AFS 2014:35

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens allmänna råd

(AFS 1989:8) om arbetsmiljön

vid kassodling av fisk

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8)

om arbetsmiljön vid kassodling av fisk

AFS 2014:35

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd

(AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling

av fisk;

beslutade den 20 maj 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) att

A

rbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om

arbetsmiljön vid kassodling av fisk ska upphöra att gälla från och med den

1 juli 2014.

JANERIK PERSSON

Ywonne Strempl

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:35

Utkom från trycket

den 4 juni 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-611-3 · ISSN 1650-3163