för både öga och hud är dock brännska-

dor. Risk för ögonskada finns också vid lägre exponeringar. Om någon

utsätts för sådan laserstrålning att ögat exponeras för värden över maxi-

mal tillåten exponering (MTE) är det nödvändigt att genomföra ögonun-

dersökning. Arbete med sådana tekniska anordningar som är avsedda att

alstra laserstrålning regleras i föreskrifterna om laser.

Elektromagnetiska fält kan, om fältstyrkorna är tillräckligt höga, ge upp-

hov till uppvärmning av kroppsvävnader (högre frekvenser, över 100 kHz)

samt symtom från nervsystemet i form av övergående muskelryckningar

(frekvenser lägre än 100 kHz). Internationellt överenskomna gränsvärden

skyddar mot dessa effekter. Vissa arbeten kan ge exponeringar som över-

skrider gränsvärden. Exempel på sådana arbeten är arbete med elsvets-

utrustning, diatermi samt arbete nära antenner och radarutrustning. Per-

soner med implantat i metall eller med pacemaker kan behöva skyddas

mot exponeringar för starka elektromagnetiska fält.

Hälsorisker vid långtidsexponering för lågfrekventa elektromagnetiska

fält är omdiskuterade. Det finns studier som talar för samband med can-

cer, främst leukemi och hjärntumörer eller med utveckling av demens.

Men flertalet publicerade studier anses tala emot sådana samband. Sam-

tidigt är befolkningens exponering för vissa typer av fält för kort för att

frågan skall kunna avgöras med full säkerhet. Det är möjligt att reducera

exponeringen för strålning (mikrovågor) från mobiltelefoner mot huvu-

det 50–100 ggr (till 1/50–1/100) genom att använda s.k. ”handsfree” ut-

rustning i stället för att hålla telefonen mot örat.

Några rekommendationer om meningsfulla riktade hälsokontroller av ex-

ponerade för elektromagnetiska fält kan inte ges i dagsläget. Personer

som känner besvär i närheten av elektrisk utrustning, ”el-känslighet” bör

utredas medicinskt bland annat för att utesluta andra behandlingsbara

sjukdomar.

AFS 2005:6

33

Joniserande strålning

Statens strålskyddsinstitut har regler om dosgränser och har också utfär-

dat föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strål-

ning. Skador på nervsystemet, blodbildande organ, hud och slemhinnor

samt cancer och fosterskador är väl kända risker vid höga exponeringar.

Men dagens exponeringar inom årsdosgränserna kan t.ex. inte spåras i

blodbilden, utan läkarundersökningarnas syfte är förebyggande och ett

sätt att avgöra om den enskilde arbetstagarens hälsotillstånd kan utgöra

ett hinder i arbetet. Undersökningarnas omfattning finns väl beskrivna i

strålskyddsinstitutets föreskrifter och i kommentarerna till dem. Gravida

kvinnor har rätt till omplacering till arbete utan joniserande strålning un-

der graviditeten.

Någon gång kan ett ämne som emitterar joniserande strålning ha en ke-

misk toxisk verkan som är starkare än effekterna av strålningen. Det gäl-

ler t.ex. utarmat uran. För detta ämne är njurskada den kritiska effekten,

dvs. den effekt som uppträder vid lägst dos.

Buller och vibrationer

Effekter av buller, hörselskador, tinnitus och stressrelaterade besvär, be-

skrivs i föreskrifterna om buller. Utöver de lagstadgade hörselundersök-

ningarna kan läkarundersökningar riktade mot effekter av långvarig

stress såsom hypertoni (högt blodtryck) och hjärtkärlsjukdom övervägas.

Vissa kemiska ämnen, ototoxiska ämnen, kan ha effekt på hörseln. Lös-

ningsmedel, vissa metaller (bly, kvicksilver och mangan) och andnings-

hämmande ämnen (kolmonoxid och cyanid) har negativa effekter. En

samtidig exponering för buller, styren och toluen ökar risken för hörsel-

skador 10–20 ggr jämfört med endast bullerexponering. Även andra fak-

torer som högt blodtryck, högt kolesterolvärde, tobaksrökning och vissa

läkemedel som neomycin och salicylater kan öka risken för hörselned-

sättning vid bullerexponering.

Hälsoproblem genom vibrationer beskrivs och regleras i ett särkilt avsnitt

i dessa föreskrifter.

Extremt klimat

Exponering för stark värme eller kyla innebär påfrestningar på kroppen.

Som ett skydd mot uppvärmning aktiveras svettkörtlarna och blodet leds

ut i huden för att kylas bättre. Stark svettning leder till vätskeförluster

som behöver ersättas med dryck. Att upprätthålla saltbalansen ställer

ökade krav på njurfunktionen. Förändringen i blodcirkulationen belastar

AFS 2005:6

34

hjärtat. Problemen ökar om arbetet är tungt. Då producerar musklerna

extra värme och dessutom ökar kraven på hjärtfunktionen ytterligare ge-

nom att blodgenomströmningen till musklerna är ökad. Medicinska sjuk-

domstillstånd som nedsatt hjärt/kärl- eller njurfunktion kan behöva beak-

tas om arbetet innebär mer extrem värmebelastning. Även en tillfällig ex-

tra påfrestning som en övergående infektion kan motivera befrielse från

ett arbete som innebär värmebelastning, så länge konditionen är nedsatt.

Bästa skyddet mot värmebelastning – som inte kunnat elimineras med

tekniska åtgärder – är rikligt vätskeintag, minskad fysisk aktivitet och pau-

ser i icke värmebelastad miljö. Föreskrifterna om arbete i stark värme

reglerar sådana arbetssituationer.

Mycket långvarig exponering för värmestrålning, t.ex. vid arbete med

glasblåsning eller metallsmältning, kan bidra till grumling av ögats lins

och ökad risk för grå starr. Riskerna ökar när den infraröda komponenten

dominerar över det synliga ljuset. Genom god avskärmning av värme-

strålkällor kan problemet elimineras. Sannolikt är risken för starr låg i da-

gens svenska arbetsmiljöer.

Långvarig och kraftig exponering för kyla ger risker för generell nedkyl-

ning med medvetslöshet och död liksom risker för lokala förfrysningar.

Lämplig klädsel, fysisk aktivitet och avbrott i exponering i varma utrym-

men motverkar den generella nedkylningen. Exponering för kall luft, sär-

skilt i ansiktet, kan utlösa eller förvärra besvär vid kärlkramp. Det sker ge-

nom att blodtrycket stiger och belastar hjärtat samtidigt som det inte sker

någon ökad blodtillförsel till hjärtmuskeln. Det finns vissa misstankar om

att såväl långvarigt arbete i stark kyla som i stark värme kan bidra till upp-

komsten av åderförkalkning (arterioskleros) genom de påfrestningar på

kroppen som dessa exponeringar innebär.

Personer med tendenser till kärlsammandragning i fingrarna – vita fing-

rar eller s.k. Raynauds syndrom – kan få ökade besvär av detta även vid

måttlig nedkylning. Tidigare lokala köldskador ökar också risken för peri-

fer köldkänslighet.

Arbeten med risker för belastningsskador

Vissa typer av arbeten innebär särskilda risker för belastningsskador. Det

kan t.ex. gälla när det förekommer tung manuell hantering, ofta uppre-

pade arbetsmoment eller arbete i vridna eller på annat sätt extrema ar-

betsställningar. Även orörligt eller ensidigt arbete med statisk muskelbe-

lastning eller, tvärtom, extremt låg belastning kan ge problem. Riskerna

för belastningsbesvär ökar om arbetet samtidigt innebär en psykisk an-

spänning. Exponeringar som i sig utgör ogynnsamma belastningsfakto-

AFS 2005:6

35

rer och där samtidig vibrationsexponering ytterligare förstärker effekten

är ett annat exempel där det kan krävas skärpt uppmärksamhet på ris-

kerna för belastningsskador.

De biologiska skademekanismerna bakom belastningsbesvär är delvis

oklara. Inklämning av nervfibrer, överbelastning av vissa muskelfibrer

och/eller ansamling av vissa kemiska ämnen som ger upphov till mer

smärta och ytterligare frisättning av kemiska ämnen så att det uppkom-

mer s.k. onda cirklar, är modeller som diskuteras när det gäller besvär

från muskler och andra mjukdelar. Symtom kan vara smärtor och stelhet,

domningar och känselbortfall. Om en led blir för hårt belastad kan det

leda till förslitning av ledbrosket (artros).

Belastningsbesvär har en tendens att bli mycket långdragna när de väl

etablerats. Medicinska undersökningar kan ha funktionen att upptäcka ti-

diga tecken till besvär så att arbetsmiljön kan förbättras såväl för den en-

skilde arbetstagaren som – vid behov – för arbetskamraterna. Undersök-

ningarna kan också visa att det finns ett behov av arbetsanpassning. T.ex.

kan viss arbetsutrustning behöva anpassas till arbetstagarens kropps-

storlek, fysiska styrka eller eventuella handikapp.

Arbeten med extrem fysisk påfrestning

Vissa arbeten, som av säkerhetsskäl ställer stora krav på fysisk arbetsför-

måga, omfattas av obligatoriska krav på medicinska kontroller enligt reg-

ler i dessa föreskrifter. Andra jämförbara arbeten, utan generella krav på

medicinska kontroller, är t.ex. andra arbeten på hög höjd än de i master

och stolpar och arbeten som innebär klättring med hjälp av rep.

Arbeten med hög psykisk belastning

Att utsättas för höga krav i sin arbetsmiljö behöver i sig inte innebära nå-

got negativt för hälsan utan kan tvärtom vara en stimulans, förutsatt att

påfrestningarna känns hanterliga och är förhållandevis kortvariga, samt

att tillfälle till återhämtning finns. Men när kraven känns övermäktiga el-

ler när vi upplever långvarig frustration av andra skäl, kan det uppkomma

en rad negativa psykiska och fysiska reaktioner. Några sådana negativa

reaktioner är ångest/oro, muskelspänningar, depression, högt blodtryck,

höga blodfetter och försämrat immunförsvar. På senare år har forskare

inom området kommit att intressera sig för möjligheten att mäta biolo-

giska markörer för stress på grund av förhållanden i arbetsmiljön (Åker-

stedt T och Theorell T). Det gäller bl.a. vissa hormoner såsom kortisol i

saliv samt mått på hjärtfrekvens, blodtryck och muskelaktivitet. Meto-

derna i fråga är svåra att använda praktiskt därför att det finns stora indi-

AFS 2005:6

36

viduella variationer både mellan och inom individer. Det behövs mer

kunskap om normalvärden för kön, ålder m.m. samt hur uppmätta för-

ändringar korrelerar till uppkomst av sjukdom. Ändå kan biologiska

stressmarkörer vara ett intressant komplement till andra mått på brister i

den psykiska arbetsmiljön om det bedrivs som ett forsknings och utveck-

lingsprojekt och resultaten bedöms på gruppnivå. För att diagnostisera

stressrelaterad ohälsa kan hälsoundersökningar med enkätfrågor vara

värdefulla förutsatt att enkätfrågorna är väl validerade och avsedda för

ändamålet.

I avsnittet om nattarbete finns regler och information om den särskilda

påfrestning som det innebär att arbeta nattetid.

Arbeten med olycksrisker

Vissa arbeten kan innebära särskilda risker för olycksfall. Det kan t.ex.

gälla arbeten med att framföra fordon, hantering av farliga redskap eller

farliga ämnen och arbeten med fallrisker. Medicinska tillstånd som sän-

ker medvetandet eller omdömet liksom nedsatt syn och hörsel kan be-

höva beaktas i sådana riskutsatta arbeten. Ett särskilt problem utgör

missbruk av läkemedel eller droger som påverkar nervsystemet och

sinnesorganen. På vissa arbetsplatser har parterna kommit överens om

drogtester av arbetstagarna för att förebygga olycksfall. Drogtester kan

anses innebära ett intrång i den personliga integriteten hos den under-

sökte vilket måste vägas mot de risker för olycksfall som man vill försöka

förebygga. Arbetsgivare och arbetstagare skall enligt föreskrifterna om

arbetsanpassning och rehabilitering utarbeta en policy för hur eventuella

problem med missbruk på arbetsplatsen skall hanteras. En hörnsten i

denna policy bör vara att missbrukare får stöd i att bli kvitt missbruket

och om möjligt bli kvar i arbetet. Om drogtester kommer till användning

behöver metoderna för dessa analyser vara kvalitetssäkrade för att und-

vika felaktiga resultat. Råd till arbetsplatser angående alkohol- och narko-

tikafrågor kan inhämtas från ALNA, som är ett samarbetsorgan för ar-

betsmarkandens parter.

Risk för reproduktions- och fosterskador

Reproduktionsstörningar kallas sådana skadliga effekter som kan påverka

kvinnans eller mannens fortplantningsförmåga eller ge fosterskador.

Även i arbetsmiljön kan reproduktionsstörande faktorer förekomma. En

del kemiska ämnen kan innebära risk på olika sätt genom effekter på

mannens eller kvinnans könsceller eller genom direktverkan på fostret

via den gravida kvinnan.

AFS 2005:6

37

Skador på könscellerna kan bestå av förändringar i cellens arvsmassa

vilka orsakas av mutagena ämnen, medan påverkan på fostret kan orsa-

kas av både mutagena ämnen och direkt fosterskadande ämnen, som på-

verkar fostret utan att arvsmassan skadas (teratogener). Vissa ämnen är

direkt reproduktionsstörande genom att de kraftigt reducerar antalet sä-

desceller hos mannen, vilket kan innebära minskad fertilitet (fruktsamhet)

och i allvarliga fall sterilitet (barnlöshet).

En fosterskada kan leda till olika effekter såsom missfall, missbildning el-

ler andra utvecklingsrubbningar eller sjukdom t.ex. barncancer. Vissa

cancerframkallande ämnen kan vara reproduktionsstörande. Fostret är

mest känsligt för påverkan av kemiska ämnen i början av graviditeten då

den kanske inte ännu är konstaterad. När det gäller t.ex. organiskt kvick-

silver är fostret mer känsligt än modern.

Ämnen i gränsvärdeslistan som har klassificerats som reproduktionsstö-

rande finns förtecknade i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och

åtgärder mot luftföroreningar.

Förutom kemiska faktorer kan också exponering för biologiska och fysika-

liska faktorer innebära risker vid graviditet Som exempel kan nämnas

vissa smittrisker och hörselskadande buller.

Mycket hög psykisk belastning liksom en stark oro över att graviditeten

skulle vara hotad kan i sig själv innebära risker för graviditeten genom åt-

följande hormonrubbningar. Även nattarbete kan innebära risker om det

kombineras med andra riskfaktorer.

Sambanden mellan fosterskador och arbetsrelaterad exponering är dock

svåra att studera. Exponeringsförhållandena är ofta oklara och uppgifter

om t.ex. missfall som inträffar tidigt under graviditeten är mycket osäkra.

Dessutom kan reproduktionsstörande faktorer ge upphov till olika effek-

ter, beroende på när exponeringen äger rum.

Arbetsmiljön i Sverige innebär sällan risker för graviditet och foster såvitt

man kan bedöma idag, om de arbetsmiljöregler som finns följs noggrant.

Men misstankar om risker för foster och graviditet ger ofta upphov till

stark oro. När det framförs misstankar om risker med vissa toxiska fakto-

rer eller om man känner oro på grund av flera missfall eller missbildade

barn bland arbetskamrater och misstankarna är svåra att bedöma, kan

det vara välbetänkt att rådfråga toxikologisk eller epidemiologisk

expertis.

I föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare finns exempel på

fysikaliska, kemiska och biologiska riskfaktorer och bestämmelser om ar-

betsgivarens skyldigheter att utföra riskbedömning och vidta arbetsmiljö-

AFS 2005:6

38

åtgärder när en arbetstagare meddelat arbetsgivaren att hon är gravid.

Vissa arbeten är helt förbjudna för gravida och ammande arbetstagare.

Dessa är arbete med bly, dykeriarbete eller arbete i annan hyperbar miljö,

rök- och kemdykning samt arbete som kan innebära risk för smitta av

toxoplasma eller rubella om inte immunitetsskydd finns för detta. Andra

faktorer kan också innebära skadlig exponering. Mer detaljerade upplys-

ningar finns i de nämnda föreskrifterna.

Vid förbud för arbete för gravida och ammande arbetstagare som inte

kunnat omplaceras till riskfritt arbete, finns möjlighet till ledighet med ha-

vandeskapspenning enligt regler i lagen om allmän försäkring. Försäk-

ringskassan kan lämna ytterligare upplysningar.

Cancerrisker

Cancer innebär att någon cell eller en grupp av celler i kroppen förändras

så att de börjar växa okontrollerat. Sjukdomen drabbar både människor

och djur och är känd redan hos dinosaurierna. Var tredje svensk drabbas

av cancer under sin livstid och risken ökar i allmänhet starkt med sti-

gande ålder. Utvecklingen av en normal cell till en cancercell tar oftast

lång tid från 5–10 år upp till mer än 40 år. Orsakerna till att djur och män-

niskor utvecklar cancer är komplexa och inte helt kända. Både arv och

miljö har betydelse för uppkomst av cancer. En högre dos/exponering för

den cancerframkallande faktorn ökar normalt risken. Kostvanor och to-

baksrökning är de i särklass viktigaste faktorerna som bidrar till cancer-

uppkomst i Sverige. Även UV-strålning i solljus (hudcancer) och radon i

bostäder (lungcancer) bidrar till uppkomsten av ett antal cancerfall.

Inom arbetsmiljön har man identifierat ett antal kemiska ämnen och joni-

serande strålning som cancerframkallande faktorer. Inandning av cancer-

framkallande kemiska ämnen kan ge upphov till cancer i andningsvägar

och lungor, ibland även i lever och urinvägar i samband med att ämnena

bryts ned och lämnar kroppen. Vissa ämnen t.ex. sot och tjära kan ge

upphov till hudcancer efter långvarig direkt kontakt med huden. Strålning

och kemiska ämnen kan även bidra till uppkomst av leukemi. Även andra

former av cancer kan ibland ha ett samband med arbetsmiljöförhållan-

dena.

I flera decennier har IARC (International Agency for Research on Cancer,

World Health Organisation) publicerat monografier över kemiska ämnen

och därvid även klassificerat dem i riskgrupper vilket bidragit till den

ökade kunskapen om cancerframkallande ämnen. Programmet utökas

och monografierna omfattar nu också exponering för blandningar av

AFS 2005:6

39

kemikalier och för andra agens som strålning och virus (IARC Mono-

graphs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans).

Den svenska cancerkommittén bedömde i början av 1980-talet att ca 2 %

av de cancerfall som uppträdde vid den tidpunkten hade arbetsmiljöför-

hållandena som en bidragande orsak. Sedan dess har exponeringen för

(kända) cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön minskat. På vissa ar-

betsplatser kan det ändå finnas risker som behöver förebyggas med olika

yrkeshygieniska åtgärder.

Arbetsmiljöverkets regler om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot

luftföroreningar innehåller även förteckning över kända cancerframkal-

lande ämnen. Vissa av dem får inte alls användas yrkesmässigt, andra

endast efter tillstånd från Arbetsmiljöverket och exponeringen för de öv-

riga är kontrollerad genom att lufthalterna begränsas genom hygieniska

gränsvärden.

Om det uppträder flera fall av cancer på en arbetsplats ger det ofta upp-

hov till stark oro. Krav kan komma att resas på generella hälsokontroller

av övriga arbetstagare för att kunna upptäcka eventuella ytterligare can-

cerfall. Det medicinska värdet av en sådan kontroll är ofta diskutabelt. För

att fastställa om antalet cancerfall på en arbetsplats är förhöjt och kan ha

något samband med arbetsmiljön krävs oftast en fyllig epidemiologisk

undersökning lämpligen i samarbete med expertis på området t.ex. på en

yrkesmedicinsk klinik. I en sådan undersökning vägs exponeringsförhål-

landena in liksom den tid arbetstagarna i fråga exponerats för den miss-

tänkta cancerframkallande faktorn.

Skillnad i känslighet

Människor är olika vad gäller känsligheten för risker i arbetsmiljön. De

svenska arbetsmiljöreglerna är avsedda att skydda alla arbetstagare. Det

finns dock alltid en vetenskaplig osäkerhet när det gäller att fastställa var

gränsen går för skadlig belastning; fysisk, kemisk, psykologisk etc. Ibland

kan bristande teknik eller ekonomi hindra regler som hade kunnat ge till-

räckliga marginaler. Det kan därför vara motiverat att fastställa om det

finns behov av särskild arbetsanpassning i vissa situationer. Sådana ar-

betsanpassningsåtgärder t.ex. förbättrad belysning eller förbättrade

akustiska förhållanden ger ofta en bättre arbetsmiljö för alla arbetstagare.

Redan i 40-årsåldern har elasticiteten i ögats lins minskat så mycket att

det hos normalseende blivit svårare att se tydligt på nära håll och att

snabbt växla mellan seende på nära respektive längre avstånd. Med sti-

gande ålder blir linsen tätare och kan få små grumlingar. Detta ökar be-

hovet av goda ljusförhållanden samtidigt som känsligheten för bländning

och ljusreflexer ökar.

AFS 2005:6

40

Riskerna för kvarstående belastningsbesvär på grund av dåliga ergono-

miska förhållanden ökar efter 30-årsåldern men särskilt efter 50–55 års ål-

der. Med anpassningsåtgärder kan dock bristfälliga ergonomiska förhål-

landen elimineras. Påfrestningen att behöva arbeta nattetid och att växla

mellan olika tider på dygnet upplevs hos många som svårare efter 45–50

års ålder. Oregelbundna arbetstider och nattarbete kan också vara

olämpligt vid tillstånd med hormonrubbningar som diabetes och stör-

ningar i sköldkörtelns funktion.

Lågt blodvärde och järnbrist är inte helt ovanligt hos kvinnor i barnafö-

dande ålder. Förutom trötthet och kraftlöshet kan järnbristanemin ge ett

ökat upptag av giftiga metaller t.ex. bly och kadmium – om de finns i mil-

jön – som en bieffekt av det ökade järnbehovet. Om olämpliga kostvanor

ligger bakom järnbristen, åtföljs den ofta av brist på andra metaller och

på olika vitaminer. Detta försämrar kroppens möjligheter till reparation

av skadad vävnad och avgiftning av kemiska ämnen. Såväl av allmänna

hälsoskäl som av arbetsmiljöskäl finns det anledning att identifiera och

behandla personer med järnbrist eller andra bristtillstånd som man vet

kan nedsätta allmäntillståndet och motståndskraften.

Betydelsen av vissa andra medicinska tillstånd när det gäller risk för ar-

betsskada beskrivs i specialreglerna för en del särskilt riskfyllda arbeten.

Minderåriga och gravida eller ammande arbetstagare är grupper av ar-

betstagare som kan löpa särskilda risker för ohälsa och olycksfall och för

vilka det finns särskilda arbetsmiljöföreskrifter. Överkänsliga och över-

känslighet beskrivs under egen rubrik.

Allergirisker

Arbetsrelaterad allergi yttrar sig oftast som kontakteksem i form av hand-

eller ansiktseksem eller som luftvägsbesvär (allergisk snuva, astma eller

alveolit). Det allergiska kontakteksemet beror på en förvärvad allergi mot

ett eller flera specifika ämnen i miljön. De ämnen som oftast ger kontakt-

eksem är metallerna nickel, krom och kobolt, konserveringsmedel, par-

fymämnen, vissa läkemedel, plastmonomerer, gummikemikalier och ett

flertal naturprodukter (exempelvis olika terpener). Kontakteksem (främst

handeksem) kan även uppkomma genom upprepad hudkontakt (så kallat

irritationseksem) med hudirriterande ämnen eller faktorer exempelvis i

olika former av våtarbeten (vanligast) eller i arbeten där man kommer i

kontakt med lösningsmedel, oljor, torrt damm eller smuts. Förekomsten

(ettårsprevalensen) av handeksem hos vuxna i arbetsför ålder har upp-

mätts till 10 %. Mest utsatta är yngre kvinnor.

AFS 2005:6

41

De flesta vuxna med astma eller allergisk snuva har utvecklat besvären

under uppväxten. Men ca 10 % av nydebuterad astma i vuxen ålder an-

ses vara arbetsrelaterad. Vanliga luftvägsallergen (ger upphov till aller-

gisk snuva eller astma) i arbetsmiljön är bageridamm, härdplaster, vissa

pälsdjur och organiskt damm i lantbruksmiljö.

Personer med allergiproblem från luftvägarna, även sådana som upp-

kommit utanför arbetsmiljön, har ofta svårt att klara miljöer med retande

ämnen, inte minst tobaksrök, stora dammängder, kall luft och starka dof-

ter t.ex. från parfymämnen. Detta utan att man har någon allergi mot de

nämnda faktorerna. Det handlar i stället om en allmän s.k. hyperreaktivi-

tet i luftvägsslemhinnorna och ögats slemhinnor. Djurhår i kläderna kan

ge problem för arbetskamrater med pälsdjursallergi.

De hygieniska gränsvärdena för luftburna föroreningar är tänkta att

skydda mot uppkomst av ny allergi, även om det i praktiken ibland kan

vara svårt på grund av stora individuella skillnader i känslighet hos be-

folkningen. En person som redan utvecklat allergi mot något ämne blir

emellertid så känslig att halter långt under de satta gränsvärdena ger be-

svär. Det är därför angeläget att undvika fortsatt exponering för allerge-

net när överkänslighetsbesvär väl utvecklats. I några situationer (t.ex. vid

arbete med vissa härdplaster) finns det ett direkt förbud mot fortsatt ex-

ponering.

Personer med allergibesvär kan få problem när det gäller val av vissa ar-

beten. I vissa fall, t.ex. vid luftvägsexponering för många ämnen ur djur-

och växtriket, löper en atopiker ökad risk att drabbas. Å andra sidan går

det ofta att skydda sig mot sensibilisering genom god arbetsteknik och

goda yrkeshygieniska förhållanden på arbetsplatsen – vilket arbetsgiva-

ren i princip alltid måste upprätthålla. Man bör inte utesluta atopiker eller

allergiska personer från potentiellt riskfyllda arbeten, utan i stället för-

bättra miljön och förutsättningarna för dem att arbeta där.

Ett bra förhållningssätt när det gäller personer som man bedömer löpa

särskild risk att utveckla allergibesvär på arbetsplatsen är ofta att infor-

mera grundligt om riskerna och om möjligheterna till förebyggande åt-

gärder samt att låta personen i fråga själv göra bedömningen om han/

hon är beredd att arbeta i den aktuella miljön eller inte.

En särskild situation utgör miljöer med stora mängder mikroorganismer

och organiskt damm. Det kan handla om t.ex. djurstallar, virkestorkar el-

ler hölador. Hos arbetstagarna kan en akut toxisk inflammation i lungblå-

sorna (alveolit) uppkomma om exponeringarna är tillräckligt höga. Upp-

repade exponeringar kan ge upphov till en kronisk inflammation. I dessa

situationer är det nödvändigt att vidta åtgärder enligt föreskrifterna om

AFS 2005:6

42

mikrobiologiska arbetsmiljörisker, organiskt damm i lantbruket eller trä-

mögel.

En läkarundersökning av arbetstagare med allergiproblem eller personer

som skall arbeta i en miljö med allergirisker kan, om den bedöms vara

befogad, vara upplagd som den grundläggande läkarundersökningen

som beskrivs i avsnittet om härdplaster.

Till 4 § Medicinska kontroller kan ibland vara motiverade även för situa-

tioner där reglerna inte ställer krav på sådana. Det kan t.ex. gälla för ar-

betstagare som tjänstgör på natten kortare tid än vad som anges i reg-

lerna om nattarbete eller för personer som exponeras för vissa typer av

vibrationer. Se också kommentarerna till 3 §.

Dessutom finns regler om medicinska kontroller i andra föreskrifter från

Arbetsmiljöverket:

– vid exponering för buller (hörselundersökning),

– vid bildskärmsarbete (synundersökning),

– vid arbete med försöksdjur (läkarundersökning),

– för minderåriga (läkarundersökning i vissa situationer),

– vid mikrobiologiska arbetsmiljörisker samt

– vid arbete med laser (ögonundersökning).

Som framgår under rubriken ”Information från Arbetsmiljöverket” har

även andra myndigheter regler om läkarundersökningar eller andra

medicinska kontroller.

Till 5 § I råden till patienten kan t.ex. ingå information om lämplig ar-

betsteknik, behov av personlig skyddsutrustning, symtom som kan vara

tecken på skadlig inverkan, eventuell samverkan mellan arbetets risker

och livsstilsfaktorer som rökning. Det rekommenderas att arbetstagaren

får information och råd om fortsatta medicinska kontroller även efter det

att exponering upphört om det är motiverat av medicinska skäl.

Under förutsättning att den undersökte är informerad om syftet med och

konsekvenserna av den medicinska kontrollen, är läkaren som utför un-

dersökningen oförhindrad att lämna uppgift om tjänstbarhet eller resultat

från biologisk exponeringskontroll till arbetsgivare och tillsynsmyndig-

het. Eventuella diagnoser eller annan medicinsk information faller under

läkares tystnadsplikt enligt 2 kap. 8–9 §§ lag om yrkesverksamhet på

hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) eller sekretess enligt

7 kap. 1 § sekretesslagen (SFS 1980:100) och kan inte meddelas arbetsgi-

varen utan den undersöktes samtycke.

I den rehabiliteringsplan som skall göras i samband med arbetsanpass-

ning och rehabilitering finns möjlighet att ange att vissa arbetsuppgifter

AFS 2005:6

43

inte får utföras av patienten men inte heller här får diagnos anges om

inte patienten samtycker.

Till 7 § Som framgår av 2 § kan medicinska kontroller omfatta olika åt-

gärder såsom läkarundersökningar, analys av biologiska prover, inter-

vjuer eller enkätundersökningar.

Sjukdomar eller besvär som återfinns hos undersökta arbetstagare kan

ibland ha många olika förklaringar och orsaker både inom och utanför ar-

betsmiljön. Ökad förekomst av besvär/sjukdom hos en grupp av anställda

med en gemensam riskfaktor i arbetsmiljön kan då stärka misstankarna

om arbetsrelaterade besvär. En undersökning av arbetsförhållandena kan

vara nödvändig för att bedöma eventuella risker samt avgöra vilka åtgär-

der som behöver vidtas. Det kan också finnas behov av att utvidga de

medicinska kontrollerna till omfattning eller antal personer som under-

söks. Resultat från medicinska kontroller kan också visa på behov av åt-

gärder för arbetsanpassning av enskilda individer.

Skyddsombud har rätt att få de upplysningar som är av betydelse för att

kunna fullfölja sitt uppdrag.

Läkarundersökning

Till 8 § Med läkarundersökning menas en undersökning som är under-

ställd hälso- och sjukvårdslagstiftningen och som journalförs enligt pa-

tientjournallagen (SFS 1985:562). Läkaren ansvarar för undersökningen

och de slutliga medicinska bedömningar och ställningstaganden som

därvid görs. Den ansvarige läkaren förutsätts träffa patienten och gör den

slutliga tjänstbarhetsbedömningen som undersökningen ofta utmynnar i.

Vissa delmoment kan utföras av annan personal t.ex. laboratorieprovtag-

ningar, spirometri och intervjuer med frågeformulär. Resultaten från

dessa och hälsodata förs in i patientjournalen. Vid läkarundersökning fal-

ler det också under läkarens sjukvårdsansvar att följa upp iakttagna sjuk-

liga förändringar.

Det är den läkare som utför tjänstbarhetsbedömning som bestämmer

omfattningen av de undersökningar som anses nödvändiga utöver de

krav som ställs i föreskrifterna. Bedömningen kan vara tjänstbar eller ej

tjänstbar. Se också kommentaren till 2 §. Om det är tveksamt ifall hälso-

tillståndet utgör hinder för tjänstbarhet kan lämpligen yrkesmedicinsk kli-

nik rådfrågas. Se också kommentar till definitionen av tjänstbarhetsbe-

dömning.

Utöver att uppfylla de formella kompetenskraven behöver varje läkare,

som utför läkarundersökningar enligt dessa föreskrifter, ha god känne-

AFS 2005:6

44

dom om patientens arbetssituation och riskerna i det aktuella arbetet

samt om patientens hälsotillstånd. För medicinska kontroller där det in-

går krav på tjänstbarhetsbedömning kan beslutet få stor betydelse för

den undersöktes situation genom att denne kan riskera att förlora sitt ar-

bete. Mot detta ställs de hälsovinster som bedömts motivera kravet på

tjänstbarhetsbedömning. Därför ställs särskilda krav på kompetens hos

de läkare som skall göra sådana tjänstbarhetsbedömningar.

Dykerimedicinska undersökningar kräver särskild kompetens, samtidigt

som någon dykerimedicinsk specialitet för läkare inte finns inrättad i

Sverige. Försvarsmakten ger, i samarbete med Karolinska Universitets-

sjukhuset och Karolinska Institutet, årligen återkommande kurser i dyke-

rimedicin som kvalitetssäkras mot krav som uppställts av European Di-

ving Technology Committee (EDTC) i samarbete med European Commit-

tee for Hyperbaric Medicine (ECHM) avseende ”Medical Assessment of

Working Divers”. Motsvarande utbildningar ges i flera medlemsstater

inom EU.

Uppgifter om legitimerade läkare och deras specialiteter publiceras i en

förteckning som utges av Socialstyrelsen och kan beställas från

order.fritzes@nj.se Uppgifter om läkare och tandläkare som genomgått

dykerimedicinsk utbildning kan erhållas från Försvarsmakten eller från

Svenska Hyperbarmedicinska Sällskapet (SHMS).

De flesta av de föreskrivna undersökningarna är återkommande med

olika långa tidsintervall. För att kunna följa ett sjukdomsförlopp under

lång tid, och då det även är värdefullt vid en eventuell arbetsskadebe-

dömning, rekommenderas att journalhandlingar arkiveras under en

längre tid, minst tio år, men helst 50 år eller under patientens livstid. Det

är lämpligt att en dokumentation av de medicinska kontrollerna (t.ex.

journalkopior) får följa patienten om denne byter företagshälsovård eller

annan medicinsk inrättning som utför kontrollerna.

Register

Till 9 § Vad gäller registeruppgifter enligt a), b), c) och d) finns föreskrif-

ter i 3 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) om förvaring under 40 år

och vad gäller registeruppgifter enligt e) i 10 år.

Som framgår av föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och åtgärder

mot luftföroreningar skall arbetsgivare föra register över arbetstagare

som i arbetet exponeras för cancerframkallande ämnen, där expone-

ringen kan innebära risk för ohälsa. Sådant register kan med fördel sam-

ordnas med register enligt 9 §.

AFS 2005:6

45

Av 3 § arbetsmiljöförordningen framgår att register skall förvaras av ar-

betsgivaren under viss minsta tid. Om verksamheten överlåts, skall re-

gistret överlämnas till den nye innehavaren. Enligt personuppgiftslagen

(SFS 1998:204) skall varje arbetstagare ha tillgång till det som står i för-

teckningen och som rör honom personligen.

Det finns inget som hindrar att registret, på arbetsgivarens uppdrag, förs

av t.ex. företagshälsovård. Detta förutsätter dock att registrets tillgänglig-

het för tillsynsmyndigheten inte inskränks t.ex. i samband med byte av

företagshälsovård. Det är viktigt att utdrag ur registret kan visas vid för-

anmälda besök av Arbetsmiljöverket.

Uppgifter till Arbetsmiljöverket

Till 10 § Rapporterna skickas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där

verksamheten bedrivs.

De insända uppgifterna bör innehålla uppgift om antal periodiskt läkarun-

dersökta arbetstagare samt deras fördelning på kategorierna:

– tjänstbar i arbete som avses samt

– ej tjänstbar i arbete som avses.

Uppgifterna som lämnas vid periodisk biologisk exponeringskontroll om

halt av bly eller kadmium i blod uppdelas på kön (för kvinnor även på ål-

dersintervall under/över 50 år) och på olika intervall för blyhalt eller kad-

miumhalt i blod. Det laboratorium som utfört analyserna anges också.

Förslag till resultatsammanställning

Rapportskrivningen bör göras enligt den blankettmall som går att ta fram

från Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se Förslag till utformning av

rapporter ges också i bilaga 5 och 6.

Kopia av rapporterna kan sändas i datoriserad form om arbetsgivaren

först har kontrollerat att Arbetsmiljöverket har teknisk möjlighet att läsa

den.

Läkares anmälan av sjukdom

Till 11 § Enligt arbetsmiljöförordningen 2a § skall läkare anmäla sådana

sjukdomar till Arbetsmiljöverket som kan ha samband med arbete och är

av intresse från arbetsmiljösynpunkt. Syftet med dessa anmälningar är

att uppmärksamma Arbetsmiljöverket på risker i arbetsmiljön som givit

upphov till ohälsa eller olycksfall. Detta för att Arbetsmiljöverket skall

kunna bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förebygga

AFS 2005:6

46

nya fall. Det kan exempelvis gälla att förstärka tillsynen inom området,

revidera eller utfärda nya föreskrifter.

När det gäller att avgöra vad som är nytt, ovanligt, fler än förväntat etc. är

det rimligt att läkaren använder sin allmänna uppfattning om förhållan-

dena på basen av de egna kunskaperna och erfarenheter i frågan. Det för-

väntas inte att anmälan föregås av några matematiska beräkningar eller

analyser av forskningen på området. Sådana beräkningar är naturligtvis

ändå välkomna från den som har möjlighet att göra dem. Läkare kan gi-

vetvis också anmäla andra typer av sjukdomar om läkaren anser detta

vara motiverat. Läkaren skall också lämna Arbetsmiljöverket upplys-

ningar och biträde.

Anmälan skall lämnas till Arbetsmiljöverket, 171 84 Solna. Formuläret i

bilaga 7 kan lämpligen användas. Anmälan bör om möjligt vara avidenti-

fierad och kan förutom att gälla enskilda fall av sjukdom/ohälsa också

vara mer allmänt hållen och t.ex. gälla en ökning av vissa diagnoser i

vissa typer av arbeten eller på vissa typer av arbetsplatser.

Det är viktigt att skilja denna anmälan från sådan arbetsskadeanmälan

som arbetsgivaren skall lämna till Försäkringskassan och från den anmä-

lan enligt 2 § i arbetsmiljöförordningen som arbetsgivaren skall lämna till

Arbetsmiljöverket när det gäller allvarliga skador och tillbud.

Obligatoriska medicinska kontroller

Arbete med bly och kadmium

Hälsorisker

Bly

Arbete med oorganiskt bly kan förekomma vid metallgjuterier och smält-

verk, vid batteritillverkning, skrothantering, målning med blyhaltiga fär-

ger, svetsning och skärning av plåt som målats med blyhaltig färg, till-

verkning av emalj-, mässings-, tenn- och bronsvaror, tillverkning av vissa

plaster, tillverkning av glas och keramik samt tillverkning och användning

av ammunition.

Akut blyförgiftning kan uppstå genom inandning av blyrök eller blyhaltigt

damm i höga koncentrationer, t.ex. vid skärning i blymönjat eller annat

blyhaltigt material. Den kan yttra sig som magsmärtor (blykolik) samt hu-

vudvärk, irritabilitet och andra symtom från nervsystemet. Akut yrkes-

mässig blyförgiftning är numera sällsynt i Sverige.

Långvarig blyexponering kan ge upphov till effekter framför allt på blodet

och blodbildningen, perifera och centrala nervsystemet samt njurarna.

AFS 2005:6

47

Ett tidigt tecken på blypåverkan är en störning av bildningen av blodfärg-

ämnet hemoglobin samt en skada på de röda blodkropparna, till vilka

blyet i första hand binds. En blodbrist (anemi) kan bli följden. Skada på

centrala nervsystemet med påverkan på minnesfunktion, reaktionstid och

uppfattningsförmåga har kunnat påvisas efter en längre tids blyexpone-

ring

Absorberat bly ansamlas i skelettet som kan innehålla upp till 90 % av det

totala kroppsinnehållet. Skelettdeponeringen kan leda till en förlängd

halveringstid i blod hos äldre, långtidsexponerade blyarbetare. Frisätt-

ningen av bly från ben ökar under perioder med ökad bendemineralise-

ring t.ex. i samband med graviditet och amning.

Barn har större känslighet för bly än vuxna, speciellt vad gäller hjärnans

funktioner. En särskild riskgrupp utgör foster. Blyet passerar via moder-

kakan till fostrets blod. Effekter på foster, såsom inverkan på nervsyste-

met och risk för mental påverkan av det blivande barnet, är belagda och

kan befaras vid lägre nivåer. Detta är skäl för de särskilda gränsvärden för

kvinnor i blyarbete som finns. Bly utsöndras även via bröstmjölk. Gravida

och ammande arbetstagare får inte sysselsättas i blyarbete enligt före-

skrifterna om bly.

Blyexponering har också enligt vissa dock ej entydiga undersökningar gi-

vit skador på arvsmassan och eventuellt på barnalstringsförmågan.

Blyförgiftning kan också uppstå genom intag av bly genom munnen. Det

har inträffat förgiftningar när personer förvarat t.ex. juice i kärl med bly-

haltig glasyr.

Organiska blyföreningar som tetraetylbly har som regel högre giftighet

än de oorganiska. De påverkar främst nervsystemet och dess psykiska

funktioner. Sömnlöshet, aptitlöshet och psykotiska tillstånd har rapporte-

rats. Dödsfall har inträffat vid akut förgiftning, dock såvitt känt ej i Sverige

under senare år.

Efter flera begränsningsåtgärder mot användning av bly i olika samman-

hang har spridningen av bly i den svenska miljön minskat och blodbly-

halterna hos ej yrkesmässigt exponerade har därigenom också minskat.

Kadmium

Användningen av kadmium har minskat och den yrkesmässiga expone-

ringen är inte längre så omfattande. Kadmiumföreningar används som

färgpigment och för tillverkning av batterier. Den största mängden kad-

mium som används i Sverige finns i de uppladdningsbara NiCd-batte-

rierna. Lödlod som används vid lödning av verktyg och i guldsmedjor kan

AFS 2005:6

48

innehålla kadmium. Kadmium förekommer också som förorening i fos-

fatgödselmedel och ett visst intag av kadmium kan ske via födan.

Exponering för kadmium kan orsaka skador på lungor, njurar och skelett

och vissa studier har indikerat samband med canceruppkomst. Den vikti-

gaste exponeringsvägen vid kadmiumarbete är inandning av damm eller

rök som innehåller kadmium. Upptaget av kadmium kan vara förhöjt vid

t.ex. järn- eller kalciumbrist. Halten kadmium i blod kan därför vara för-

höjd hos personer med låga järndepåer i kroppen.

Lungskador

Inandning av kadmiumoxidrök (omkring eller överstigande 0,5–1 mg Cd/

m3) i några timmar kan ge upphov till kemisk lunginflammation och, i

svåra fall, lungödem. Dödsfall har inträffat vid exponering för mycket

höga halter kadmiumoxidrök (omkring eller överstigande 1–5 mg Cd/m3)

i samband med svetsning och lödning. Långvarig exponering för lägre

kadmiumhalter (omkring 150 µg Cd/m3) kan ge bestående nedsättning av

lungfunktionen.

Njurskador

Den tidigaste effekten av långvarig, i regel flerårig, exponering för kad-

mium är en viss typ av njurpåverkan (tubulär njurskada). Denna skada

kan uppträda efter många års exponering för lufthalter omkring 20–50 µg

Cd/m3. Vid kraftig exponering kan dock skadan uppstå på kortare tid. I

svåra fall kan sådan njurskada leda till nedsatt urinfiltrering (glomerulär

filtration) och i sällsynta fall urinförgiftning (uremi). Njurskadan kan san-

nolikt indirekt även bidra till utvecklande av njursten.

Osteoporos

Flera vetenskapliga studier har visat på samband mellan kadmiumexpo-

nering, både i arbetsmiljön och den allmänna befolkningen, minskad

bentäthet och ökad risk för frakturer (benbrott).

Läkarundersökning

Till 14 § Ett viktigt syfte med läkarundersökningen är att hindra att ar-

betstagare som har någon sjuklighet eller svaghet, som kan anses med-

föra ökad risk för ohälsa genom blypåverkan eller kadmiumpåverkan,

sysselsätts i blyarbete respektive kadmiumarbete.

Ett annat viktigt syfte med såväl läkarundersökningen som de periodiska

biologiska exponeringskontrollerna är att i ett tidigt skede upptäcka ett

ökat upptag och en ökad upplagring av bly respektive kadmium i krop-

pen. I sådana fall kan man förebygga hälsoeffekter genom att minska el-

AFS 2005:6

49

ler avbryta exponeringen. I vissa fall är det lämpligt att läkarundersök-

ning utförs oftare än vart tredje år, bl.a. vid tecken på störd njurfunktion

eller vid stigande eller höga halter av bly i blod eller kadmium i blod eller

urin.

Vid läkarundersökningen är det lämpligt att information lämnas om de

hälsorisker som arbete med bly och kadmium kan innebära. Det är viktigt

att informera om betydelsen av god personlig hygien, eftersom bly eller

kadmiumdamm på händerna vid kontakt med mat, kosmetika eller to-

baksprodukter kan öka exponeringen. Det är också viktigt att rökare infor-

meras om de speciella risker de kan vara utsatta för med anledning av to-

bakens innehåll av kadmium.

Bly

Nervsystemet, såväl centralt som perifert, är kritiskt målorgan. Hjärt- och

kärlfunktionen inklusive blodtryck samt njurfunktionen finns det också

anledning att undersöka. Förhållanden som också kan bli föremål för lä-

karens uppmärksamhet är eventuella tecken på störningar av hemsynte-

sen. Andra blodsjukdomar måste uppmärksammas. Porfyrisjukdom, som

medför svårigheter att utreda eventuell blypåverkan utgör ett starkt skäl

mot anställning i blyarbete. I övrigt kan utredningen omfatta undersök-

ningar enligt läkarens bedömning, motiverade av exponeringen för bly.

Kadmium

Läkarundersökning vid kadmiumarbetete inriktas lämpligen främst på

njurfunktionen. Ett tidigt tecken på tubulär njurpåverkan är en ökad ut-

söndring i urinen av lågmolekylära proteiner, t.ex.

α

1

-mikroglobulin (pro-

tein-HC),

β

2

-mikroglobulin eller av det tubulära enzymet N-acetyl-

β

-glu-

kos-aminidas (NAG). För att undvika dygnsvariationer kan urinprover

samlas vid samma tidpunkt på dygnet. Blod- och leverstatus samt lung-

funktion kan vara motiverade att undersöka efter hög kadmiumexpone-

ring. I övrigt kan utredningen omfatta undersökningar enligt läkarens be-

dömning, motiverade av exponeringen för kadmium.

Vid tveksamhet om hälsotillståndet utgör hinder för kadmiumarbete, är

det lämpligt att yrkesmedicinsk klinik rådfrågas.

Nedan följer kommentarer och riktlinjer avseende bedömningen av hal-

terna kadmium och lågmolekylära proteiner i urin samt lågmolekylära

proteiner och kreatinin i serum.

Kadmium i urin

Kadmiumhalten i urin är vanligen beroende av kroppsbördan och där-

med även av kadmiumhalten i njurbarken. Vid exponering för höga halter

AFS 2005:6

50

kan dock urinhalten öka kraftigt och snarare avspegla pågående expone-

ring. Urinhalten kan också öka kraftigt om njurskada uppkommer. Icke yr-

kesmässigt exponerade personer har i regel en utsöndring som är lägre

än 1 µmol Cd/mol kreatinin i urinen. Rökning och hög ålder ökar kropps-

bördan och därmed även urinhalten av kadmium. Njurskada kan i vissa

fall visa sig först flera år efter avslutad exponering. Detta beror antagli-

gen på att kadmium upplagrats i levern, varifrån det långsamt avges och

ansamlas i njurarna. Det är viktigt att hålla exponeringen så låg att njur-

skada förebyggs, eftersom den tubulära njurpåverkan kan förvärras till

en bestående skada, framför allt om exponeringen fortsätter. Nya data

visar på en något ökad risk för tubulär njurskada vid så låga urinnivåer

som 1–3 µmolCd/mol kreatinin.

Då kadmiumhalten i urin överstiger 2 µmol/mol kreatinin är det viktigt att

anledningen utreds och att åtgärder vidtas, så att kadmiumupptaget re-

duceras. Det är lämpligt att upprepa provet och komplettera det med

mätning av t.ex. lågmolekylära proteiner i urin samt eventuellt med ytter-

ligare njurfunktionsundersökningar. Då kadmiumhalten i urin överstiger

5 µmol/mol kreatinin är det lämpligt att omplacering övervägs. Vid be-

dömning av omplacering är det viktigt att hänsyn tas till individens aktu-

ella och tidigare exponering för kadmium, upplagringshastigheten av

kadmium i kroppen samt andra biologiska faktorer som ålder, rökning

m.m. På grund av kadmiums långa utsöndringstid kan det ta mycket lång

tid innan kadmiumhalten i urin sjunker.

Markörer för njurpåverkan i urin

Som tidigare nämnts är bestämning av lågmolekylära proteiner, t.ex.

α

1

-mikroglobulin (protein HC),

β

2

-mikroglobulin eller retinolbindande pro-

teiner i urin den för närvarande känsligaste metoden att upptäcka tidiga

effekter av kadmium. En mycket liten nedsättning av den tubulära åter-

resorbtionsfunktionen orsakar en betydande ökning av t.ex. mikroglobuli-

ner i urin. Markören

β

2

-mikroglobulin, som tidigare använts mest, bryts

ned vid lågt pH (

5,6). Markören protein-HC (

α

1

-mikroglobulin) är inte lika

pH-beroende (stabil ner till pH 4,5) och används idag oftare som första-

handsindikator för tubulär njurskada. Det kan vara lämpligt att ta kontakt

med analyserande laboratorium för instruktioner före provtagningen. Ut-

söndringen av

β

2

-mikroglobulin hos icke yrkesmässigt exponerade perso-

ner understiger i regel 0,034 mg/mmol kreatinin (motsvarande 290 mg/l i

urin vid densiteten 1,023 g/m3). Utsöndringen av

α

1

-mikro-globulin är på

motsvarande sätt för icke yrkesmässigt exponerade

0,7 mg/mmol kreati-

nin (motsvarande

10 mg/l i urin).

Vid en urinutsöndring av

α

1

-mikroglobulin eller

β

2

-mikroglobulin över

dessa nivåer är det angeläget att en utredning av nuvarande och tidigare

AFS 2005:6

51

kadmiumexponering genomförs, som kan leda till åtgärder för att för-

bättra arbetsmiljön. Det är också viktigt att det snabbt sker en minskning

av kadmiumupptaget, t.ex. genom omplacering till arbete utan kadmium-

exponering.

Lågmolekylära proteiner och kreatinin i serum

Bestämning av lågmolekylära proteiner och kreatinin i serum ger ett visst

underlag för en bedömning av den glomerulära filtrationsförmågan. För

kadmiumexponerade personer som inte har förhöjda halter av markörer

för njurskada i urin, eller som inte löper stor risk för njurskada, kan det

vara lämpligt att undersöka den glomerulära filtrationen ca vart sjätte år

och i övriga fall oftare. Det är dock väsentligt att beakta att även i svåra

fall av kronisk kadmiumförgiftning kan filtrationsförmågan vara relativt

god.

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid blyarbete

Till 17–20 §§ Vid tillämpning av 18 och 19 §§ räknas blodblykontrollen

innan anställning in i tremånaderskontrollerna. En sammanfattning av de

åtgärder som vidtas vid olika blyhalter finns i bilaga 2. För att förhindra

att kvinnor i barnafödande ålder bygger upp en depå av bly i kroppen, är

de biologiska exponeringskontrollerna utökade för kvinnor under 50 år så

att även de mest lågexponerade regelbundet kontrolleras. Genom detta

finns det möjlighet att följa blyexponeringen och vidta åtgärder så att ris-

kerna för fosterpåverkan vid en eventuell graviditet minskar.

För bestämningarna skall ett laboratorium anlitas, som har lämpliga ana-

lysmetoder. Analyslaboratorier som är ackrediterade har i allmänhet ana-

lysmetoder som är tillförlitliga. Man bör dock observera att ackredite-

ringen ofta endast omfattar vissa analyser. Även andra laboratorier kan

ha lämpliga och tillförlitliga analysmetoder. Väsentligt är att analyslabo-

ratorier har ett kontinuerligt kvalitetsarbete, som bör innefatta såväl in-

tern som extern kvalitetskontroll.

Blybelastningen i arbetsmiljön övervakas i första hand genom kontroll av

lufthalten, så att halten är godtagbar i förhållande till det hygieniska

gränsvärdet. Skulle ändå blyhalten i blod hos någon kvinna under 50 år

överskrida 1,0 µmol/l blod eller hos någon kvinna över 50 år eller någon

man överskrida 1,8 µmol/l blod är det viktigt att utreda orsakerna. Sådana

utredningar innefattar lämpligen en diskussion med den anställde om ar-

betsmetoder och skyddsanordningar, vidare en genomgång av person-

liga hygieniska förhållanden, eventuell fritidsexponering för bly etc.

AFS 2005:6

52

Om man inte finner någon förklaring till den höga blodblyhalten, eller om

förhöjda värden iakttagits hos flera arbetstagare på samma arbetsställe,

är det viktigt att utredningen utvidgas till att omfatta en generell genom-

gång av tekniska anordningar, arbetsrutiner och övriga arbetsmiljöförhål-

landen.

Vid sidan om miljösanerande åtgärder kan en temporär åtgärd med an-

ledning av 21 § även vara att antalet timmar i blyexponerat arbete redu-

ceras, varvid kompensation kan erhållas för eventuell inkomstnedsätt-

ning.

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid kadmiumarbete

Till 22–25 §§ Kadmiumhalten i blod avspeglar i första hand upptaget i

kroppen under de senaste månaderna. Om tidigare exponering varit hög

jämfört med nuvarande, kan dock blodhalten snarare vara ett mått på

kroppsbördan än på den aktuella exponeringsnivån.

Studier visar att kadmiumhalten i blod hos icke-yrkesmässigt exponera-

de personer genomsnittligt varierar mellan ca 1–4,5 nmol/l för icke-rökare

och upp till till 9–10 nmol/l för rökare. Äldre storrökare kan dock uppnå

mycket högre kadmiumhalter i blodet. Även äldre icke-rökande personer

har högre blodkadmiumnivåer än yngre vid liknande pågående expone-

ring.

Syftet med de periodiska kontrollerna är att i ett tidigt skede upptäcka ett

ökat upptag av kadmium i kroppen, och därigenom förebygga hälsoeffek-

ter av kadmium. De angivna tidsintervallen gäller oavsett om hel- eller

deltidsarbete förekommer. För att negativa hälsoeffekter av kadmium

skall undvikas är det viktigt att kadmiumhalten i blod inte överstiger 50

nmol/l. Om kadmiumhalten i blod hos någon överstiger 50 nmol/l är det

angeläget att utreda orsakerna till detta, samt att vid behov vidta åtgärder

för att minska upptaget. En sammanfattning av åtgärder vid olika kadmi-

umhalter finns i bilaga 2.

För upplysningar angående analyslaboratorier se under kommentarer till

17–20 §.

En hög halt av kadmium i blod kan i vissa fall även bero på tidigare expo-

neringsförhållanden och därmed sammanhängande kraftigt ökad kropps-

börda av kadmium, vilket kan innebära att äldre personer kan ha högre

blodkadmiumnivåer än yngre vid liknande pågående exponering. En ut-

redning kan lämpligen innefatta kartläggning av tidigare exponering, nu-

varande arbetsmetoder och användning av skyddsanordningar och per-

sonlig skyddsutrustning, samt en genomgång av personliga arbetshygie-

AFS 2005:6

53

niska förhållanden och arbetssätt. Det kan vara lämpligt att som komplet-

tering bestämma kadmium och eventuellt även

α

1

-mikroglobulin eller

andra markörer för njurskada i urin.

Även andra exponeringar än yrkesmässiga kan vara viktiga att notera,

t.ex. högt intag via födan. Hos äldre storrökare kan kadmiumhalten i blod

bli mycket hög och i extrema fall närma sig 50 nmol/l. Sådana blodhalter

är anmärkningsvärda hos icke-rökare. I sådana fall där förhöjd kadmium-

halt i blodet kan förklaras av rökvanor innebär paragrafens krav på utred-

ning inga omfattande arbetsmiljöåtgärder, men förslag till sådana åtgär-

der som t.ex. förbättrad handhygien, kan medverka till minskad expone-

ring.

Om en individuell utredning inte ger någon förklaring till konstaterade

förhöjda blodhalter hos enstaka arbetstagare, eller om förhöjda blodvär-

den iakttagits hos ett flertal arbetstagare på samma arbetsställe, är det

viktigt att utredningen utvidgas till att omfatta en generell genomgång av

tekniska anordningar, skyddsföreskrifter och arbetsrutiner samt övriga

arbetsmiljöförhållanden.

Vid sidan av miljösanerande åtgärder kan en temporär åtgärd vara att an-

talet timmar i kadmiumexponerat arbete reduceras.

Undantag

Till 26 § Vissa arbetstagare, som varit utsatta för långvarig blyexpone-

ring eller kadmiumexponering, kan ha upplagrat så mycket bly eller kad-

mium i kroppen att återgång till önskade blodblynivåer eller blodkadmi-

umnivåer kan ta mycket lång tid. För dessa personer kan Arbetsmiljöver-

ket undantagsvis medge ett individuellt undantag från reglerna om av-

brytande av arbetet, lämpligen efter hörande av yrkesmedicinsk expertis.

En sådan dispens kan också föranleda att extra eller tätare medicinska

kontroller behöver genomföras.

Om någon, som en följd av föreskriften, inte längre får sysselsättas i bly-

arbete eller kadmiumarbete, och arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete

utan exponering för bly eller kadmium med bibehållna löneförmåner, kan

försäkringskassan efter prövning utge ersättning enligt bestämmelserna i

6 kap. 4 § lagen (SFS 1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Ansökan om undantag skickas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där verk-

samheten bedrivs.

AFS 2005:6

54

Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och vissa

syntetiska oorganiska fibrer

Hälsorisker

Dammpartiklars hälsoeffekter bestäms av ett antal egenskaper hos dem.

Storlek, form, beståndsdelar, biotillgänglighet och biobeständighet (bio-

persistens) är av betydelse. Irritation i hud, ögon och övre luftvägar orsa-

kas främst av partiklar större än ca 5 µm medan partiklar mindre än

ca 5 µm kan tränga djupare ner i luftvägarna och deponeras i de minsta

luftrören och lungblåsorna.

Irritation i ögon och övre luftvägar kan vara den effekt som uppkommer

först (vid lägst dos). Det gäller särskilt vid arbete med syntetiska oorga-

niska fibrer och ofta genom en direkt mekanisk påverkan på slemhinnan.

Deponerade partiklar har visats ge direkt skada på slemhinnans celler. De

påverkar även stabiliteten i tårfilmens ytskikt.

Kroppens normala reaktioner på främmande material deponerade i lung-

vävnad, innefattar lokal sensorisk nervretning och inflammatorisk reak-

tion. Dessa är akuta försvarsmekanismer och är i regel av övergående

slag. Symtomen på detta är klåda och irritation i slemhinnor.

Vid långvarig eller upprepad exponering kan mer bestående reaktioner

uppkomma såsom bindvävsomvandling i lungvävnad och tumörer.

Hur länge partiklarna blir kvar i vävnaden bestäms till stor del av deras

form och kemiska sammansättning. Flimmerhåren i luftvägsepitelet är

viktiga för att avlägsna deponerat damm och fibrer och transportera

dessa till svalget där det mesta sväljs. Därför har de skador på luftvägar-

nas slemhinnor och flimmerhår som orsakas av tobaksrökning stor inver-

kan på slemhinnans skydd och rening från deponerade partiklar och fib-

rer.

Personer med känsliga luftvägar vid exempelvis astma kan få betydande

svårigheter med irritation från damm i yrket. Exempel på sådana yrken är

byggnadsarbetare, elektriker och isolerare.

Även andra effekter än de på luftvägar kan ses. Hudirritationer kan främst

uppkomma vid hantering som innebär direktkontakt med damm och und-

viks med lämplig skyddsklädsel. Hudreaktioner kan även orsakas av de

tillsatsmedel som finns i vissa material. Exempelvis kan allergiska reak-

tioner ses av tillsatser av epoxiharts och urea/formaldehydharts i mine-

ralull. Personer med ökad benägenhet för eksem, t.ex. personer med

atopiskt eksem, kan få betydande svårigheter vid dammexponering.

AFS 2005:6

55

Asbest

Asbest började användas industriellt först i början av 1900-talet. I Sverige

var import och användande som högst på 60-talet. Ett förbud att använda

asbest i vissa områden inom byggnadssektorn 1976 åtföljdes av ett all-

mänt förbud 1982, med vissa undantag, och krav på tillstånd. Exempel på

arbeten där asbestexponering förekom är/har varit byggnadsarbete, rör-

isolering, skeppsvarv, ugnsrenovering, ventilationsservice (äldre) och

bromsbandsarbete.

Det finns ett antal sjukdomstillstånd i nedre luftvägarna förknippade med

asbestexponering. Dessa är pleuraplack, pleurit (akut och kronisk), lung-

fibros-asbestos, bronkialcancer samt mesoteliom. Pleuraplack sitter i det

yttre av de båda lungsäcksbladen och har en latenstid på 20–50 år efter

exponering påbörjats. Det är en tydlig markör för asbest; 90 % har varit

exponerade på arbete eller fritid. En annan lungsäcksmanifestation är

lungsäcksinflammation som kan komma med några års latenstid. Jäm-

fört med lungsäcksinflammation av annan orsak har den asbestrelate-

rade ofta lite symtom och upptäcks ofta som ett bifynd. Den kommer ofta

tillbaka och kan bli kronisk med förtjockad lungsäck och nedsatt lung-

funktion som följd.

Asbestos innebär en bindvävsomvandling av lungorna. De kliniska sym-

tomen är ansträngningsdyspné (andfåddhet) och (inspiratoriska) rassel

på lungbaserna. Spirometri visar restriktiv lungsjukdom. Vidare kan fin-

nas minskad diffusionskapacitet, ökad lungstyvhet och minskad compli-

ance (eftergivlighet). Vävnadsprov genom lungbiopsi visar diffus inter-

stitiell fibros (bindvävsomvandling). Arbetsprov med prov på syresätt-

ning i blodet kan visa nedsatt syrehalt.

De för asbest typiska lungröntgenförändringarna är:

– retikulärt interstitiellt mönster som i typfallet börjar basalt och progre-

dierar uppåt,

– eventuell förekomst av pleuraplack som markör för asbestexponering

samt

– högupplösande datortomografi (HRCT) visar vid långt gången sjuk-

dom bikakeutseende hos lungvävnaden.

Det finns ett relativt tydligt samband mellan asbestexponering och lung-

funktionsnedsättning. Den kumulativa (totala) dosen mäts ofta i fiberår/

ml. Det finns sammanställningar där nedsatt VC skattas i % per fiberår/

ml. Enligt en svensk litteratursammanställning skattas denna nedsättning

av VC till 0,1 % per fiberår/ml, men varierar i litteraturen mellan 0,01 och

0,3 %. Asbestos är i regel en högexponeringssjukdom.

AFS 2005:6

56

Lungcancer orsakad av asbestexponering är vanligtvis bronkialcancer

och tobaksrökning ger en betydande riskökning. Liksom för asbestos är

risken proportionerlig med (kumulativ) dos. Latenstid är ofta 20–30 år.

Det är oklart om olika typer av asbest innebär olika risk för lungcancer.

Tobaksrökning samverkar med asbest vid uppkomst av lungcancer, men

om rökaren slutar röka minskar risken även om han/hon tidigare varit ut-

satt för asbest.

Mesoteliom är en annan cancerform som (i 90 %) är relaterad till asbest-

exponering. Den har ofta lång latenstid, 30–60 år. Eftersom cancerformen

är mycket ovanlig bland personer som inte utsatts för asbestexponering

kan man uppskatta att en majoritet av fallen i Sverige idag (ca 100 nya fall

per år) beror på tidigare asbestexponering.

Kvarts

Exponering för kvartsdamm förekommer vid bearbetning av kvartshaltigt

material eller exponering för kvartssand t.ex. vid gruvarbete, tunnelborr-

ning, sandblästring, ugnsreparationer och på gjuterier. Den kvartsorsa-

kade lungsjukdomen silikos eller stendammlunga var under 1900-talets

första del den vanligaste yrkesrelaterade lungsjukdomen i Sverige med

100–150 nyinsjuknade per år i mitten av seklet. Exponering för kvarts har

visats innebära ökad risk även för lungcancer. Inandning av kvartsdamm

ger inte upphov till några akuta besvär som hostretning eller luftvägsirri-

tation. Symtomen uppträder i stället smygande, oftast efter lång tids ex-

ponering. Symtom på silikos är andfåddhet vid ansträngning och ibland

torrhosta. De typiska röntgenförändringarna är progredierande fläckfor-

miga förtätningar som i huvudsak lokaliseras i övre hälften av lungfälten.

Lungfysiologin följer inget karakteristiskt mönster. Det kan finnas stora

röntgenförändringar men endast obetydlig lungfunktionsnedsättning. De

kliniskt fysiologiska fynden är sänkt vitalkapacitet och total lungkapacitet

(restriktiv bild). Ökad lungstyvhet, minskad diffusionskapacitet och sänkt

arteriell syrgasnivå (vid arbete) kan också finnas.

Det finns en rad tillstånd som försämrar prognosen vid kvartsexponering.

Det är viktigt att diagnosticera dessa tillstånd vid nyanställnings-

undersökningen för att undvika att känsliga personer utsätts för skadlig

exponering. Dessa är obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom, thorax-

deformiteter, reumatoid artrit (Caplans syndrom) samt tuberkulos.

Vissa syntetiska oorganiska fibrer

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fibrer anges

vilken fiberexponering som omfattas av medicinsk kontroll. För de synte-

tiska oorganiska glasartade fibrerna är det vid exponering för de eldfasta

AFS 2005:6

57

keramiska fibrerna och specialfibrerna samt vid exponering för syntetiska

oorganiska kristallina fibrer som medicinsk kontroll skall genomföras.

Inhalationsstudier på råtta har visat att eldfasta keramiska fibrer kan ge

lungcancer, lungsäckscancer (mesoteliom), förtjockning av lungsäcken

(pleuraplack) samt bindvävsomvandling i lungorna (fibros). Humanstu-

dier har visat utveckling av pleuraplack och lungfunktionsnedsättning,

speciellt hos rökande arbetstagare.

Den kristallina kiselkarbidfibern har i djurstudier visat sig ge upphov till

bindvävsomvandling i lungorna och lungcancer. Resultaten av yrkes-

epidemiologiska studier inger misstanke om risk för bindvävsomvand-

ling i lungorna och lungtumörer.

En fiber med kristallin struktur kan lättare spjälkas på längden och ökar

dess yta per viktenhet, vilket anses ha betydelse för dess bioaktivitet. Det

finns exempel på syntetiska oorganiska kristallina fibrer som vid djurstu-

dier visat sig vara mer potenta för bindvävsomvandling och tumörut-

veckling än asbest, t.ex. fibrer av kaliumtitanat. Förutom formen som be-

stämmer biotillgängligheten och biopersistensen kan den kemiska sam-

mansättningen ha direkt toxisk påverkan på celler och cellorganeller.

Läkarundersökning

Till 29 § Vid genomgång av anamnes är det viktigt att beakta arbetshis-

toria, som särskilt inriktas på exponering för sådant fiberhaltigt eller an-

nat damm som kan ge upphov till bindvävsomvandling i lungorna. Det är

vidare lämpligt att anamnesen innefattar andningsorganens sjukdomar

samt uppgifter om tidigare och nuvarande vanor ifråga om tobaksrök-

ning.

Vad beträffar kliniskt-fysiologiska undersökningsmetoder vid utredning

av dammlunga är undersökning med enkel spirometri (vitalkapacitet, VC,

samt forcerad exspiratorisk volym under första sekunden, FEV1,0) ange-

lägen.

Det är av stor vikt att lungfunktionsundersökningarna utförs standardi-

serat, av särskilt utbildad personal och med kvalitetskontroll. Detta inne-

bär att en undersökning bör omfatta minst tre upprepade mätningar med

mindre än 5 procents avvikelse mellan kurvorna. Kurvorna bör mätas i

samma kroppsställning. Kalibrering bör göras regelbundet och mätning-

arna genomföras i likvärdig miljö beträffande temperatur och luft-

fuktighet.

Härutöver kan utredningen omfatta undersökningar enligt läkarens be-

dömning, motiverade av exponeringen för lungskadande ämnen.

AFS 2005:6

58

Vid läkarundersökning är det angeläget att information lämnas om hälso-

riskerna, inte minst om risken med tobaksrökning.

Till 30 § Periodisk läkarundersökning syftar till att så tidigt som möjligt

påvisa sjukliga förändringar, främst i lungvävnad eller lungsäck och att

utröna om det i enskilda fall finns behov att företa ytterligare medicinsk

utredning med anledning av gjorda undersökningsfynd.

Här angiven periodicitet gäller även vid anställningar som avbryts och

påbörjas igen. I de fall exponeringen kommit att överstiga ca tio år kan

det vara lämpligt att periodisk läkarkontroll fortsätter även efter det att

exponeringen helt upphört. Efter upphörd exponering eller anställning

har inte arbetsgivaren skyldighet att ombesörja läkarkontroller. Sådana

kan dock rekommenderas eftersom sjukdomar kan utvecklas efter 20–40

års latenstid.

De kompletterande undersökningar vid periodisk läkarundersökning,

som främst kan komma ifråga när påverkan av lungfunktionen misstänks,

är – utöver läkarundersökning enligt 29 § – utvidgad lungfunktionsunder-

sökning, eventuellt i samråd med lungläkare, fysiolog eller yrkesmedi-

cinare.

Vid tveksamhet om tolkning av röntgenbild kan yrkesmedicinsk klinik,

lungklinik eller röntgendiagnostisk avdelning erbjuda sakkunnig hjälp.

Alla lungröntgenbilder bör kontrolleras av läkare som är väl förtrogen

med de slag av förändringar som de aktuella exponeringarna kan ge upp-

hov till.

Till 31 § Med sådan sjuklighet eller svaghet avses främst lungsjukdom

som är i aktivt skede eller som lämnat kvarstående funktionsnedsättning.

Däremot avses inte väl utläkt tuberkulöst s.k. primärkomplex och inte hel-

ler okomplicerat pleuraplack.

Tobaksrökning i sig, liksom sådan okomplicerad kronisk bronkit som en-

bart betingas av tobaksrökning har, var för sig eller tillsammans, normalt

inte ansetts utgöra hinder för arbete, medan tobaksbetingade föränd-

ringar i lungvävnaden, t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, behö-

ver vägas in vid tjänstbarhetsbedömningen. Den undersökte bör dock all-

tid noga informeras om den betydande synergism (förstärkande samver-

kanseffekt), som ofta föreligger mellan tobaksrökning och exponering för

lungskadliga miljöfaktorer vad gäller risken att utveckla allvarlig lung-

sjukdom. Se även avsnittet om Hälsorisker.

AFS 2005:6

59

Arbete med härdplaster

Hälsorisker

Generellt kan sägas att färdigtillverkade härdplaster, som är helt uthär-

dade, inte innebär några hälsorisker vid normal användning. Vissa rest-

halter av härdplastkomponenter kan dock finnas kvar i den härdade pro-

dukten och kan i sällsynta fall utlösa besvär hos redan sensibiliserade.

Många utgångsämnen som används för framställning av härdplaster är

mycket reaktiva och ofta biologiskt aktiva, vilket kan resultera i irritations-

och allergibesvär från hud och slemhinnor. Samma risker kan även fin-

nas vid hantering av ofullständigt härdad härdplast och härdplastavfall.

Vid upphettning av härdplaster och vissa härdplastkomponenter samt av

blockerade isocyanater bildas nedbrytningsprodukter, som vid upptag

via andningsorganen kan utgöra allvarlig hälsorisk.

De flesta akrylatplastkomponenter verkar irriterande på ögon, hud och

luftvägar. Irritation kan uppkomma vid exponering för ånga, aerosol och

damm av sådana produkter. Astma kan också uppträda. Även damm från

bearbetning av härdad akrylatplast kan orsaka liknande effekter på grund

av rester av ohärdad komponent i slutprodukten. Det är akrylatplastkom-

ponentens innehåll av akrylatmonomerer, som utgör den största risken

för ohälsa, men även innehåll av oligomerer och prepolymerer kan öka

den risken.

Akrylatplastkomponenter är i regel sensibiliserande vid hudkontakt, dvs.

de kan orsaka allergiskt kontakteksem. Metakrylater är i allmänhet

mindre sensibiliserande än motsvarande akrylater.

En speciellt utsatt grupp utgör tandvårdspersonal. Denna grupp hand-

skas visserligen med små mängder material per tandfyllning men arbetet

upprepas ett flertal gånger per dag. De ohärdade akrylatplastkomponen-

terna som används i tandvården är ofta mycket allergena.

Ultraviolett strålning (UV-strålning) som används för härdning av vissa

akrylatplaster kan vara skadlig för främst hud och ögon. Ozon, som bildas

i UV-ugnar framför allt när UV-lamporna tänds, kan redan i låga koncen-

trationer verka retande på ögon och luftvägar. Det bildade ozonet leds

normalt bort genom ugnarnas inbyggda ventilation.

Vid framställning av polyuretanplast utgör diisocyanater ofta den största

risken för ohälsa. Hälsoriskerna uppkommer framför allt vid inandning av

isocyanater i form av ånga, damm eller aerosol (dimma). Inandning kan

orsaka slemhinneirritation med astma- eller bronkitliknande symtom från

andningsvägarna samt försämrad lungfunktion. Risken för överkänslig-

AFS 2005:6

60

het är stor. En sensibiliserad person kan få påtagliga besvär även vid hal-

ter under det hygieniska gränsvärdet. Av denna anledning omfattas ar-

bete med isocyanater av kraven på periodisk läkarundersökning med

tjänstbarhetsbedömning enligt 36–38 §§.

Isocyanaterna kan också verka irriterande på ögon och hud. Upprepad

hudkontakt för isocyanater kan medföra eksem och hudsensibilisering.

Vid isocyanatöverkänslighet utvecklas som regel samtidigt hyperreaktivi-

tet i luftvägarna. Hyperreaktivitet innebär att man reagerar även för

starka dofter, t.ex. parfym, för allmänt irriterande ämnen som tobaksrök

och bilavgaser eller för kall luft. Man kan således bli allvarligt funktions-

hindrad även utanför arbetslivet. Hyperreaktiviteten kan även kvarstå ef-

ter det att exponeringen för isocyanat upphört. Exponering för tobaksrök

kan underhålla uppkommen hyperreaktivitet.

Inom uretanplastindustrin tillsätts ofta aminer till komponentbland-

ningen för att katalysera polymeriseringsreaktionen. Exponering för ami-

ner i hög halt kan ge ögon-, hud- och luftvägsbesvär, bl.a. astma. Okon-

trollerad exponering för aminer kan därför innebära betydande risker för

ohälsa.

Den vanligaste hälsorisken vid framställning och hantering av epoxiplast

är hudsensibilisering och kontakteksem. Vid framställning av vissa typer

av epoxiplast används vissa organiska syraanhydrider. Sådana organiska

syraanhydrider kan redan vid mycket låga koncentrationer i luften ge

upphov till bl.a. allergiska symtom från luftvägarna som rinit och astma.

Av denna anledning omfattas arbete med organiska syraanhydrider av

regelbunden läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning.

Information om risker vid arbete med armerad esterplast ges i kommen-

tarerna till 39–40 §§.

Läkarundersökning

Till 32–35 §§ Bestämmelserna om läkarundersökning syftar till att upp-

täcka arbetstagare, som lättare kan drabbas av ohälsa om de exponeras

för härdplastkomponent eller för luftföroreningar som bildas vid termisk

nedbrytning av härdplaster. Det är mycket viktigt att personer med astma

eller bronkit informeras om risken att besvären förvärras vid exponering

för vissa härdplastkomponenter. Även näsbesvär (rinit) kan vara tecken

på skadlig inverkan.

Spirometrin bör omfatta bestämning av vitalkapacitet (VC) samt forcerad

exspiratorisk volym under en sekund (FEV 1,0). Det tekniska utförandet

av spirometrin beskrivs under Till 29 § ovan. Det är viktigt att särskilt

AFS 2005:6

61

beakta förändringar i lungfunktionen i förhållande till tidigare undersök-

ningar.

Observera att tidiga astmatiska förändringar ibland kan vara svåra att på-

visa och att astmatiker i många fall uppvisar ett helt normalt resultat vid

spirometriundersökning. Det är därför viktigt att uppmärksamma perso-

ner som upplever andningssvårigheter nattetid, efter en arbetsdag eller

vid ansträngning, eftersom dessa symtom kan vara tecken på luftvägspå-

verkan. En kompletterande utredning med upprepade mätningar under

flera dygn, både under arbetet och på fritiden, av det maximala exspira-

toriska flödet (PEF) kan då vara av värde. En sådan utredning kan lämpli-

gen ske i samarbete med yrkesmedicinsk eller lungmedicinsk specialist

eller med allergispecialist.

Ibland kan resultatet av den spirometriska undersökningen avvika något

från det normala utan att ändå vara typiskt för obstruktivitet. Det kan vara

lämpligt att komplettera den spirometriska undersökningen med ett så

kallat reversibilitetstest. Det innebär att spirometrin upprepas sedan den

undersökte fått inhalera bronkvidgande medel.

Vissa härdplastkomponenter är hudirriterande. Eftersom alla former av

handeksem kan förvärras vid kontakt med hudirriterande ämnen är det

olämpligt att personer med ofta återkommande eller pågående handek-

sem sysselsätts i hantering av hudirriterande härdplastkomponenter.

Kontaktallergi mot härdplastkomponent är inte ovanligt. Ett allergiskt

kontakteksem yttrar sig som klåda, rodnad, millimeterstora knottror och

eventuellt blåsor. Vid stark reaktion kan svullnad och vätskning upp-

komma. Händerna och underarmarna drabbas främst. Ibland förekom-

mer eksemet även i ansiktet. Överföring av substans kan ske via direkt-

kontakt eller genom avsättning av damm eller dimma via luften. Sjuk-

domssymtomen kan därför utgöra tecken på brister i de arbetshygieniska

förhållandena eller i den personliga hygienen.

Kontaktallergi kan också förvärvas utanför arbetslivet. Det är därför vik-

tigt att orsaken till ofta återkommande eller pågående handeksem utreds.

Handeksem eller andra hudförändringar som misstänks ha samband

med arbetet utreds lämpligast på sådan dermatologisk mottagning som

har möjlighet att utreda eventuell kontaktallergi mot arbetsmaterial med

epikutantest som inkluderar misstänkta arbetsmaterial. Även ansiktsek-

sem kan vara tecken på skadlig inverkan.

Det är mycket olämpligt att personer med t.ex. kontaktallergi för epoxi

sysselsätts med arbetsuppgifter, som innebär kontakt med epoxiharts,

särskilt lågmolekylär sådan.

AFS 2005:6

62

Vid läkarundersökning kan frågeformulär enligt bilaga 4 vara ett lämpligt

hjälpmedel.

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning

Til 36–38 §§ Syftet med periodiska läkarundersökningar är att så tidigt

som möjligt upptäcka eventuell skada till följd av arbetet. Lungfunktions-

nedsättning kan uppkomma utan att den drabbade själv märker något i

början. Detta gäller framförallt vid exponering för diisocyanater, där ob-

struktivitet kan finnas utan typiska astmabesvär hos patienten.

Personer med lungsjukdom är sämre ställda om de också skulle bli över-

känsliga i luftvägarna eller skadas i lungorna på annat sätt. Avsikten med

läkarundersökningen är att undvika att sådana personer sysselsätts i ar-

bete där de kan bli skadade genom kontakt med diisocyanat, fenylisocya-

nat, cyanoakrylat eller vissa organiska syraanhydrider. En person som re-

dan tidigare har astma löper dessutom ofta stor risk att utveckla astma-

anfall vid kontakt med dessa ämnen, detta på grund av den hyperreaktivi-

tet i bronkerna som astman för med sig.

Exempel på sådan sjuklighet eller svaghet som kan innebära att det är

olämpligt att exponeras för dessa härdplaster är, förutom astma, annan

lungsjukdom som har nedsatt eller kan komma att nedsätta lungfunktio-

nen.

Förekomst av KOL av måttlig eller svår grad utgör hinder för tjänstgöring.

Däremot betraktas preklinisk KOL eller lindrig KOL, som enbart beror av

tobaksrökning, normalt inte som hinder.

Syraanhydridutlösta besvär är ofta orsakade av en IgE-förmedlad aller-

gisk reaktion. Man kan då bestämma specifika antikroppar.

Numera anses att atopi inte i sig medför ökad risk att utveckla överkäns-

lighet mot isocyanater. Däremot upplever personer med hyperreaktiva

slemhinnor lättare irritativa besvär när de exponeras för isocyanater eller

vissa organiska syraanhydrider.

Kontakt med komponenter, som innehåller diisocyanat eller vissa oorga-

niska syraanhydrider, kan även de ge hudirritation. Diisocyanater har tidi-

gare ansetts ge hudsensibilisering endast i sällsynta fall men senare un-

dersökningar har indikerat att sådan hudsensibilisering kan vara vanli-

gare än vad man trott. Även i dessa fall är det olämpligt att sysselsätta

personer med kontaktallergi i arbetsuppgifter som innebär stor risk för

kontakt med sådana komponenter.

Se också kommentarerna till 32–35 §§.

AFS 2005:6

63

Läkarundersökning vid arbete med esterplast

Till 39–40 §§ Vid framställning av esterplast används stora mängder

styren. Styren fungerar därvid både som lösningsmedel för den omät-

tade esterplastkomponenten och som nätbildare/bryggbildare. Upptag

av styren sker främst via inandning. Av den inandade mängden kan 60–

70 % tas upp. Hur mycket som tas upp beror av koncentrationen i inand-

ningsluften och av arbetets tyngd. Styren kan också tas upp via huden

och via mag-tarmkanalen. Styrens höga fettlöslighet medför att ämnet

lagras i fettrika vävnader.

Exponering för styren kan vid halter över det hygieniska gränsvärdet ge

akuta irritationsbesvär från andningsvägarnas och ögonens slemhinnor.

Påverkan på centrala nervsystemet kan uppkomma vid ungefär samma

halt. På grund av styrenets kraftiga lokalirriterande effekt är risken obe-

tydlig att någon omedvetet exponeras för halter av styren som är fören-

ade med livsfara.

Långvarig exponering för höga halter av styren kan ge upphov till skador

på centrala nervsystemet (toxisk encefalopati). Enstaka fall av astma har

också rapporterats liksom hudallergi. Vid arbete, invändigt i tankar, kan

hudupptaget vara betydande. Vid arbete med armerad esterplast som

kan innebära luftexponering för styren i halter som närmar sig det hygie-

niska gränsvärdet är det viktigt att läkarundersökningen inriktar sig på

symtom från nervsystemet såsom trötthet, irritabilitet, minnesstörningar

samt stickningar och domningar – lösningsmedelspåverkan. Styrenexpo-

nering kan även mätas med biologisk provtagning genom analys av

mandelsyra och fenylglyoxylsyra i urin. Se även de allmänna råden till

3 §, avsnittet ”Att mäta exponering genom biologiska prover”. Om

anamnes och status inger misstanke om kronisk lösningsmedelspåver-

kan är det lämpligt att den undersökte remitteras till yrkesmedicinsk

klinik för bedömning och ytterligare utredning.

Organiska peroxider

– som förekommer bl.a. vid framställning av ester-

plast verkar irriterande på hud, slemhinnor och ögon. Upprepad hudkon-

takt med organiska peroxider innebär viss risk för allergiskt kontaktek-

sem. De har vid hög koncentration en lokalt vävnadsskadande effekt och

kan vid direkt kontakt orsaka etsskador på t.ex. ögats hornhinna.

Fyllmedel, pigment och armeringsmaterial kan orsaka besvär eller skada,

speciellt om de hanteras så att damm uppstår. Om armerad esterplast

bearbetas (slipas, kapas etc.) uppstår damm som till större delen består

av esterplast och till en mindre del av t.ex. glas- eller kolfibrer. Glasfiber-

dammet är mekaniskt retande och kan verka irriterande på hud och luft-

vägar.

AFS 2005:6

64

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning

Höjdarbete i master och stolpar

Hälsorisker

Arbete i och kring master, stolpar och liknande innebär speciella risker

för den personal som utför arbetet. En särskild risk utgör det arbete som

utförs på hög höjd över omgivande marknivå. Definition av höjdarbete

finns i föreskrifterna om mast- och stolparbete. De mest uppenbara ris-

kerna gäller fall från höjd samt skador från nedstörtande ismassor, verk-

tyg eller andra föremål, men även andra mer indirekta risker förekom-

mer. Sålunda är tillträde till arbetsplatsen ofta förenat med klättring upp-

för stegar, vilket innebär extrem fysisk belastning med betydande på-

frestning på hjärta och andra cirkulationsorgan. Påfrestningarna förvär-

ras vid kall väderlek och/eller starka vindar. En annan speciell fara vid ar-

bete i master och stolpar ligger i arbetsplatsens svårtillgänglighet och

därmed sammanhängande svårigheter att snabbt undsätta den som rå-

kat ut för olyckshändelser eller insjuknat akut.

För gravida arbetstagare är det viktigt att uppmärksamma arbetsgivarens

skyldighet att utföra en riskbedömning enligt föreskrifterna om gravida

och ammande arbetstagare och därefter vidta de åtgärder som krävs.

Läkarundersökning

Till 43 § Höjdarbete, särskilt klättring, ställer höga krav på fysisk arbets-

förmåga. Den svårtillgängliga och utsatta arbetsplatsen gör det också vik-

tigt att plötsliga och oförutsedda insjuknanden så långt möjligt undviks.

Medicinsk kontroll är härvid ett hjälpmedel.

Läkarundersökningen syftar till att förebygga, att den som har sådan

sjukdom eller svaghet, som ökar risken att drabbas av ohälsa eller olycks-

fall i höjdarbete, anlitas till sådant arbete. För att kunna ligga till grund för

en tjänstbarhetsbedömning kan anamnesen även behöva omfatta:

– upplevda syn-, hörsel- och balansrubbningar,

– bruk av läke-, njutnings-, missbruks- eller dopningsmedel med inver-

kan på vakenhet, omdöme eller blodtryck samt

– tidigare kontakter med den psykiatriska vården.

Av samma skäl kan den fysikaliska undersökningen också behöva inriktas

på:

– synskärpa och hörsel,

– balans- och rörelseorgan,

– neurologiskt status samt

AFS 2005:6

65

– förekomst av glukos och farmakologiskt aktiva ämnen eller deras me-

taboliter i kroppsvätskor.

Prediktivvärdet av avvikande fynd i arbets-EKG anses vara ganska lågt,

och sådana fynd kan därför behöva följas upp med en fördjupad under-

sökning.

Till 44 § De tätare EKG-kontrollerna vid högre ålder motiveras av att ris-

ken för hjärt- och kärlsjukdom ökar tämligen snabbt från 45–50 års ål-

dern. För arbetstagare, som fyllt 50 år, behövs därför årlig EKG-kontroll

av hjärtat under arbetsbelastning (arbets-EKG) för att så långt möjligt

upptäcka sådan tidig eller latent hjärt-kärlsjukdom, som kan utgöra en

risk vid maximal fysisk ansträngning. Se även kommentarerna till 47–

50 §§.

Rök- och kemdykning

Hälsorisker

Personal inom räddningstjänsten som arbetar med rök- och kemdykning

utsätts för stora risker, dels genom insatser vid extrem hetta men också

på grund av risk för explosion, nedstörtande byggnadsdelar, vassa före-

mål och dylikt. Den stora kemikalieanvändningen i samhället har gjort att

rökgaserna blivit mer hälsofarliga de senaste decennierna. Därutöver

finns risker i samband med räddningsinsatser vid kemikalieolyckor. Ris-

kerna för olycksfall ökar dessutom genom att sikten blir nedsatt eller obe-

fintlig vid inträngande i brandrök. Den faktiska riskbilden i samband med

en räddningsinsats är dock svår att bedöma på förhand då förutsättning-

arna på skadeplatsen ofta ändras under arbetets gång.

I brandrök finns kolmonoxid och en mängd andra skadliga gaser i okända

koncentrationer som utöver giftverkan också kan skapa syrebrist. Risk-

nivån har höjts ytterligare genom att plast i stor utsträckning används i

byggnadsmaterial och i möbler vilket medför att rökintensiteten ökar, och

att fler farliga ämnen bildas i röken. Vidare utsätts personalen ofta för

stark värme samtidigt som ett fysiskt mycket ansträngande arbete skall

utföras bärande en tung och ofta otymplig personlig skyddsutrustning.

Det gör att rökdykarna måste skydda sig mot såväl hettan från branden

som från värmeuppbyggnaden inifrån, som uppstår på grund av täta klä-

der och tungt kroppsarbete. Den personliga skyddsutrustningen förhin-

drar i hög grad svettavdunstningen och sätter därmed kroppens värme-

reglering ur spel.

Andningens viktigaste uppgift är att syresätta blodet och föra bort den

koldioxid som bildas. Att inandas syrefri (oxygenfri) eller starkt syrefattig

AFS 2005:6

66

inertgas (ogiftig och oreaktiv gas), t.ex. kväve och /eller ädelgaser, är yt-

terst förrädiskt, eftersom dessa gaser sköljer ut både syre och koldioxid

från blod och andningsorgan. Medvetslöshet kan då uppträda utan

minsta förvarning.

Kolmonoxid bildas överallt där organiskt material förbränns under otill-

räcklig syretillförsel och utövar en specifik giftverkan bl.a. genom att

blockera de bindningsställen för syre i blodets hemoglobin, som ansva-

rar för transporten av syre ut i organismen. Kolmonoxidförgiftning kan

härigenom leda till syrebrist i vävnaderna och död.

De krav på fysisk arbetsförmåga som ställs på personalen grundas främst

på belastningen vid rökdykning och insatser vid kemikalieolyckor efter-

som det normalt är samma personal som utför de båda typerna av ar-

bete.

Enligt föreskrifterna om rök- och kemdykning är det förbjudet för gravida

och ammande arbetstagare att sysselsättas i rök- och kemdykning. För

vidare upplysningar hänvisas också till föreskrifterna om gravida och am-

mande arbetstagare.

Läkarundersökning

Till 47–50 §§ Arbete i brandmiljö och vid kemikalieolyckor innebär stor

fysisk belastning dels genom yttre värmebelastning dels genom krop-

pens egen värmeproduktion. Därför ställs stora krav på hälsa och arbets-

förmåga samt psykisk stabilitet.

Läkarundersökningen syftar till att förebygga att den som har sådan sjuk-

dom eller svaghet som ökar risken för att drabbas av ohälsa eller olycks-

fall vid rök- eller kemdykning, anlitas till sådant arbete.

Det är nödvändigt att arbets-EKG undersökningen genomförs till maxi-

mal ansträngning eftersom sådan inte sällan uppträder vid ”skarp” insats

vid rök- och kemdykning. Traditionellt utförs detta prov genom cykling på

cykelergometer eftersom EKG-registrering och blodtrycksmätning i regel

är enklare att utföra med denna teknik. Dessutom är EKG-registrering på

cykel mindre behäftat med rörelseartefakter (störningar i EKG-kurvan) än

vid EKG-registrering på rullband. Maximal belastning (till utmattning)

förutsätter beredskap för medicinskt omhändertagande av den under-

sökte. Det kan vara lämpligt att kontinuerligt övervaka EKG-kurvans ut-

veckling mot slutet av provet.

Det är också viktigt att muskelstyrka och förmåga att tåla värme bedöms

vara tillfredsställande för arbetet.

AFS 2005:6

67

Det kan vara lämpligt att också överväga undersökning med spirometri

om det i samband med läkarundersökning och anamnes framkommer att

den testade personen har luftvägsbesvär.

De tätare arbets-EKG kontrollerna vid högre ålder motiveras av den

ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar. För arbetstagare som fyllt 50 år

behövs därför årlig undersökning med arbets-EKG.

Krav på fysisk arbetsförmåga

Till 51 § Som framgår av övergångsbestämmelserna gäller fram till den

1 jan 2008 en äldre testmetod, cykling på ergometercykel, parallellt med

test på rullmatta. Belastningsmässigt är de två testmetoderna – den mo-

derna att gå på rullband och den äldre att cykla på ergometercykel – jäm-

förbara på gruppnivå men inte på individnivå. Vid rullbandstest bär den

testade sin egen kroppsvikt och har även på sig arbetskläderna vilket gör

denna test bättre anpassad till arbetets krav. Därför avskaffas möjlighe-

ten att testa med cykelergometer. Cykelergometern är dock ett utmärkt

träningsredskap.

Testmetoden för fysisk arbetsförmåga vid rök- och kemdykning är som

nämnts att gå på rullband iförd full arbetsutrustning (larmställ). För att

testledaren skall kunna iaktta den undersöktes ansikte under provet an-

vänds dock inte andningsmasken. Av säkerhetsskäl får stövlar ersättas

med gymnastikskor. Provet på rullband utförs genom gång i motlut un-

der sex minuter. Bandets lutning ska vara 8,0° mot horisontalplanet med

gånghastigheten 4,5 km/tim eller annan kombination av lutning och

gånghastighet som ger samma belastning (syreförbrukning, VO

2

, mätt i

ml/min x kg kroppsvikt). Totalvikten på utrustningen som bärs vid provet

uppgår till 24±0,5 kg. För att få denna vikt på utrustningen kan barlastvik-

ter kopplas till bältet eller stoppas i fickor. Observera att belastningen på

rullband, till skillnad från cykelergometer, blir beroende av testpersonens

egen kroppsvikt. Detta innebär att kroppsvikten har betydelse för inställ-

ningen av lutning och hastighet vid annan inställning än ovan nämnda

8,0° och 4,5 km/tim. Detta bör framgå av de tabeller som medföljer rull-

bandet från tillverkaren.

Den äldre testmetoden kräver cykling på cykelergometer under sex minu-

ter med belastningen 200 W, vilket ungefär motsvarar en absolut syre-

upptagningsförmåga på 2,8 l/min för en 70 kg-person. Provet utförs

lämpligen på så sätt att testpersonen värmer upp genom att successivt

öka belastningen upp till slutbelastningen 200 W som sedan skall hållas i

sex minuter. Någon särskild klädsel är ej föreskriven för detta test, som

därför ofta utförs i gymnastikkläder.

AFS 2005:6

68

Arbets-EKG (som är ett medicinskt prov för att utesluta latent hjärtsjuk-

dom) och provet på fysisk arbetsförmåga ”fys-test” (som är en kontroll

av lägsta tillåtna fysiska kondition hos den undersökte) bör strikt hållas

isär. Om båda proven skall utföras i nära tidsföljd, t.ex. vid läkarunder-

sökningen, bör fys-testet utföras först.

I de fall fys-test görs (enligt den äldre metoden) på cykelergometer kan

EKG-elektroderna och blodtrycksmanschetten lämpligen anbringas redan

innan fys-testet påbörjas. Efter det att den undersökte fullgjort fys-testet

(200 W i sex minuter) rekommenderas att testpersonen cyklar vid låg be-

lastning (100 W) i en till två minuter innan testet utförs vid maximal be-

lastning med registrering av arbets-EKG.

Eftersom den fysiska arbetsförmågan avtar med åldern är det lämpligt,

att vid första undersökningen av yngre nyanställda kompensera för detta.

Det kan därför vara lämpligt att personer under ca 30 år vid nyanställning

presterar 5,6 km/tim vid en lutning av 8° mot horisontalplanet på rullband

eller 250 W på cykelergometer i sex minuter. Det finns inget som hindrar

att eftersträva att dessa högre krav fortlöpande kan klaras av. Rutiner och

handlingsprogram för detta kan arbetsgivaren lämpligen utveckla till-

sammans med ansvarig läkare.

Dykeriarbete och annat arbete vid förhöjt tryck

Hälsorisker

Arbete under vatten och arbete under högt tryck som t.ex. arbete med

tunnelborrning innebär mycket speciella och höga fysiologiska krav. Där-

för finns krav på läkarundersökning för att upptäcka personer med sjuk-

dom eller svaghet som innebär ökad risk för skada eller olycksfall vid

dykarbete eller arbete under högt tryck.

Det ökade trycket ger såväl rent mekaniska effekter på kroppen som för-

ändrade partialtryck av gaser i kroppens vävnader. Skador av ökat tryck

kan uppstå i mellanörat, bihålor, lungor och tänder, speciellt i samband

med defekta tandlagningar.

Ökat partialtryck av oxygen (syrgas), har toxiska effekter på luftvägar och

nervsystem. Kvävgas har narkotiska effekter vid högt tryck. Gasbland-

ningar med andra inerta gaser än kväve kan användas, t.ex. helium, vari-

genom den narkotiska effekten av andningsgasen minskar.

Den vid ökat tryck ökade tätheten av andningsgasen medför, i kombina-

tion med ett antal andra fysiologiska omständigheter, att andnings-

mönstret ändras. Detta kan i sin tur medföra ansamling av koldioxid i

AFS 2005:6

69

kroppen medförande risk för huvudvärk, medvetandepåverkan och för-

stärkning av kvävets narkotiska effekt.

Okontrollerad eller för snabb uppstigning innebär risk för dekompres-

sionssjuka beroende på att de i kroppen lösta inertgaserna, till följd av

trycksänkningen, bildar bubblor. Dessa bubblor kan i sig ge symtom men

de kan även orsaka vävnadsskada som också kan ge symtom på dekom-

pressionssjuka. Den lindrigare formen av dekompressionssjuka innebär

smärta i större leder såsom höft, knä eller axel (’bends’). Även hudsym-

tom såsom klåda (dykarloppor) och marmorering kan ses. Allvarligare

former innebär yrsel, centralnervösa symtom och andnöd (’chokes’) pga.

gasbubblor i hjärna respektive lungkapillärer.

Kvinnliga yrkesdykare har funnits sedan lång tid i Japan och Korea, s.k.

amas. Dessa dyker ned till 30 m djup genom att hålla andan för att samla

musslor och alger. Mycket av de fysiologiska kunskaper om dykeffekter

på kvinnor som finns är från dessa kvinnor, eftersom övrig dykerimedi-

cinsk forskning nästan uteslutande berört manlig militär personal. Till-

gängliga data ger inget stöd för några signifikanta könsskillnader beträf-

fande risk för dykarsjuka eller andra komplikationer.

Det är dock förbjudet att sysselsätta gravida och ammande arbetstagare i

dykeriarbete eller i arbete i annan hyperbar miljö enligt föreskrifterna om

dykeriarbete. För vidare upplysningar hänvisas också till föreskrifterna

om gravida och ammande arbetstagare.

Läkarundersökning

Till 54 § Läkarundersökningen syftar till att undvika att arbetstagare

som löper ökad risk att drabbas av ohälsa i samband med dykeriarbete

sysselsätts i sådant arbete. Läkarundersökningen kräver kvalificerad be-

dömning av ett flertal medicinska faktorer. Det är därför viktigt att under-

sökningen och bedömningen utförs av läkare som är väl förtrogen med

de hälsoeffekter som dykeriarbete kan medföra och som har utbildning i

och erfarenhet av utförandet av dykerimedicinska undersökningar.

Undantaget avseende enstaka arbete under förhöjt tryck i tryckkammare

bör tillämpas synnerligen restriktivt. Om tryckkammararbete är en åter-

kommande arbetsuppgift, t.ex. i samband med forsknings- eller sjuk-

vårdsarbete, gäller huvudregeln om läkarundersökning före arbetet.

Det är viktigt att den som är sysselsatt med dykeriarbete är observant på

sitt hälsotillstånd och fortlöpande håller arbetsgivaren underättad om så-

dant som kan befaras leda till ökade hälsorisker i arbetet.

AFS 2005:6

70

Läkarundersökning bör normalt omfatta:

– sjukdomsanamnes,

– fysikaliskt status,

– hjärt–lungröntgenundersökning,

– spirometri,

– arbets–EKG,

– bestämning av fysisk arbetsförmåga,

– bestämning av blodtryck,

– bestämning av blodhämoglobinhalten (B-Hb),

– kvalitativ kontroll av förekomst av glukos eller protein i urinen,

– tand- och käkundersökning,

– hörselundersökning,

– synundersökning samt

– röntgenundersökning av skelett på särskild indikation.

Det är viktigt att sjukdomsanamnesen omfattar ärftliga sjukdomar, tidi-

gare genomgångna sjukdomar och operationer, medicinska problem vid

tidigare dykeriarbete samt givetvis även aktuella medicinska förhållan-

den inklusive pågående medicinering eller bruk av alkohol eller andra

droger. Det är viktigt att även undersöka faktorer som kan vara av bety-

delse för säkerheten i samband med dykeriarbete, t.ex. psykiska sjukdo-

mar och fobier, särskilt klaustrofobi (cellskräck) samt missbruksproblem.

Personer med anamnes på följande sjukdomar, skador och ingrepp kan

löpa ökad risk för ohälsa i samband med dykeriarbete.

Lungsjukdomar

– kronisk lungsjukdom (restriktiv lungsjukdom, astma, kroniskt obstruk-

tiv lungsjukdom (KOL), pneumokonioser och annan onormal nedsätt-

ning av lungfunktionen),

– perforerande thoraxskador eller genomgången thorakotomi samt

– tidigare lungbristning (spontan eller traumatisk) eller pneumothorax.

Hjärt- och kärlsjukdomar

– angina pectoris eller genomgången hjärtinfarkt,

– vissa vitier (organiska hjärtfel),

– patologiska rytmrubbningar samt

– allvarlig hypertoni samt hypertoni som behandlas med betareceptor-

blockerare.

Övriga sjukdomar och annan ohälsa

– andra allvarliga sjukdomar som lett till bestående påverkan på and-

nings- och cirkulationsorganen,

– balansrubbningar,

AFS 2005:6

71

– diabetes mellitus och andra endokrina sjukdomar och rubbningar,

– epilepsi och andra neurologiska sjukdomar samt

– njursten och andra allvarliga njur- och urinvägssjukdomar.

Övervikt leder till ökad risk för ohälsa i samband med dykeriarbete. Över-

vikt som är mer än obetydlig, bör beaktas vid tjänstbarhetsbedömningen.

Kraftig övervikt kan anses föreligga då BMI (body mass index), dvs.

kroppsvikten (i kg) dividerad med kvadraten på kroppslängden (i meter),

överstiger 30 kg/m2.

Undersökning av fysikaliskt status innefattar lämpligen bedömning av

allmäntillstånd, tecken till inkompensation samt auskultation av hjärta

och lungor. Dykeriarbete kräver i regel fullgod muskuloskeletal funktion

och normal muskelstyrka.

Vid tecken till magkatarr, magsår, kronisk tarmsjukdom eller sjukdom i le-

ver, gallvägar eller bukspottkörtel är det viktigt att tillståndets betydelse

med avseende på tjänstbarheten i dykeriarbete noggrant värderas från

fall till fall.

Svår psoriasis och andra allvarliga hudsjukdomar utgör i regel ett hinder

för dykeriarbete.

Det är viktigt att trumhinnorna är hela liksom att luft kan pressas till mel-

lanöronen via örontrumpeten utan besvär. Balansrubbningar utgör i re-

gel ett hinder för dykeriarbete.

Hjärt-lungröntgen behöver tas i stående med frontal- och sidobild under

maximal inandning. I vissa situationer kan även bild under maximal ut-

andning behöva tas då denna typ av bild anses bättre visa upp eventuella

luftretinerande emfysemblåsor. Det är viktigt att bilderna granskas speci-

ellt med avseende på dykeriarbete. Okomplicerade pleuraplack utgör i re-

gel inget hinder för dykeriarbete.

EKG bör utföras med apparat med minst sex kanaler. Det är viktigt att ut-

reda eventuella tecken till genomgången infarkt samt rytmrubbningar. I

fall av tveksamhet är det lämpligt att utföra arbets-EKG.

Den fysiska arbetsförmågan mätt med cykelergometer bör vara minst

200 W i sex minuter upp till 40 års ålder och vid högre ålder minst 150 W

i sex minuter. I fall av tveksamhet är det lämpligt att utföra arbets-EKG.

I fall av tveksamhet vid tolkning av Hb-värde är det lämpligt att göra en

fullständig analys av hematologiskt status.

I fall av tveksamhet vid påvisande av glukos och protein i urinen är det

lämpligt att göra en mer omfattande bedömning av njurfunktionen lik-

som av glukostoleransen.

AFS 2005:6

72

Det är viktigt att spirometriundersökningen utförs med beprövad metod

och väl kalibrerad apparatur. Se också kommentarer till 29 §.

Det är väsentligt att erforderlig tandbehandling är utförd på ett korrekt

sätt och att tandlagningarna är hela. Bettförhållandena bör vara sådana

att, i förekommande fall, ett bitmunstycke säkert kan hållas kvar i mun-

nen. Förankringen av eventuella proteser bör vara god.

Kompetens att genomföra dykeriodontologisk undersökning har tandlä-

kare som med godkänt resultat genomgått vidareutbildning i barodonti.

Uppgifter om tandläkare med utbildning i barodonti kan erhållas från

Försvarsmaktens övertandläkare.

Det är viktigt att den som sysselsätts i dykeriarbete kan uppfatta normalt

tal och inte har talfel som kan försvåra samtal.

Synskärpa och synfält bör undersökas. Det är viktigt att den som syssel-

sätts med dykeriarbete kan avläsa instrument utan problem även under

besvärliga belysningsförhållanden. Glasögon och kontaktlinser kan vara

olämpliga att använda vid dykeriarbete.

Skelettröntgen bör utföras i samråd med röntgenläkare som är väl förtro-

gen med de skelettförändringar som kan uppstå i samband med dykeriar-

bete. Hos dem som regelbundet arbetar under förhöjt tryck mer än 20

tim/v eller sysselsätts med mättnadsdykningar, blandgasdykningar eller

dykningar till större djup än 30 m är det lämpligt att ansvarig dykläkare

överväger indikationerna för att genomföra skelettröntgen för att avslöja

asymtomatisk, dysbarisk bennekros.

Till 55 § Den periodiska läkarundersökningen bör beträffande sjuk-

domsanamnes inriktas på sådant som inträffat sedan föregående under-

sökningstillfälle. Röntgenundersökning av hjärta och lungor liksom av

skelettet bör förbehållas dem hos vilka klinisk eller anamnestisk miss-

tanke föreligger, att någon för tjänstbarhetsbedömningen avgörande, en-

dast röntgenologiskt diagnostiserbar förändring inträffat sedan föregå-

ende undersökning. I övrigt bör den periodiska läkarundersökningen nor-

malt omfatta samma punkter som läkarundersökning enligt ovan.

Arbete med vibrationsexponering

Hälsorisker

Omfattande exponering för vibrationer från handhållna verktyg kan ge

symtom till följd av skador på nerver, blodkärl, muskler och skelett. Ska-

dorna på blodkärlen innebär en ökad tendens till kärlsammandragning.

Nervskadan yttrar sig som symtom i form av domningskänsla, nedsatt

AFS 2005:6

73

känsel, finmotorik och kraft. Skadorna på blodkärlen och nerverna kan

båda medföra en upplevelse av ökad köldintolerans. Kärlskadorna visar

sig som avblekningar i huden vid nedkylning, s.k. vita fingrar, medan

köldintolerans vid nervskada främst upplevs som smärta. Detta kan all-

varligt försvåra utomhusvistelse under kallare årstider och hämma fri-

tidsaktiviteter som fiske och bad. Det finns även studier som visat ett

samband mellan vibrationsexponering och nervinklämning i handleden

(karpaltunnelsyndrom) med domningar, stickningar och nedsatt känsel-

sinne i handens insida. Besvären uppträder ofta nattetid.

Förare i olika typer av fordon, särskilt inom gruv-, byggnads- och anlägg-

ningsverksamhet kan ibland exponeras för kraftiga helkroppsvibrationer.

Vibrationer som överförs till människokroppen förstärks, vid vissa frek-

venser, i olika kroppsdelar och organ och kan då ge upphov till töjningar

och hoptryckningar av vävnader i varierande grad. Vibrationerna kan på-

verka leder, muskelfästen och diskarna i kotpelaren. Forskningsresultat

tyder på att vibrationer, t.ex. från fordon, innebär en ökad risk för ryggbe-

svär. Exponering för helkroppvibrationer kan också ge upphov till trött-

het.

Ett samband finns också mellan vibrationsexponering och hörselskada.

Buller och vibrationer förekommer ofta tillsammans.

Forskningsresultat tyder på att helkroppsvibrationer t.ex. från fordon

innebär en ökad risk för ryggbesvär.

Läkarundersökning

Till 59 §

Nyanställningsundersökningen syftar till att diagnosticera

sjukdomar eller skador hos den anställde, vilka kan innebära ökad risk för

vibrationsskada, och de försiktighetsåtgärder som detta kan föranleda.

Således kan en person med t.ex. känd nervskada sedan tidigare behöva

ytterligare skydd utöver det som anses tillräckligt för fullt friska personer.

Medicinska tillstånd som ger ökad risk för neuropatier (nervskador) är

bl.a. diabetes, hypotyreos (bristande funktion hos sköldkörteln), alkohol-

överkonsumtion och vitamin B12-brist. Andra tillstånd som motiverar

försiktighet med vibrationsexponering är primär och sekundär Ray-

naudsjukdom. Bindvävssjukdomar och medicinering med kärlsamman-

dragande läkemedel kan också innebära ökade risker genom försämrad

blodcirkulation.

Till 60 § Läkarundersökningen innebär bl.a. en inspektion för att upp-

täcka tecken på nedsatt perifer cirkulation, ledförändringar och muskel-

atrofier. Det är lämpligt att kontrollera perifera cirkulationen och blod-

tryck. Neurologstatus omfattar senreflexer, muskelstyrka, koordination,

AFS 2005:6

74

tvåpunktsdiskrimination, vibrationssinne, smärtsinne, temperatursinne

och beröring. Den muskuloskeletala undersökningen omfattar rörelse-

mönster, ledstatus, muskelstyrka, tendinittest och ryggstatus. Det är

också viktigt att vara vaksam på symtom eller tecken på karpaltunnelsyn-

drom.

I riktad undersökning av ryggen kan ingå bedömning av felställningar,

rörlighet, smärta, tryckömhet samt tecken på muskelsvaghet och nerv-

rotsinklämningar.

Till 61 §

Periodisk läkarundersökning syftar till att upptäcka tidiga

tecken på vibrationsskada och därigenom kunna vidta lämpliga åtgärder

för att minska exponeringen och förhindra ytterligare skada.

Medicinsk intervju anses vara den bästa metoden för att klassificera svå-

righetsgraden av vita fingrar. Denna bör innefatta frågor om episoder av

avblekning av fingrar. En föreslagen bedömningsmodell för att avgöra

svårighetsgraden av vasospastisk vibrationsskada finns i bilaga 3,

tabell 1.

Vibrationsskadesyndromet omfattar även neurologiska symtom, vilka

kan vara både vanligare än vita fingrar och kan debutera tidigare. Det

finns även här en bedömningsmall för neurologiska symtom på vibra-

tionsskada i bilaga 3, tabell 2. Eftersom det finns en rad sjukdomar som

kan ge likartade symtom är provtagning för differentialdiagnos värdefull.

Raynaudbesvär bör alltid föranleda rekommendation om nikotinstopp.

Om arbetstagaren visar tecken på mer uttalad vibrationsskada, Raynaud-

symtom enligt Stadium 2 i tabell 1 eller vibrationsneuropati Stadium 2SN

enligt tabell 2, bör denne normalt inte fortsätta i vibrationsexponerat ar-

bete. En individuell bedömning behöver dock alltid göras. Hos äldre per-

soner som har möjlighet att begränsa sin vibrationsexponering kan det

ibland – ur ett helhetsperspektiv – vara motiverat att göra en annan be-

dömning. Om arbetstagaren visar nytillkomna tecken på vibrationsskada

sedan föregående undersökning bör den periodiska undersökningen för-

läggas tidigare. Det kan också vara motiverat att införa läkar- eller hälso-

undersökningar med kortare intervall, 1–2 år, för alla arbetstagare om un-

dersökta med liknande exponeringsförhållanden visat tecken på snabbt

progredierande skador.

Personer med symtom och tecken på vibrationsrelaterad skada kan i en-

skilda fall behöva genomgå fördjupad bedömning av läkare med särskild

kompetens i vibrationsorsakade besvär. Det är olämpligt att fortsätta ett

vibrationsexponerat arbete om allvarligare vibrationsskada misstänks

eller konstateras då symtomen förvärras vid fortsatt exponering.

AFS 2005:6

75

Nattarbete

Hälsorisker

Människan har en naturlig dygnsrytm som styrs av ljuset. Under dagen

är vi aktiva och under natten vilar vi. Under nattvilan sker mycket av krop-

pens reparationsarbete. Bl.a. ökar produktionen av tillväxthormon och

testosteron (manligt könshormon) under sömnen och immunsystemets

aktivitet ökar. Dygnsrytmen medför att det är svårare att vara vaken på

natten och svårare att sova på dagen.

Sömnen är en förutsättning för de vakna aktiviteterna på kort sikt och på

lång sikt överlever vi inte utan sömn. Omfattande forskning har visat att

7–8 timmars sömn per dygn är nödvändigt för återhämtning samt hälsa

och säkerhet. På kort sikt har en minskning av sömnlängden med högst

två timmar från 8 till 6 timmar en enstaka natt endast en marginell inver-

kan på vakenhet och prestationsförmågan den följande dagen. Ytterli-

gare sömnreduktion ger däremot tydligare negativa effekter.

Riskerna med trötthet p.g.a. sömnbrist består i sänkt uppmärksamhet och

försämrat omdöme med risk för olyckor. Sådana risker är uppenbara när

det gäller framförande av fordon. Tröttheten är normalt som störst med

åtföljande olycksrisk i slutet av natten kring kl. 03–05. Mer långsiktiga ef-

fekter av arbete som ger sömnstörningar är stegrat blodtryck, hjärt-kärl-

sjukdom, mag/tarmbesvär och sannolikt diabetes. Möjligen kan nattar-

bete även bidra till uppkomst av cancer.

Beträffande frågan om nattarbete i samband med graviditet och amning

anses sådant arbete normalt inte innebära någon ökad risk. I vissa fall

kan dock nattarbete bli alltför påfrestande. Detta måste dock avgöras in-

dividuellt i samråd mellan läkaren och arbetstagaren. Under sådana om-

ständigheter är det angeläget att arbetstagaren erbjuds arbete på dagtid.

Om detta inte är möjligt kan ledighet erhållas enligt gällande bestäm-

melser.

Eventuella skillnader i olycks- och sjukdomsrisk för män och kvinnor till

följd av natt- och skiftarbete är föga utredda. Däremot verkar störningar i

det sociala livet genom nattarbete drabba kvinnor hårdare än män.

Ångesttillstånd och stress kan också medföra att den av skiftarbetet re-

dan försvårade sömnen ytterligare försvåras. Risken för sömnstörningar

och sjukdomar med relation till nattarbete tycks öka med levnadsåldern,

särskilt efter fyrtiofem- till femtioårsåldern.

Vid konstruktion av skiftscheman bör vilopassen mellan skiften vara till-

räckligt långa för att medge återhämtning. Eftersom det förutom sömnen

krävs tid för transport till platsen för vilan, födointag, hygien m.m. be-

AFS 2005:6

76

döms 11 timmars uppehåll mellan två skift normalt vara ett minimum för

bibehållen hälsa och säkerhet. För att förebygga uttröttning bör tätt åter-

kommande återhämtning prioriteras framför många på varandra följande

skift åtföljda av längre ledighet. I roterande skiftscheman är det ofta

lämpligt att lägga in ett längre återhämtningspass efter högst två eller tre

nattskift. Gradvis tidigareläggning av arbetstiden bör undvikas eftersom

detta i allmänhet leder till störd sömn.

Tidpunkten för arbetets början på morgonen kan vara av relativt stor be-

tydelse. Att börja arbetet kl. 07 eller 08 synes således vara att föredra

framför att börja kl. 05 eller 06.

Beträffande varaktigheten av arbetsskift fördrages åttatimmars skift

bättre än tolvtimmars. Å andra sidan finns det exempel på tolvtimmars-

lösningar som är positiva om antalet arbetspass reduceras och få pass

arbetas i rad. En förutsättning är dock att arbetstagaren själv har kontroll

över arbetsbelastningen och att pauser och raster kan tas vid behov.

Hälsoriskerna med ett arbete som påverkar nattvila och sömn minskar

ofta om arbetstagaren själv kunnat välja sina arbetstider, d.v.s. om ar-

betstagaren kan anses ha valt arbetsförhållandena frivilligt. Ovanstående

rekommendationer om schemaläggning av arbetstiden är tänkta att ge

acceptabla förhållanden för de flesta arbetstagare.

Definition av nattarbete

Till 63–64 §§ Definitionen av nattarbete som innebär krav på medicinsk

kontroll följer av artikel 2 i EG-direktivet om arbetstidens förläggning i

vissa avseenden (93/104/EG). Från medicinsk synpunkt finns ingen skarpt

avgränsbar koncentration av hälsoriskerna av nattarbete till den av defi-

nitionen omfattade gruppen arbetstagare. Det kan därför i vissa fall vara

lämpligt att erbjuda medicinsk kontroll även till andra arbetstagare med

betydande del av årsarbetstiden förlagd till natten, t.ex. sådana med rul-

lande skiftgång, med schemalagt arbete eller med jourarbete. För arbets-

tagare i jour eller beredskap, där andelen av under natten arbetad tid är

händelsestyrd, kan andelen nattarbete av årsarbetstiden vara svår att för-

utsäga. Man får i sådana fall grunda sina beräkningar på tidigare erfaren-

heter av genomsnittlig frekvens och varaktighet av störningar/händelser

nattetid.

Definitionen av natt följer också av nyss nämnda artikel och innebär att

nattens totala längd anses vara begränsad till sju timmar, men att den

kan infalla med en flexibilitet om två timmar. Det innebär att varje sam-

manhängande sjutimmarsperiod som infaller mellan 22.00 och 07.00 räk-

nas som natt. Exempel på sådana sjutimmarsperioder är klockan 22–05,

AFS 2005:6

77

23–06 och 00–07. Faller minst tre timmar av dygnsarbetstiden inom en

sådan period föreligger nattarbete enligt föreskrifterna.

Om arbetstidens förläggning under dygnet varierar, beräknas andelen

nattarbete över en längre period som kan anses representativ för fördel-

ningen mellan natt- och dagpass. Om andelen nattarbete under en sådan

period uppgår till 38 % eller mer anses nattarbete föreligga. Eftersom nat-

ten (sju timmar) utgör ca 29 % av dygnets 24 timmar kommer arbetsta-

gare som har sin arbetstid jämt fördelad över dygnet, t.ex. treskiftsarbe-

tare, normalt inte att betraktas som nattarbetare.

Vid nattarbete som antas vara av engångskaraktär som varar kortare tid

än tre månader, ses inga medicinska skäl till behov av läkarundersök-

ning. Om samma arbetstagare senare återkommer i nattarbete förutsätts

att ny bedömning om behov av läkarundersökning sker.

I enlighet med vad ovan sagts är arbetsgivare oförhindrad att tillämpa

generösare definition av nattarbetande och erbjuda läkarundersökning

till arbetstagare, som inte uppfyller minimidefinitionen för nattarbete.

Läkarundersökning

Till 65–67 §§ Den medicinska kontrollen av nattarbetande avser att

minska riskerna för att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall till

följd av sysselsättning i nattarbete. Den bör därför i första hand inriktas

på sådant som allvarlig sömnstörning med efterforskning av eventuellt

inträffade olyckstillbud kopplade till nedsatt vakenhet, förekomst av hjärt-

kärlsjukdom eller mag-tarmsjukdom, men även på sådant som bruk eller

missbruk av alkohol, tobak, läkemedel eller illegala droger, liksom på

måltidsvanor och social situation.

Den som visat sig ha hälsoproblem, som bedöms bero på nattarbete bör

inte sysselsättas i sådant arbete. Detsamma gäller den som företett sjuk-

lighet eller svaghet som gör arbetstagaren särskilt mottaglig för ohälsa

som kan orsakas av nattarbete. Vid tveksamhet huruvida hälsotillståndet

utgör hinder för nattarbete kan förslagsvis en yrkesmedicinsk klinik

kontaktas för vägledning. Förflyttning från nattarbete och omplacering till

arbete med andra arbetsuppgifter/arbetstider är vanligen en fråga som

kräver individuell bedömning med hänsynstagande till en lång rad fak-

torer – inte bara det fysiska hälsotillståndet. I sammanhanget kan erinras

om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering av

arbetstagare.

AFS 2005:6

78

Kommentarer till ikraftträdande och

övergångsbestämmelser

När föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet träder i kraft

kommer, förutom att föreskrifterna om medicinsk kontroll av nattarbe-

tande (AFS 1997:8) och medicinsk kontroll vid kadmiumarbete (AFS

2000:7), upphävs också regler om medicinska kontroller i följande före-

skrifter att förändras enligt nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket

AFS 1992:16 Kvarts

AFS 1992:17 Bly

AFS 1993:57 Dykeriarbete

AFS 1995:1

Rök- och kemdykning

AFS 1996:4 Härdplaster

AFS 1996:13 Asbest

AFS 2000:6 Mast- och stolparbete AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska

fibrer

Periodisk läkarundersökning vid arbete där det tidigare saknats krav på

medicinska kontroller

Exempel (arbete med vibrationer): En person har ett vibrationsexponerat

arbete sedan 10 år och har inte genomgått några medicinska kontroller.

Enligt gällande regler skall periodisk läkarunderökning genomföras vart

tredje år. Nästa läkarundersökning infaller då om två år, 12 år (3x4) efter

det att arbetet påbörjades.

Om personen har besvär som kan tyda på vibrationsskada har denne rätt

till läkarundersökning så snart han/hon har anmält detta till arbetsgiva-

ren.

Medicinsk kontroll vid arbete där det finns gällande regler, men nu med

nytt tidsintervall

Exempel (nattarbete): En person, 40 år gammal, har nattarbete sedan åtta

år. Tidigare har läkarundersökningar genomförts inför nyanställning och

sedan efter fem år. Nu gäller att periodiska läkarundersökningar skall ge-

nomföras var sjätte år för den som ännu inte fyllt 50 år. Då det gått tre år

sedan föregående undersökning skall nästa ske efter ytterligare tre år.

AFS 2005:6

79

Ordlista

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Organisation i USA som rekommenderar hygienska gränsvärden.

Allergi – ett överkänslighetstillstånd där kroppen reagerar mot ett visst

eller vissa ämnen och där det immunologiska systemet är inkopplat. En

allergi kan rikta sig mot biologiska ämnen såsom pollen eller hår/hud-

avskrap men också mot kemiska ämnen t.ex. nickel eller vissa läkemedel.

Vanliga allergiska reaktioner är nästäppa/snuva, astma och eksem.

Alveolit – inflammation av lungblåsorna. Kan vara en allergisk reaktion

eller effekt av en giftverkan.

Anamnes – sjukhistoria.

Atopi – ärftlig tendens att utveckla överkänslighet.

Atopiker – person med ärftlig tendens att utveckla överkänslighet.

Auskultation – avlyssning. Klinisk undersökningsmetod, vanligen utförd

med stetoskop.

Bioaktivitet – förmåga att utöva effekt på eller framkalla svar från levande

vävnad.

BMI – av engelskans Body Mass Index. Mått på avvikelser i kroppsvikt.

Bildas genom att dividera kroppsvikten (i kg) med kvadraten på kropps-

längden (i meter). Bör ligga mellan 19 och 26 kg/m2. BMI>30 kg/m2 indike-

rar kraftig övervikt.

Cellorganell – specifik del av en cell.

Centrala nervsystemet – hjärna och ryggmärg.

Dysbarisk – samlingsbegrepp för de ogynnsamma inverkningar på krop-

pen, som stora tryckskillnader utövar.

ECHM – European Committee for Hyperbaric Medicine.

EDTC – European Diving Technology Committee.

Endotoxin – giftiga substanser som bildas inne i vissa bakterieceller och

som frigörs då cellen dör.

Epikutantest – undersökning av hudens reaktion mot ett ämne genom att

applicera ämnet på huden.

Falanger – de två eller tre mot varandra ledade stycken som tillsammans

bygger upp ett finger eller en tå. I denna författning används begreppet

AFS 2005:6

80

om fingrar hos personer som arbetar med handhållna vibrerande verk-

tyg.

Fibros – sjuklig bindvävsökning i lungorna (eller andra organ).

FEV 1,0 – Forced Expiratory Volume 1 second. En term vid spirometri.

Mäter maximal volym som kan utandas under 1 sekund.

Fysikaliskt rutinstatus – resultat av kroppsundersökning som läkare gör

med hjälp av enklare instrument som stetoskop, reflexhammare och fick-

lampa.

Glomerulär – av glomerulus, del av njuren där den första filtreringen av

urinen sker.

Hemsyntes – kroppens framställning av det röda blodfärgämnet hemo-

globin under produktionen av blod.

Hyperbar – under större tryck än en atmosfär.

Hyperbarmedicin – medicinskt område som behandlar kroppens fysiolo-

giska och sjukliga reaktioner i en omgivning med förhöjt atmosfäriskt

tryck.

Hyperreaktiv – överreagerande. Kan gälla en ökad tendens hos luftvä-

garna att svullna och förträngas vid exponering för retande ämnen.

IARC – International Agency for Research on Cancer under World Health

Organisation.

Inkompensation – otillräcklig reservkapacitet hos ett organ, oftast hjärtat,

för att kunna svara upp mot de löpande kraven.

Intermittent – uppträdande med oregelbundna intervaller, anfallsvis på-

kommande.

Katarakt – grumling av ögats lins, grå starr.

KOL – Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Ett tillstånd där lungornas funk-

tion nedsätts gradvis pga. tilltagande förträngning av luftvägarna. Den

vanligaste orsaken till KOL är tobaksrökning.

Kritisk effekt – den effekt som man utgår från, och med betryggande

marginaler lägger sig under, när man sätter gränsvärden för exponering.

Vanligen den effekt som man ser först (dvs. vid lägsta dosen) i dos-effekt-

studier.

Kumulativ dos – den sammanlagda, ackumulerade, dosen.

Nekros – vävnadsdöd.

AFS 2005:6

81

Latenstid – tid som förflyter från det en exponering börjar tills effekter

börjar uppträda. Används ofta i samband med cancer.

Luftvägsepitel – det ytliga cellskikt som täcker slemhinnorna i luftvä-

garna.

Lungödem – vätskeansamling i lungblåsorna. Vanligast en följd av hjärt-

svaghet men kan också vara en konsekvens av exponering för giftiga äm-

nen efter inandning av dessa.

Mutagen – något som framkallar en förändring i arvsmassan, en muta-

tion.

Obstruktivitet, om luftvägar – ett tillstånd där andningen är försvårad

pga. förträngning i luftvägarna eller minskad elasticitet i lungorna.

Organisk syraanhydrid – vissa organiska syraanhydrider används som

härdare för framställning av speciella typer av epoxiplaster. Dessa anhy-

drider är ofta sensibiliserande. De kan vara upptagna i grupp B (=kräver

tillsynsmyndighetens tillstånd för hantering) eller grupp D (=sensibilise-

rande ämne) i bilaga 3 till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och

åtgärder mot luftföroreningar, se även föreskrifter om härdplaster.

Ortostatisk reaktion/ Ortostatism – benämning på symtom som kan

uppträda i stående ställning och har att göra med otillräckligt återflöde av

blod till hjärtat och, sekundärt, otillräcklig blodtillförsel till hjärnan, vilket

kan ge matthet, yrsel och svimning.

Ototoxiska ämnen – kemiska ämnen som kan skada eller förändra hör-

seln genom att utöva giftverkan mot åttonde hjärnnerven (Nervus vesti-

bulo-cochlearis), vilket kan ge akuta eller kroniska hörselnedsättningar

och /eller balansstörningar.

PAH – polyaromatiska kolväten (av eng. polyaromatic hydrocarbons).

Kolväten bestående av flera kondenserade bensenringar, t.ex. pyren och

bensopyren. Oxideras ofta i organismen till cancerframkallande nedbryt-

ningsprodukter.

Partialtryck – fysikalisk term som används för gasblandningar. Betyder

den del av gasernas sammanlagda tryck som en viss gas som ingår i

blandningen utövar.

Partikel – liten avgränsad massa i flytande och/eller fast tillstånd.

PEF – maximalt utandningsflöde (av eng. Peak Expiratory Flow). Ett be-

grepp inom spirometri. Mäter topphastigheten hos utandningsluften vid

snabbast möjliga utandning och avslöjar om det finns hinder för luften

att passera ut.

AFS 2005:6

82

Perifera nervsystemet – gemensam benämning på de nerver som förbin-

der hjärna och ryggmärg med kroppens olika organ.

Population – befolkning. I denna författning en statistisk term, en be-

stämd grupp av individer.

Porfyrisjukdom – ett tillstånd med ökad bildning av s.k. porfyriner. Det

finns olika former som kan ge olika symtom t.ex. ljuskänslighet, leverpå-

verkan eller pigmenterad hud.

Prediktivt värde – mått på förmåga att förutsäga något t.ex. risken att

drabbas av en viss sjukdom.

Prevalens – statistisk term, det relativa antalet sjuka i en viss sjukdom

inom en viss befolkning vid en given tidpunkt.

Progredierande – fortskridande.

Reproduktion – återframställning eller alstring. Används i denna författ-

ning om människans fortplantning.

Restriktiv lungsjukdom – en minskning av lungornas rörlighet och följ-

samhet (compliance) vid andningsarbetet med minskad andel funge-

rande aktiv lungvävnad.

Rubella – röda hund, utslagssjukdom främst hos barn, orsakad av rubel-

lavirus.

Sensibilisering – att åstadkomma känslighet, särskilt en allergisk över-

känslighet.

Sensorineuronal – betecknar den del av nervsystemet som förmedlar

känselintryck.

Spirometri – andningsmätning. En test på lungornas bälgfunktion med

hjälp av instrumentet spirometer.

Taktil diskriminationsförmåga – förmåga att med känseln urskilja art eller

grad av beröring.

Tinnitus – öronringning, öronsusning.

Toxisk – giftig.

Toxoplasma – en art av encellig organism som kan parasitera i männi-

skans celler.

Trofisk hudförändring – hudförändring på grund av rubbat näringstill-

stånd.

AFS 2005:6

83

Tårfilm – hinna av tårvätska som skyddar ögat mot irriterande ämnen och

mot uttorkning.

Validerad – kontrollerad med avseende på tillförlitlighet hos ett mätprov

eller metod, dvs. om man verkligen mäter det man avser att mäta.

VC – vitalkapacitet (av eng. Vital Capacity). En spirometrisk term som

mäter lungornas volym.

VO

2

– syreupptagningsförmåga. Ett mått på den fysiska arbetsförmågan.

Kan uttryckas som absolut VO

2

(för en person) i liter/min eller, som relativ

VO

2

, i ml/min x kg kroppsvikt.

AFS 2005:6

84

Bilaga 1

Översikt över obligatoriska medicinska kontroller

* i det arbete som föranleder kontrollen. Krav på tjänstbarhetsbedömning.

** obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda medicinsk kontroll. Inget krav på

tjänstbarhetsbedömning.

Exponering eller

arbete

Tidpunkt för

läkarunder-

sökning

Provtagning/

laboratorie-

undersökning

Förbud för

icke god-

känd att sys-

selsättas*

Resultat-

samman-

ställning

till AV

Bly och kad-

mium

Före arbetet;

vart tredje år

Regelbunden

biologisk prov-

tagning

Ja

Ja

Fibrosframkal-

lande damm

Före arbetet;

vart tredje år

Spirometri

Lungröntgen

Ja

Ja

Härdplaster

Före arbetet; se-

dan om besvär

Spirometri Nej

Nej

Härdplaster

med krav på

tjänstbarhets-

bedömning

Före arbetet;

efter 3–6 mån;

vartannat år

eller om besvär

Spirometri

Ja

Nej

Armerad ester-

plast

Före arbetet; se-

dan om besvär;

Vart sjätte år un-

dersökning in-

riktad mot nerv-

systemet

Spirometri

Nej

Nej

Fysiskt påfres-

tande arbete:

mast- och stolp-

arbete, rök- o

kemdykning,

dykeriarbete

Läkarunder-

sökn. före arbe-

tet; sedan vart

femte, vartan-

nat eller varje år

beroende av ål-

der eller arbete

Arbets-EKG

Särskild under-

sökning för

dykare

Ja

Nej

Rök- o kemdyk-

ning

Årlig konditions-

test

Test av fysisk

arbetsförmåga

Ja

Nej

Vibrationer**

Före arbetet;

vart tredje år

samt vid besvär

Rekommende-

ras om läkare

finner skador

Nej

Nej

Nattarbete**

Före arbetet;

vart sjätte år;

över 50 år vart

tredje år

Avgörs av un-

dersökande lä-

kare

Nej

Nej

AFS 2005:6

85

Denna sammanställning är avsedd att ge en vägledande översikt över de

lagstadgade medicinska kontrollerna. Undersökningarna beskrivs i detalj

under respektive avsnitt.

Om en riskbedömning visat att det är befogat med medicinska kontroller

kan man överväga att:

– för arbeten med andra allergiframkallande ämnen än härdplaster ge-

nomföra undersökning liknande den vid härdplastexponering,

– för andra arbeten med stor fysisk påfrestning än höjdarbete i master

och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete och som innebär

stora olycksrisker genomföra kontroller liknande dem vid mast- och

stolparbete,

– för arbeten som kan innebära toxisk exponering för nervsystemet, t.ex.

på grund av hantering av organiska lösningsmedel tillämpa delar av

kontrollerna vid arbete med armerad esterplast,

– för arbeten som ger stor psykisk påfrestning tillämpa de regler och re-

kommendationer som ges vid nattarbete. Se också de allmänna råden

till 3 §, avsnittet ”Arbeten med hög psykisk belastning”.

AFS 2005:6

86

Bilaga 2

Sammanfattning av medicinska kontroller av bly och

kadmium

A. Läkarundersökning innan arbete med bly och kadmium påbörjas för-

sta gången.

B. Periodiska läkarundersökningar med tre års intervall.

C. Periodisk biologisk exponeringskontroll av halter i blod enligt följande

tabeller.

Bly

För kvinnor över 50 år och för alla män:

Halt av bly i blod, Åtgärd

µmol/l

< 0,8

Ingen återkommande kontroll,

om tre på varandra < 0,8.

0,8 – 1,5

Sexmånaderskontroll av bly i blod.

1,5 – 2,0

Tremånaderskontroll av bly i blod.

>1,8

Krav på utredning enligt 20 §.

Avstängning om tre prov i följd är över 1,8.

Åter i blyexponerat arbete när halten är under 1,8.

> 2,0

Avstängning. Åter i blyexponerat arbete när halten är

under 1,8.

För kvinnor under 50 år:

Halt av bly i blod, Åtgärd

µmol/l

< 0,8

Sexmånaderskontroll av bly i blod.

0,8

Tremånaderskontroll av bly i blod.

> 1,0

Krav på utredning enligt 20 §.

Avstängning om tre prov i följd är över 1,0.

Åter i blyexponerat arbete när halten är under 1,0.

> 1,2

Avstängning. Åter i blyexponerat arbete när halten är

under 1,0.

AFS 2005:6

87

Kadmium

Halt av kadmium

Åtgärd

i blod, nmol/l

< 50

Tolvmånaderskontroll av kadmium i blod.

Om tre på varandra följande sexmånaderskontroller

varit under 50 får tolvmånaderskontroll genomföras.

> 50

Krav på utredning enligt 23 §.

50–75

Sexmånaderskontroll av kadmium i blod.

> 75

Avstängning. Läkarundersökning enligt 14 §.

Åter i kadmiumexponerat arbete då halten är

under 50.

AFS 2005:6

88

Bilaga 3

Klassifikation av besvär och symtom från vibrationer

Tabell 1 Klassifikation av besvär med vita fingrar enligt

Stockholmsskalan

Stadium* Grad

Symtom

0

Inga episoder av vita fingrar.

1

Mild

Anfall ibland som drabbar ytterfalangen på

ett eller flera fingrar.

2

Medelsvår

Anfall ibland som omfattar ytter- och mellan-

falangen på ett eller flera fingrar.

3

Svår

Anfall ofta som omfattar alla falanger på de

flesta fingrar.

4

Mycket svår Som stadium 3 men med trofiska hudför-

ändringar.

*Om olika fingrar har olika stadier så anges finger för finger.

Tabell 2 Klassifikation av sensorineuronala symtom enligt

Stockholmsskalan

Stadium*

Symtom

0SN

exponerad för vibrationer men utan symtom.

1SN

intermittent domning, med eller utan stickningar.

2SN

intermittent eller varaktig domning, minskat känselsinne.

3SN

intermittent eller varaktig domning, nedsatt taktil diskrimina-

tionsförmåga och/eller nedsatt finmotorik.

*Graderingen ska anges separat för båda händer.

AFS 2005:6

89

Bilaga 4

Frågeformulär angående allergibesvär vid härdplastarbete

1.

Har Du, de senaste 12 månaderna, haft besvär med anfall av:

(Obs! Vanliga Förkylningar räknas ej)

Ja

Nej

– Kliande, rinnande eller svidande ögon

– Rinnsnuva

– Nästäppa

– Nysningar och/eller näsklåda

– Näsblod

– Sveda och torrhet i svalget

– Pip, andfåddhet och/eller tryckkänsla i bröstet

– Svår rethosta

2.

Har du efter barndomen, men före anställningen vid företaget haft anfall av

något/några av följande besvär?

Ja

Nej

– Kliande, rinnande och/eller svidande ögon

– Rinnsnuva

– Nästäppa

– Nysningar och/eller näsklåda

– Näsblod

– Sveda och torrhet i svalget

– Pip, andfåddhet och/eller tryckkänsla i bröstet

– Svår rethosta

AFS 2005:6

90

3.

Får Du anfall av pip, anfåddhet och/eller tryckkänsla i bröstet när

Du utsätts för:

Ja

Nej

– Kroppsansträngning

– Kyla

– Starka dofter (parfym, lösningsmedel etc.)

– En eller annan form av rök eller spray

4.

Har Du eller har Du haft något av följande besvär:

Ja

Nej

– Astma

– Hösnuva

– Kronisk luftrörskatarr/emfysem

– Böjvecksexem

Om ja, har Du haft besvären före 15 års ålder?

Ja

Nej

– Astma

– Hösnuva

– Kronisk luftrörskatarr/emfysem

– Böjvecksexem

5.

Har Du av läkare fått diagnosen astma?

Ja

Nej

Om ja, vilket år?

............................

6.

Har Du efter 15 års ålder någonsin vaknat av andnöd?

Ja

Nej

Om ja, vilket år märkte Du det första gången

............................

AFS 2005:6

91

7.

Har Du efter 15 års ålder någonsin haft pip eller väsningar i

bröstet?

Ja

Nej

Om ja, vilket år märkte Du det första gången

............................

8.

Har Din andning varit normal mellan dessa tillfällen med

andnöd, pip eller väsningar i bröstet?

Ja

Nej

9.

Blir Du lätt andfådd vid ansträngning?

(Ex. andnöd vid gång i uppförsbacke i normal takt, andnöd

vid promenad med jämnåriga på plan mark)?

Ja

Nej

10.

Om Du har luftvägsbesvär tar Du då regelbundet medicin?

Ja

Nej

Om ja, vilka mediciner?............................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

11.

Är Du eller har du någonsin varit rökare?

Ja

Nej

Om ja, under tiden

............................

AFS 2005:6

92

Bilaga 5

Förslag till resultatsammanställning av medicinska kontroller vid

exponering för bly och kadmium

...........................................................................................................................................

Arbetsgivare namn eller dennes ombud

Datum............................

Arbetsmiljöverket i....................................................

Medicinsk kontroll av Bly och/eller Kadmium

Resultatsammanställning av läkarundersökningar enligt 14 och 15 §§

Personal vid (företagets namn)....................................................................................

Under............... kvartalet år...............

Antalet undersökta fördelade på kön och blyhalt i blod

Blyhalt i µmol/l

i blod

män

kvinnor

över 50 år

under 50 år

under 0,8

0,8-1,2

1,3-1,5

1,6-1,8

1,9-2,0

över 2,0

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Antal undersökta fördelade på kön och kadmiumhalt i blod

Kadmiumhalt i

nmol/l i blod

män

kvinnor

över 50 år

under 50 år

över 50 år

under 50 år

under 50

50–75

över 75

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

Företagets namn ...........................................................................................................

Utdelningsadress (gata, box etc.).................................................................................

Organisationsnummer ..................................................................................................

Ortsadress (postnr och ortnamn) .................................................................................

Analyslaboratorium

Laboratorium.................................................................................................................

Adress................................................................. Telefonnummer...............................

För kontrollen ansvarig läkare/hälsovårdsenhet

Namn..............................................................................................................................

Adress................................................................. Telefonnummer...............................

AFS 2005:6

93

Bilaga 6

Förslag till resultatsammanställning av medicinska kontroller vid

exponering för fibrosframkallande damm

Datum................................. Arbetsmiljöverket i............................................................

Medicinsk kontroll av asbest, kvarts och exponerade för eldfasta keramiska fib-

rer, specialfibrer eller kristallina fibrer

Resultatsammanställning av läkarundersökningar enligt 29 och 30 §§

Personal vid (företagetsnamn)......................................................................................

Under ............... kvartalet år...............

Antal undersökta/kontrollerade

personer enligt 29 §:

asbest..........kvarts..........övriga fibrer..........

Därav antal tjänstbara: asbest..........kvarts..........övriga fibrer..........

Undersökningsresultat:

Antal undersökta enligt 30 §:

asbest..........kvarts..........övriga fibrer..........

Därav antal tjänstbara: asbest..........kvarts..........övriga fibrer..........

Summa undersökta personer...............

Företagets namn ............................................................................................................

Utdelningsadress (gata, box etc.) .................................................................................

Organisationsnummer ..................................................................................................

Ortsadress (postnr och ortnamn) .................................................................................

För kontrollen ansvarig läkare/hälsovårdsenhet

Namn..............................................................................................................................

Adress.............................................................................................................................

Telefonnummer..............................................................................................................

.........................................................................................................................................

Arbetsgivare namn eller dennes ombud

AFS 2005:6

94

Bilaga 7

Läkares anmälan

OBS! Ej att förväxla med arbetsgivares

Enligt 4 kap. 9 § arbetsmiljölagen

arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan

och 2 a § arbetsmiljöförordningen

av sjukdom som befaras ha samband

med arbetet

Iakttagelsen gäller nedanstående person/er

Mottagare

Endast ålder och kön anges

Arbetsmiljöverket

112 79 STOCKHOLM

1. Sjukdom/Besvär

Här anges sjukdom, sjuklig

förändring, funktionsrubb-

ning, hälsorubbning mm som

anmälan avser. Socialstyrel-

sens klassifikation av sjukdo-

mar bör om möjligt användas.

Där detta ej synes lämpligt

ges kortfattad beskrivning

Sjukdom mm

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Diagnos

........................................................................................

Antal in-

sjuknade

2. Arbetsförhållanden

Beskriv arbetsförhållanden,

arbetsmiljö och/eller faktorer i

arbetsmiljön som misstänks

stå i samband med den iakt-

tagna sjukdomen/hälsorubb-

ningen.

Faktorerna kan t.ex. vara tek-

niska (redskap ed.) fysikaliska

(t.ex. temperatur), kemiska

(ämnen, material m.m.) Det

kan också gälla arbetsmeto-

der, arbetstider, sociala eller

andra förhållanden, enskilt el-

ler i kombination med var-

andra.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

3. Faktorer som talar för sam-

band

Omständigheter som i övrigt

stöder misstanken om ett

möjligt samband mellan sjuk-

domen/hälsorubbningen och

arbetsmiljön.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

4. Arbetsskadeställe

Anges om misstanken om ett

eventuellt samband mellan

sjukdomen och arbetsmiljön

kan hänföras till ett eller flera

bestämda arbetsställen.

Arbetsgivarens/Arbetsställets namn

........................................................................................

........................................................................................

Arbetsgivarens/Arbetsställets namn

........................................................................................

........................................................................................

Adress

........................................................................................

5. Uppgiftslämnarens namn

Datum

........................................................................................

Adress

Tfn

AFS 2005:6

95

Andra aktuella regler m.m.

Regler, broschyrer, böcker etc. som producerats av Arbetarskyddsstyrelsen/Ar-

betsmiljöverket finns angivna i Arbetsmiljöverkets trycksakskatalog (kan fås kost-

nadsfritt från Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300, 171 25 SOLNA).

Publikationer går också att beställa via Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

Arbetsmiljöverket ger även årligen ut en förteckning över samtliga gällande för-

fattningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen/Arbets-

miljöverket.

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets regler är det lämpligt att

också regelbundet, via Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se under rubriken

”Regler”, kontrollera vilka regler som för tillfället gäller för den aktuella verk-

samheten. Notera att det kan finnas fel i dokument på internet och att det är den

tryckta texten som gäller rättsligt.

Svensk författningssamling

SFS 1962:381

Lag om allmän försäkring

SFS 1976:380

Lag om arbetsskadeförsäkring

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen

SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordningen

SFS 1980:100

Sekretesslagen

SFS 1985:562

Patientjournallagen

SFS 1995:584

Föräldraledighetslagen

SFS 1998:204

Personuppgiftslagen

SFS 1998:531

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 1980:14

Allmänna råd beträffande psykiska och sociala aspekter på

arbetsmiljön

AFS 1986:13

Oljor

AFS 1987:2

Högfrekventa elektromagnetisk fält

AFS 1988:6

Trämögel

AFS 1990:11

Arbete med försöksdjur

AFS 1992:9

Smältsvetsning och termisk skärning

AFS 1992:16

Kvarts

AFS 1992:17

Bly

AFS 1993:57

Dykeriarbete

Information från Arbetsmiljöverket

AFS 2005:6

96

AFS 1994:1

Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 1994:8

Laser

AFS 1994:11

Organiskt damm i lantbruk

AFS 1994:32

Gravida och ammande arbetstagare

AFS 1995:1

Rök- och kemdykning

AFS 1996:1

Minderåriga

AFS 1996:4

Härdplaster

AFS 1996:13

Asbest

AFS 1997:2

Arbete i stark värme

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 2000:1

Manuell hantering

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2000:6

Mast- och stolparbete

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2004:1

Syntetiska oorganiska fibrer

AFS 2005:1

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,

överkänslighet

AFS 2005:15

Vibrationer

AFS 2005:16

Buller

AFS 2005:17

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

Regler utfärdade av andra myndigheter

Statens strålskyddsinstitut

SSI FS 1998:4

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid

verksamhet med joniserande strålning.

SSI FS 1998:6

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersök-

ning för arbete med joniserande strålning.

Livsmedelsverket

SLVFS 1996:36

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om perso-

nalhygien.

Banverket

BV-FS

2000:4

Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning

och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av bety-

delse för trafiksäkerheten.

Luftfartsverket

LFS 1990:4

Medicinska undersökningar.

AFS 2005:6

97

Sjöfartsverket

SJÖFS 1990:8

Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd

om hälsoundersökning av sjöfolk.

Vägverket

VVFS 1998:89

Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av

körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation m.m.

Litteratur

Arbete och hälsa, Vetenskaplig skriftserie, Arbetslivsinstitutet

1987:7

Asbestorsakad lungfunktionsnedsättning.

ISBN 91-7464-337-1

2000:18

Kunskapsunderlag för åtgärder mot skador och besvär i ar-

bete med handhållna vibrerande maskiner. Medicinska as-

pekter. ISBN 91-7045-574-0

2003:15

Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden 24. (Kad-

mium). ISBN 91-7045-696-8

Arbetsmiljöverkets publikationer

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Best nr H351

Vad händer med våra muskler vid stress – om sambandet mellan fysisk och psy-

kisk belastning. Best nr H355

Andra referenser

Åkerstedt T, Arbetstider, hälsa och säkerhet. En sammanfattning av en översikt

av aktuell forskning. Stressforskningsrapport 300, 2001, Institutet för psyko-

social medicin. ISSN 0280-2783

Åkerstedt T, Theorell T. Biologiska stressmarkörer, Stressforskningsrapport

302, 2002. Institutet för psykosocial medicin. ISSN 0280-2783

Standardization of Spirometry, 1994 Update. American Thoracic Society. Am J

Respir Crit Care Med. 1995 Sep; 152(3): 1107-36

Bäcklund L, Hedenstierna G, Hedenström H. Lungfysiologi och diagnostik vid

lungsjukdomar (s 87-101) 2000. Lund: Studentlitteratur

2004 TLVs and BEIs. ACGIH. ISBN 1-882417-54-2

Räddningsverket

Hälsokrav vid rök- och kemdykning. FoU rapport 1997.

ISBN 91-88891-14-3

AFS 2005:6

98

Vägverket

Trafikmedicin, 2001. ISBN 91-88250-46-6

Alkohol, droger och trafik. Faktaskrift 2002-11