AFS 2011:20

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Smältsvetsning och termisk

skärning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med

föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

AFS 2011:20

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvets-

ning och termisk skärning samt allmänna råd

om tillämpningen av föreskrifterna;

beslutade den 29 november 2011.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166), i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

dels

att 6 § ska upphöra att gälla,

dels

att de allmänna råden till 6 § ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012.

MIKAEL SJÖBERG

Claes Trägårdh

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2011:20

Utkom från trycket

den 16 december 2011

3

AFS 2011:20

Kommentarer till föreskrifterna om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med

föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

Arbetsmiljöverket upphäver 6 § i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning. Det sker

med anledning av verkets strävan att förbättra och förenkla regelstrukturen.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljö-

risker finns regler som täcker den upphävda 6 § i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning.

AFS 2011:20

4

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-561-1 · ISSN 1650-3163