AFS 2014:29

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets av lyftanordningar XXXX:X) om föreskrifter (AFS 2002:1) ombesiktning användning av trycksatta och vissa andra tekniska anordningar anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS XXXX:X) om besiktning av lyftanordningar och

vissa andra tekniska anordningar

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:29

Användning av trycksatta

anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2002:1) om användning av trycksatta

anordningar

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2002:1)

om användning av trycksatta anordningar;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2002:1) om

användning av trycksatta anordningar

dels att 25 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 25 § ska utgå.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:29

Utkom från trycket

den 15 april 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-605-2 · ISSN 1650-3163