AFS 2006:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Tillfälliga personlyft med kranar

eller truckar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2006:7

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

ISBN 91-7930-474-5· ISBN 978-91-7930-474-4 · ISSN 1650-3163

Tillfälliga personlyft med

kranar eller truckar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft med

kranar eller truckar samt allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna

ISBN 91-7930-474-5

ISBN 978-91-7930-474-4

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2

Box 153

791 24 Falun

Tel 023-457 00

Fax 023-222 69

e-post: falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8

Box 2555

403 17 Göteborg

Tel 031-743 72 00

Fax 031-13 50 60

e-post: goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8

871 32 Härnösand

Tel 0611-885 00

Fax 0611-184 10

e-post: harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 B

Box 438

581 04 Linköping

Tel 013-37 08 00

Fax 013-10 44 20

e-post: linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A

972 33 Luleå

Tel 0920-24 22 60

Fax 0920-24 22 99

e-post: lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47

Box 21019

200 21 Malmö

Tel 040-38 62 00

Fax 040-12 64 07

e-post: malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Drottningholmsvägen 37

Box 12295

102 27 Stockholm

Tel 08-475 01 00

Fax 08-764 49 72

e-post: stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8

903 36 Umeå

Tel 090-17 07 00

Fax 090-77 40 19

e-post: umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A

352 31 Växjö

Tel 0470-74 80 00

Fax 0470-482 64

e-post: vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20

Box 1622

701 16 Örebro

Tel 019-601 41 00

Fax 019-26 09 39

e-post: orebro@av.se

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga

nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

Utgivare: Anna Middelman

Elanders, Vällingby 2006 52148

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

AFS 2006:7

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar eller

truckar

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Undersökning och riskbedömning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Krav på produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Krav vid användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Underhåll och kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Besiktning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Allmänt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Första besiktning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Återkommande besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Revisionsbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bestämmelser om straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bilaga A Tekniska krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Inledande anmärkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Kran som används för personlyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Truck som används för personlyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Arbetskorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Särskilda krav på arbetskorgar som används tillsammans med kranar

13

Särskilda krav på arbetskorgar som används tillsammans med truckar

14

Bilaga B Besiktningskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Besiktningens omfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Första besiktning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Återkommande besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Revisionsbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Ordinarie besiktningsmånad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Åtgärder efter besiktning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Besiktningsintyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Besiktningsskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

AFS 2006:7

4

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om

tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Kommentarer till vissa paragrafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Undersökning och riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Underhåll och kontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Första besiktning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Kommentarer till bilaga A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Kran som används för personlyft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Truck som används för personlyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Arbetskorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Arbetskorgar som används tillsammans med kranar . . . . . . . . . . . . .

22

Kommentarer till bilaga B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Återkommande besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Revisionsbesiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Åtgärder efter besiktning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Besiktningsskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

AFS 2006:7beslutade den 26 oktober 2006.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 8 § arbetsmiljöförordningen

(977:66) följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller utrustning och arbete då personer lyfts med

kranar eller truckar som ursprungligen inte är konstruerade och tillverkade

för att lyfta personer.

2 § Med arbetsgivare jämställs i dessa föreskrifter

. den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksam-

het,

2. den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmäs-

sig verksamhet utan anställd eller

3. de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet utan anställd.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med

Kran

Lyftanordning som enbart är avsedd att med hjälp av

ett icke styrt lastbärande organ lyfta och sänka lasten

vertikalt och dessutom förflytta den horisontellt i en

eller flera riktningar.

 Jfr. rådets direktiv 89/6/EEG av den 30 november 989 om minimikrav för säkerhet

och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet

enligt artikel 6. i direktiv 89/39/EEG) (EGT L 393, 30.2.989, s. 3, Celex 3989L06),

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 200/4/EG (EGT L 9,

9.7.200, s. 46, Celex 3200L004).

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrif-

ter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 2.7.998,

s. 37, Celex 398L0034) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 27, .8.998, s. 8, Celex 398L0048).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om tillfälliga personlyft med kranar

eller truckar;

Utkom från trycket

den 28 november 2006

AFS 2006:7

6

Truck

Självgående arbetsutrustning avsedd att med gaffelar-

mar eller andra lyftaggregat med liknande funktion,

lyfta, sänka och bära gods inom ett begränsat område

och huvudsakligen användas på plana och hårdgjorda

underlag.

Basmaskin

Kran eller truck som kombineras med arbetskorg för

att lyfta personer.

Undersökning och riskbedömning

4 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas före ett

personlyft med en kran eller en truck. Följande skall då särskilt undersökas

. basmaskinens och arbetskorgens lämplighet för uppgiften,

2. stabiliteten vid rådande mark- och väderförhållanden,

3. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper och

4. aktiviteter och pågående arbete i närheten.

Krav på produkter

5 § Arbetskorg som

. släpps ut på marknaden,

2. överlämnas för att tas i bruk eller

3. tas i drift

skall uppfylla de grundläggande tekniska kraven i bilaga A.

6 § Kranar, truckar och arbetskorgar som används för personlyft skall upp-

fylla kraven i bilaga A.

Krav vid användning

7 § Personer får lyftas med en kran eller en truck endast om det är svårt

eller olämpligt att använda arbetsutrustning som är konstruerad och tillver-

kad för att lyfta personer.

Personer får lyftas med en truck endast vid tillfälligt och kortvarigt ar-

bete.

8 § Personlyft med kranar eller truckar skall planeras och genomföras så

att ohälsa och olycksfall förebyggs.

AFS 2006:7

7

När det finns risk för att basmaskinen blir påkörd av annat fordon skall

åtgärder vidtas som förhindrar detta.

Vid lyft av personer med en kran får den sammanlagda vikten av korg

och last i korgen inte i något läge överskrida 0 % av kranens maxlast. Vid

lyft av personer med en truck får den sammanlagda vikten av korg och last i

korgen inte i något läge överskrida 2 % av truckens maxlast.

9 § Personer får lyftas med en kran eller en truck endast i en för ändamålet

utformad arbetskorg.

10 § Vid personlyft skall basmaskinens manöverplats vara bemannad. Bas-

maskinen får inte manövreras från arbetskorgen. Det skall finnas möjlighet

att evakuera berörda personer.

11 § Ett arbete skall så långt som möjligt utföras så att basmaskinens förare

hela tiden kan hålla god uppsikt över arbetskorgen. Kommunikationen mel-

lan personen i korgen och föraren av basmaskinen skall vara säkerställd.

12 § Vid tillfälliga personlyft med en kran med tillhörande arbetskorg skall

personlig skyddsutrustning mot fall användas.

13 § En basmaskin får inte användas för att samtidigt lyfta en eller flera

personer i en arbetskorg och en last utanför korgen.

Vid ett montagearbete med en kran får undantag göras från första stycket

förutsatt att den sammanlagda vikten av det som lyfts är högst 0 % av kra-

nens maxlast och att

. arbetskorgen och de föremål, som lyfts utanför den, är separat upp-

hängda i kranen och

2. risken för klämning så långt som möjligt är undanröjd.

14 § Föraren av en basmaskin skall vara väl förtrogen med kombinationen

av en basmaskin och en arbetskorg.

15 § En arbetsgivare skall utse en person som skall leda arbetet med per-

sonlyft.

Arbetsgivaren skall se till att personen i fråga har tillräckliga kunskaper

och tillgång till nödvändig information.

AFS 2006:7

8

Underhåll och kontroll

16 § Innan en basmaskin med tillhörande arbetskorg används skall de

funktioner kontrolleras som är nödvändiga för att utföra ett säkert person-

lyft.

17 § En basmaskin eller en arbetskorg som vid kontroll visat sig ha brister

som kan äventyra säkerheten får inte användas förrän bristerna åtgärdats.

18 § En arbetskorg skall förvaras och transporteras så att den inte riskerar

att skadas.

Besiktning

Allmänt

19 § För att få användas till personlyft skall varje kombination av en bas-

maskin och en arbetskorg vara besiktad enligt bestämmelserna i 22-2 §§ och

bilaga B. Kombinationen skall då ha bedömts erbjuda betryggande säkerhet

för att få användas för personlyft. Om ett kontrollorgan har angivit att be-

dömningen bara gäller om vissa angivna brister åtgärdas, skall dessa brister

dessutom ha rättats till.

20 § En arbetsgivare som använder en kran eller en truck med en arbets-

korg för tillfälliga personlyft skall förvara besiktningsintyget från den första

besiktningen och det senaste besiktningsintyget från återkommande besikt-

ning.

21 § Dokumentationen enligt 20 § eller kopia av dokumentationen skall

även vara tillgänglig där utrustningen används.

22 § Besiktning skall ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa obe-

roende, rutiner och kompetens som motsvarar kraven enligt ISO-EN 7020

”Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför

kontroll”.

Kontrollorganet skall vara anmält till Arbetsmiljöverket och ackrediterat

för uppgiften enligt lagen (992:9) om teknisk kontroll, eller enligt mot-

svarande bestämmelser i något annat land inom Europeiska unionen, inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet.

AFS 2006:7

9

Första besiktning

23 § En basmaskin och en arbetskorg skall tillsammans ha genomgått för-

sta besiktning för att få användas för personlyft. Besiktningen skall omfatta

kontroll av att basmaskinen och korgen uppfyller kraven i bilaga A och att

de även i övrigt ger betryggande säkerhet. Funktionsprov med provlast skall

utföras vid besiktningen.

Återkommande besiktning

24 § En kran med en arbetskorg och eventuella anslutningsdelar som an-

vänds för personlyft skall, så länge de är i bruk, återkommande besiktas till-

sammans var tolfte månad enligt bilaga B. Återkommande besiktning skall

utföras under ordinarie besiktningsmånad eller senast under den andra

månaden därefter. Ordinarie besiktningsmånad beräknas enligt bestämmel-

serna i bilaga B.

Revisionsbesiktning

25 § En basmaskin eller en arbetskorg som, på ett sätt som har betydelse

för säkerheten, har reparerats, ändrats, byggts om eller byggts till eller som

befaras vara skadad skall revisionsbesiktas innan de används för tillfälliga

personlyft.

Bestämmelser om straff

26 § Bestämmelserna i 9 § är föreskrifter enligt 4 kap. 2 § arbetsmiljölagen

(977:60). Bestämmelserna i 20 § är föreskrifter enligt 4 kap. 8 § samma

lag. Brott mot nämnda föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 § första stycket samma

lag medföra böter.

. Denna författning träder i kraft den  juli 2007.

2. Genom författningen upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (AFS 983:) om personlyft med kranar.

3. Truckar med arbetskorgar som använts för personlyft innan denna för-

fattning trätt i kraft får användas för personlyft utan att en första besikt-

ning enligt 23 § har utförts, dock längst till och med den juli 2008.

En första besiktning av en truck med en arbetskorg som utförts enligt

AFS 2006:7

0

äldre föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen gäller som besiktning en-

ligt de nya föreskrifterna.

4. En besiktning av en kran, enligt definitionen i 3 §, med en arbetskorg som

utförts enligt äldre föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen gäller som

besiktning enligt de nya föreskrifterna.

. Arbetskorgar som besiktats enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 983:) om personlyft med kranar får användas utan att kraven i bi-

laga A punkt A . är uppfyllda, dock längst till och med den  juli 20.

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström

Anna Middelman

AFS 2006:7Bilaga A

Tekniska krav

A 1. Inledande anmärkningar

Kraven i bilagan gäller endast när respektive risk kan uppstå vid personlyft

med en kran eller en truck.

A 2. Kran som används för personlyft

A 2.1 När en arbetskorg är upphängd i krankrok skall det finnas urkrok-

ningsskydd.

A 2.2 Dragkraften i en linpart till en stållinestropp, som bär upp en arbets-

korg, får vid jämnt fördelad maxlast i arbetskorgen inte överstiga /8 av li-

nans minsta brottlast. Dragkraften i en kättingpart som bär upp en arbets-

korg får vid samma belastningsfördelning inte överstiga /6 av kättingens

brottlast.

Kätting skall vara kortlänkad (lyftkätting).

A 2.3 En kran som används för personlyft skall vara utformad för att kunna

lyfta en last som är minst två gånger totalvikten av arbetskorgen inklusive

maxlast i korgen.

A 2.4 En kran skall ha så styv konstruktion och sådant styrsystem att den

kan manövreras utan att det uppstår pendlingar, svängningar eller dyna-

miska krafter som medför obehag för dem som befinner sig i arbetskorgen.

Styrsystemet skall vara så utfört att arbetskorgen kan hissas och firas med

0, m/s eller lägre hastighet.

A 2.5 Lyft- och sänkningsrörelserna hos ett lyftmaskineri, inklusive kran-

armsmaskineri, skall vara maskindrivna. Det får inte ha spärrkoppling för

reversering av rörelsen.

A 2.6 Ett maskineri på en kran skall kunna bromsas och stannas säkert i

varje moment av en rörelse. Ett lyftmaskineri, inklusive kranarmsmaskineri,

skall vara så utfört att lintrummor, utan påverkan av annat manöverorgan,

bromsas när lyftmaskineriets manöverreglage förs till nolläge.

AFS 2006:7

2

A 2.7 Ett lyftmaskineri, inklusive kranarmsmaskineri, skall vara så utfört att

det automatiskt hindrar överspelning.

A 2.8 En fordonskran skall ha stödben på fordonets båda sidor. Den skall

även ha ett fast monterat vattenpass eller någon annan anordning för kon-

troll av kranens horisontalläge vid uppställning.

A 2.9 Brott på en hydraulledning eller hydraulslang till en hydraulcylinder

får inte resultera i farliga maskinrörelser.

A 2.10 En kran som används för personlyft till och från lastrum i fartyg skall

ha överlastdon och slaklinebrytare, om det finns risk för att arbetskorgen

stöter mot hinder eller hakar fast.

A 3. Truck som används för personlyft

A 3.1 En truck som används för personlyft skall vara utformad för att kunna

lyfta en last som är minst fyra gånger totalvikten av arbetskorgen, inklusive

maximal last i korgen vid truckens maximala lyfthöjd och 600 mm tyngd-

punktsavstånd. Trucken skall även i övrigt med hänsyn till material, kon-

struktion, utförande och stabilitet erbjuda betryggande säkerhet för person-

lyft.

A 3.2 En truck skall ha ett vertikalt lyftstativ som inte kan tiltas mer än 0° i

förhållande till horisontalplanet.

A 3.3 En trucks sänkhastighet av arbetskorgen får inte vara högre än 0,6 m/s.

A 3.4 En trucks spårvidd skall vara bredare än arbetskorgen.

A 3.5 En truck får inte vara utrustad med gaffelarmsförlängare när den an-

vänds för personlyft.

A 4. Arbetskorg

A 4.1 En arbetskorg skall vara utformad så att den är kompatibel med den

basmaskin som den är tänkt att användas tillsammans med.

A 4.2 En arbetskorg skall vara konstruerad och tillverkad så att ett person-

lyft kan utföras säkert.

AFS 2006:7

3

A 4.3 En arbetskorg skall kunna fästas säkert i en basmaskin.

A 4.4 En arbetskorg, som används vid arbete där det finns uppenbar risk för

att föremål kan falla ner mot korgen, skall ha skyddstak som är tillräckligt

stort och starkt.

A 4.5 I en arbetskorg skall det finnas ett fäste för personlig skyddsutrust-

ning mot fall.

A 4.6 På en arbetskorg skall det på en väl synbar plats finnas en skylt med

uppgifter om

. maxlast i korgen,

2. korgens vikt,

3. antalet personer korgen är avsedd för,

4. vilka basmaskiner korgen är avsedd att användas tillsammans med,

. vilka kontroller som skall genomföras innan korgen används och

6. tillverkningsnummer eller annan typ av identifikationsuppgifter.

A 4.7 En arbetskorg skall vara märkt med tillverkarens namn och tillverk-

ningsår.

A 5. Särskilda krav på arbetskorgar som används

tillsammans med kranar

A 5.1 En arbetskorg som är avsedd att användas med en kran skall vara

konstruerad för att hängas i kranens krok.

A 5.2 En arbetskorg som hängs upp i en krankrok skall ha en styv upphäng-

ningsram med ögla eller liknande utförande för koppling till kroken eller

bäras upp av stållinestroppar eller kättinglängor som är säkert fastsatta i

korgens övre kant. Stropparna eller längorna skall vara så långa att vinkeln

i vertikalplanet mellan parterna inte överstiger 90°. Stroppar av natur- eller

syntetfibrer får inte användas för att bära upp en arbetskorg.

A 5.3 En arbetskorg skall vara så utförd eller upphängd att den inte får be-

svärande lutning under arbetet eller vid i- och urstigning.

AFS 2006:7

4

A 6. Särskilda krav på arbetskorgar som används

tillsammans med truckar

A 6.1 En arbetskorg skall vara konstruerad för att bäras på truckens gaf-

felarmar.

AFS 2006:7Bilaga B

Besiktningskrav

B 1. Besiktningens omfattning

B 1.1 Första besiktning

En första besiktning skall omfatta

a) kontroll av att en basmaskin med tillhörande arbetskorg uppfyller kra-

ven i bilaga A och i övrigt erbjuder betryggande säkerhet vid använd-

ning,

b) granskning av ritningar samt uppgifter om laster och material,

c) kontroll av de beräkningar som behövs för att kunna bedöma hållfast-

heten, stabiliteten och säkerheten i övrigt,

d) kontroll av instruktioner för användning, drift, räddning, fortlöpande

tillsyn och underhåll,

e) kontroll av att underhåll och fortlöpande tillsyn kan utföras på ett sä-

kert sätt,

f) kontroll av att en basmaskin och tillhörande arbetskorg överensstäm-

mer med den granskade dokumentationen,

g) funktionskontroll av skyddsanordningar och

h) funktionsprov med provlast.

B 1.2 Återkommande besiktning

En återkommande besiktning skall omfatta

a) kontroll av de delar av en kran och en arbetskorg med eventuella an-

slutningsdelar som är viktiga för säkerheten och arbetsmiljön när det

gäller slitage, sprickor, skador, korrosion etc.,

b) funktionsprov med erforderlig last,

c) kontroll av skydd och skyddsanordningar och

d) kontroll av att viktiga instruktioner för användning, drift och skötsel är

tillgängliga.

B 1.3 Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning skall i tillämpliga delar omfatta

. granskning av tillverkningshandlingar,

2. bedömning av reparationsmetoder,

AFS 2006:7

6

3. bedömning av utförda reparationer,

4. kontroll av att anordningen stämmer med den granskade dokumenta-

tionen och

. funktionsprov med erforderlig last.

B 2. Ordinarie besiktningsmånad

B 2.1 En återkommande besiktning skall utföras under ordinarie besikt-

ningsmånad eller senast under den andra månaden därefter. Besiktningen

kan också utföras före den ordinarie besiktningsmånaden. Ordinarie besikt-

ningsmånad är den månad då gällande besiktningsintervall löper ut.

Utgångspunkt för beräkning av ordinarie besiktningsmånad är den dag

då den första besiktningen genomfördes.

B 2.2 Om en återkommande besiktning utförs tidigare än två månader före

den ordinarie besiktningsmånaden, skall en ny ordinarie besiktningsmånad

beräknas med utgångspunkt från den dag då besiktningen faktiskt utfördes.

B 3. Åtgärder efter besiktning

B 3.1 Efter en avslutad besiktning skall kontrollorganet bedöma om basma-

skinen med tillhörande arbetskorg uppfyller gällande föreskrifter från Ar-

betarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket enligt B ., B .2 respektive B

.3. Kontrollorganet skall dessutom bedöma om de även i övrigt erbjuder

betryggande säkerhet för användning.

B 3.2 Kontrollorganet skall utfärda ett intyg över resultatet enligt B 4.. Om

en basmaskin med tillhörande arbetskorg bedöms erbjuda betryggande sä-

kerhet skall kontrollorganet på väl synlig plats förse arbetskorgen med en

besiktningsskylt enligt B ..

B 3.3 Intyget och skylten skall vara på svenska.

B 3.4 Om en basmaskin med tillhörande arbetskorg inte bedöms erbjuda be-

tryggande säkerhet skall kontrollorganet snarast meddela detta till Arbets-

miljöverket.

AFS 2006:7

7

B 4. Besiktningsintyg

B 4.1 Besiktningsintyget skall innehålla uppgifter om

a) basmaskinens och tillhörande arbetskorgs identifikationsuppgifter,

b) maxlast och max antal personer vid tillfälliga personlyft med en bas-

maskin och tillhörande arbetskorg,

c) besiktningsorganets namn,

d) ackrediteringsnummer,

e) ackrediteringsmärke,

f) besiktningsdatum,

g) besiktningsmannens namn,

h) uppgift om att besiktningen utförts enligt dessa föreskrifter,

i) resultatet av bedömningen,

j) eventuella villkor om åtgärder för att anordningen skall erbjuda be-

tryggande säkerhet och

k) ordinarie besiktningsmånad (år, månad) för nästa återkommande be-

siktning.

B 5. Besiktningsskylt

B 5.1 Av besiktningsskylten skall framgå

a) identifikationsuppgifter för tillhörande basmaskin/-er och arbetskorg,

b) kontrollorganets namn och ackrediteringsmärke,

c) ackrediteringsnummer,

d) markering som visar ordinarie besiktningsmånad för nästa återkom-

mande besiktning (år, månad) och

e) markering som visar att basmaskinen med tillhörande arbetskorg är

besiktad och därmed bedömts erbjuda betryggande säkerhet.

AFS 2006:7

8

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om tillfälliga personlyft med kranar eller

truckar

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om hur verkets föreskrif-

ter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar skall till-

lämpas.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande, deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De kan

t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på prak-

tiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, bakgrundsin-

formation och hänvisningar.

Bakgrund

Som medlem av Europeiska unionen (EU) skall Sverige överföra EG-direk-

tiv till svenska föreskrifter. Reglerna inom EU för arbetstagares säkerhet och

hälsa anges i ett ramdirektiv som ger de grundläggande reglerna för säkerhet

på arbetsplatsen. I ett antal särdirektiv finns också minimikrav som inte får

underskridas i EU:s medlemsländer. Det andra särdirektivet (89/6/EEG),

ändrat genom direktiven 9/63/EG och 200/4/EG, innehåller krav för sä-

ker användning av arbetsutrustning i arbetet. Föreskrifterna om användning

av arbetsutrustning är baserade på det direktivet.

Föreskrifterna om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar anger un-

der vilka förutsättningar personer får lyftas med kranar eller truckar, trots att

de ursprungligen inte är avsedda för detta. Det är viktigt att notera att till-

fälliga personlyft med utrustning som hjullastare, traktorer, teleskoptruckar

eller grävmaskiner inte är tillåtna då de varken är kranar enligt definitionen

i dessa föreskrifter eller uppfyller de tekniska kraven som gäller för person-

lyft med truckar.

Kommentarer till vissa paragrafer

Tillämpningsområde

Till 1 § Förutom reglerna i denna författning finns regler om både utföran-

de och användning av olika typer av utrustning i särskilda föreskrifter från

Arbetsmiljöverket.

AFS 2006:7

9

Definitioner

Till 3 § Med styrt lastbärande organ avses att lasten inte kan pendla. Med

icke styrt lastbärande organ menas att lasten kan pendla fritt i alla rikt-

ningar.

Av definitionen på kran följer att t.ex. traktorer, teleskoptruckar och hjul-

lastare inte är kranar enligt dessa föreskrifter.

Med självgående arbetsutrustning avses utrustning med någon form av

maskinell framdrivning av åkrörelsen.

Undersökning och riskbedömning

Till 4 § Det är viktigt att arbetsgivaren bedömer om det är bättre och säk-

rare att utföra ett personlyft med en kran eller en truck och arbetskorg än

med arbetsutrustning som är konstruerad för personlyft, eller att använda

en ställning.

Användning

Till 7 § Enligt paragrafens andra stycke får personer lyftas med truck en-

dast vid tillfälligt och kortvarigt arbete. Även när det gäller personlyft med

kran är det i allmänhet olämpligt att göra det annat än vid tillfälligt och kort-

varigt arbete.

Att förflytta en basmaskin där korgen är i upphöjt läge innebär ökade

risker.

Till 8 § Vid alla personlyft är det en fördel att se till att basmaskinen befin-

ner sig på hårt jämnt underlag. Om det inte är möjligt måste åtgärder vidtas

för att uppnå stabilitet. När det gäller fordonskranar är det även viktigt att

stödbenen vid behov är ansatta.

Det är viktigt att hissnings-, firnings- och andra manöverrörelser med ar-

betskorgen är mjuka och går långsamt.

En arbetskorg, som är upphängd i kranens bärande linor eller kedjor, bör

manövreras så att krokblock eller liknande inte kommer närmare toppski-

van än två meter. Detta för att undvika toppkörning.

Till 10 § En manöverplats till en basmaskin kan t.ex. bestå av en manöver-

hytt eller en radiostyrningskonsol.

AFS 2006:7

20

Till 11 § Det är önskvärt att radioförbindelse anordnas där avståndet mel-

lan föraren och personal i korgen är 20 meter eller mer. När en arbetskorg

används i ett trångt schakt är det ofta svårt att få tillfredsställande kontakt

annat än genom radio. Om föraren inte kan hålla tillfredsställande synkon-

takt eller direkt samtalskontakt med dem som befinner sig i arbetskorgen

måste kommunikationen enligt paragrafen säkerställas på annat sätt.

Till 12 § Kravet på fallskyddsutrustning är ovillkorligt när det gäller per-

sonlyft med kran. Allmänna bestämmelser om skydd mot skada genom fall

och om personlig skyddsutrustning finns i särskilda föreskrifter från Arbets-

miljöverket. De gäller vid personlyft såväl med kran som med truck.

Till 14 §Arbetsmiljölagen anger i 3 kap. 3 § att ”arbetsgivaren skall förvissa

sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har

att iaktta för att undgå riskerna i arbetet”. Det är angeläget att utbildningen

ger de kunskaper som bäst motsvarar den arbetsuppgift som föraren förvän-

tas ha efter avslutad utbildning.

Till 15 § Det kan vara lämpligt att arbetsgivaren utfärdar ett skriftligt doku-

ment som visar vem som utsetts till personlyftledare.

Underhåll och kontroll

Till 16 § Regler om fortlöpande kontroller finns i Arbetsmiljöverkets före-

skrifter om användning av arbetsutrustning, användning av lyftanordningar

och lyftredskap samt användning av truckar.

Besiktning

Till 19 § Vissa angivna brister kan vara av en sådan karaktär att besikt-

ningsorganet bedömer att en förnyad besiktning inte är nödvändig innan

anordningen åter tas i drift efter det att bristen åtgärdats. I ett sådant fall kan

kontrollorganet i besiktningsintyget ange att anordningen erbjuder betryg-

gande säkerhet om preciserade brister åtgärdas. Kraven i 9 § medför att det

är straffbart att ta anordningen i drift innan dessa brister åtgärdats.

Till 22 § Uppgift om vilka kontrollorgan som är ackrediterade enligt

lagen om teknisk kontroll (992:9) för besiktning enligt dessa föreskrif-

ter kan erhållas direkt från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

(SWEDAC).

AFS 2006:7

2

Första besiktning

Till 23 § Funktionsprov med provlast utförs lämpligen genom att prova ma-

skin och arbetskorg med en last som är ,2 gånger arbetskorgens maxlast.

Kommentarer till bilaga A

Kran som används för personlyft

Till A 2.4 Upphängning av arbetskorg i jib kan ge upphov till pendlingar

och svängningar. Med jib avses en extra utrustning till en kran, som kopplas

till kranens huvudbom för att förändra lyfthöjden/lyftvinkeln.

Det är viktigt att även övriga rörelser kan företas med en hastighet av 0,

m/s eller lägre. Fordonskranar behöver normalt kompletteras med flödes-

kontrollventiler för att reducera hastigheten vid personlyft, så att arbetskor-

gen kan förflyttas säkert i alla riktningar.

Till A 2.5 Kravet innebär bl.a. att kranar inte får ha så kallat friktionsspel,

dvs. maskineri med icke motordriven firningsrörelse. Spärrkopplingar kan

förekomma vid kranarmsmaskinerier på mobilkranar.

Till A 2.6 Av den här punkten framgår att kravet inte uppfylls om en lyft-

eller sänkrörelse endast kan stannas med hjälp av en fotbromspedal när ma-

növerreglaget förts till nolläge.

Till A 2.7 Överspelning innebär att arbetskorg, kranarm, lastkrok eller mot-

svarande lyfts över sitt högsta normala arbetsläge. Bestämmelsen är också

tillämplig på kranar med höj- och sänkbar eller utskjutbar kranarm. Vid så-

dana kranar kan sänkningen eller utskjutningen av armen medföra toppkör-

ning. Bestämmelserna innebär att kranarmsmaskineriet på sådana kranar

måste ha en anordning, t.ex. gränslägeskopplare (toppgränsbrytare), som

automatiskt stoppar kranarmsmaskineriet så att toppkörning hindras.

Till A 2.9 Observera att kravet gäller såväl lyft- och teleskopcylindrar som

stödbenscylinder.

Truck som används för personlyft

Till A 3.2 Kravet innebär att truckar med teleskoperande bom som inte är

avsedda för att lyfta personer inte får användas för tillfälliga personlyft.

AFS 2006:7

22

Arbetskorg

Till A 4.1 Råd för utformning av arbetskorgar avsedda att användas till-

sammans med truck finns i svensk standard SS 3628, Truckar och lyftvagnar

– Arbetskorgar för tillfälliga personlyft – Krav.

Till A 4.2 Nya arbetskorgar som motsvarar utförande i svensk standard an-

ses uppfylla föreskrifternas krav.

I avsaknad av ytterligare specifikationer är det lämpligt att varje person

antas väga 80 kg och medföra utrustning till en vikt av 40 kg.

Till A 4.4 Kraft från stenfall på skyddstak vid bergarbete antas vara  000 N.

Kraften fördelas på en yta av  dm2.

Till A 4.5 Handledare kan normalt användas som fäste för personlig

skyddsutrustning mot fall om den är betryggande dimensionerad. För vissa

arbeten kan det vara lämpligt att utrusta arbetskorgen med förvaringslåda

eller hållare för verktyg.

Arbetskorgar som används tillsammans med kranar

Till A 5.3 Lutningen hos en arbetskorg som är upphängd i endast en lina

bör inte överstiga 20° när den provbelastas med , gånger den tillåtna las-

ten placerad på ett avstånd av L/4 från korgsidan (L = korgens invändiga

längd).

Kommentarer till bilaga B

Återkommande besiktning

Till B 1.2 För att upptäcka sprickor kan det i vissa sammanhang vara nöd-

vändigt att undersöka med tekniska hjälpmedel, t.ex. röntgen eller ultraljud.

Med utgångspunkt i den funktion eller skyddsanordning som skall provas

bestämmer kontrollorganet från fall till fall storleken på den last som skall

användas.

Revisionsbesiktning

Till B 1.3 Med utgångspunkt i den eller de funktioner som skall provas be-

dömer kontrollorganet från fall till fall vilken storlek på last som skall an-

vändas vid funktionsprovet.

AFS 2006:7

23

Åtgärder efter besiktning

Till B 3.1 En utgångspunkt för att bedöma om en anordning erbjuder be-

tryggande säkerhet kan för en lyftanordning vara den angivna maxlasten.

Vid bedömning om en anordning erbjuder betryggande säkerhet kan stan-

darder ge vägledning. Vissa brister kan vara sådana att besiktningsorganet

bedömer att det inte är nödvändigt med en förnyad besiktning innan anord-

ningen åter tas i drift sedan bristen åtgärdats. I sådana fall kan kontrollorga-

net i besiktningsintyget ange att anordningen erbjuder betryggande säkerhet

om de angivna bristerna åtgärdas.

Till B 3.4 Det går att meddela Arbetsmiljöverket genom att skicka en kopia

till Arbetsmiljöverket i det distrikt där anordningen används eller är tänkt

att användas. Konstruktiva brister, eller om besiktningsresultatet visar att

anordningen används utöver sin konstruktiva livslängd, är exempel på bris-

ter som kan resultera i att kontrollorganet bedömer att anordningen inte er-

bjuder betryggande säkerhet.

Besiktningsskylt

Till B 5.1 Identifikationsuppgift kan bestå av tillverkningsnummer. Även

om besiktningsskylten försetts med markering som visar att en anordning är

besiktad och därmed bedömts erbjuda betryggande säkerhet kan det betyda

att bedömningen bara gäller om vissa angivna brister åtgärdas.

Om en ny besiktningsskylt sätts upp på en tidigare besiktad anordning är

det lämpligt att ta bort eller dölja den gamla skylten.

AFS 2006:7

24

Direktiv från de Europeiska Gemenskaperna

Arbetsmiljödirektiv

RÅDETS DIREKTIV 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att

främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT

L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8, Celex 31989L0391)

RÅDETS DIREKTIV 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav

för arbetstagarnas säkerhet och hälsa vid användning av arbetsutrustning i

arbetet (Andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT

L 393, 30.12.1989, s. 13 – 17, Celex 31989L0655)

RÅDETS DIREKTIV 95/63/EG av den 5 december 1995 om ändring av di-

rektiv 89/655/EEG om minimikrav för arbetstagarnas säkerhet och hälsa

vid användning av arbetsutrustning i arbetet (Andra särdirektivet enligt ar-

tikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 335, 30.12.1995, s. 28 – 36, Celex

31995L0063)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/45/EG av den

27 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 89/655/EEG om minimikrav för

säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i ar-

betet (Andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT

L 195, 19.7.2001, s. 46 – 49, Celex 32001L0045)

Direktiv inom tekniska handelshinderområdet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder

och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37 – 48, Celex 31998L0034)

Lagar och förordningar

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

AFS 1981:14

Skydd mot skada genom fall

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

Information från Arbetsmiljöverket

AFS 2006:7

25

AFS 2006:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2006:5

Användning av truckar

AFS 2006:6

Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Andra aktuella regler m.m.

Regler, broschyrer, böcker etc. finns angivna i ADI 100 Produktkatalog (kan

fås kostnadsfritt från Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA). Publikationer går också att beställa via Arbetsmiljöverkets

webbplats www.av.se

Arbetsmiljöverket ger även årligen ut en förteckning över samtliga gäl-

lande författningar och allmänna råd som har beslutats.

För att hålla sig uppdaterad om aktuella regler är det lämpligt att också

regelbundet, via Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se under rubriken

”Lag och rätt”, kontrollera vilka regler som gäller för den aktuella verksam-

heten. Notera att det kan finnas fel i dokument på internet och att det är den

tryckta texten som gäller rättsligt.

Svenska standarder

SS-EN-ISO 17020 Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organi-

sationer som utför kontroll

SS-EN 14502-1

Kranar – Utrustning för lyft av personer– Del 1: Fritt

upphängda arbetskorgar

SS 3628

Truckar och lyftvagnar – Arbetskorgar för tillfälliga per-

sonlyft – Krav