AFS 2009:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:3

Smältsvetsning och

termisk skärning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med

föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

AFS 2009:3

2

beslutade den 23 september 2009.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) ifråga om Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med

föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning att 4 § ska upphöra att

gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2010.

MIKAEL SJÖBERG

Claes Trägårdh

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter

om smältsvetsning och termisk skärning;

Utkom från trycket

den 8 oktober 2009

AFS 2009:3

3

Kommentarer till föreskrifterna om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med

föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

Arbetsmiljöverket upphäver 4 § i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med

föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning. Det sker med anled-

ning av verkets strävan att förbättra och förenkla regelstrukturen.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utform-

ning finns regler som täcker den upphävda 4 § i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-513-0 · ISSN 1650-3163