AFS 2014:38

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:10) med föreskrifter om manhål på vissa behållare samt kommentarer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse om manhål på vissa

behållare

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:10) med

föreskrifter om manhål på vissa behållare samt kommentarer

AFS 2014:38

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1985:10) med föreskrifter om manhål

på vissa behållare samt kommentarer;

beslutade den 24 september 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:10) om man-

hål på vissa behållare samt kommentarer ska upphöra att gälla vid utgången

av december 2014.

BERNT NILSSON

Monica Torgrip

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:38

Utkom från trycket

den 9 oktober 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-614-4 · ISSN 1650-3163