AFS 2009:9

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:8) med föreskrifter om laser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:9

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om laser

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:8)

med föreskrifter om laser samt allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna

AFS 2009:9

beslutade den 3 november 009.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:8) med före-

skrifter om laser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ska

upphöra att gälla från och med den 7 april 010.

MIKAEL SJÖBERG

Claes Trägård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse (AFS 1994:8) med

föreskrifter om laser samt allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna;

Utkom från trycket

den 11 november 009

AFS 2009:9

3

Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:8) med

föreskrifter om laser

Arbetsmiljöverket har bedömt att Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 009:7

Artificiell optisk strålning från Arbetsmiljöverket, vilken träder i kraft den

27 april 2010, täcker det område som AFS 1994:8 reglerade.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-519-2 · ISSN 1650-3163