AFS 2014:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Smältsvetsning och termisk

skärning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning

och termisk skärning

AFS 2014:3

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1992:9) med föreskrifter om

smältsvetsning och termisk skärning;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljö­

förordningen (1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1992:9) med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning

dels att 25 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 25 § ska utgå.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh­Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:3

Utkom från trycket

den 15 april 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-579-6 · ISSN 1650-3163