AFS 2014:37

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:26) med föreskrifter om vissa arbeten på fartyg samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:37

Upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

om arbeten på fartyg

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:26) med

föreskrifter om vissa arbeten på fartyg samt allmänna råd

om tillämpningen av föreskrifterna

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1986:26) med föreskrifter om vissa arbeten

på fartyg samt allmänna råd om tillämpningen

av föreskrifterna;

beslutade den 24 september 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:26) med före-

skrifter om vissa arbeten på fartyg samt allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna ska upphöra att gälla vid utgången av december 2014.

BERNT NILSSON

Monica Torgrip

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:37

Utkom från trycket

den 9 oktober 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-613-7 · ISSN 1650-3163