AFS 2014:36

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:15) med föreskrifter om avloppsanläggningar m.m. samt kommentarer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

om avloppsanläggningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:15) med

föreskrifter om avloppsanläggningar m.m. samt kommentarer

AFS 2014:36

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1984:15) med föreskrifter om

avloppsanläggningar m.m. samt kommentarer;

beslutade den 24 september 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:15) om

avloppsanläggningar m.m. samt kommentarer ska upphöra att gälla vid

utgången av december 2014.

BERNT NILSSON

Monica Torgrip

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:36

Utkom från trycket

den 9 oktober 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-612-0 · ISSN 1650-3163