AFS 2014:39

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1993:3) om arbete i slutet utrymme

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:39

Upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd

om arbete i slutet utrymme

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1993:3)

om arbete i slutet utrymme

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd

(AFS 1993:3) om arbete i slutet utrymme;

beslutade den 24 september 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1993:3) om arbe-

te i slutet utrymme ska upphöra att gälla vid utgången av december 2014.

BERNT NILSSON

Monica Torgrip

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:39

Utkom från trycket

den 9 oktober 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-615-1 · ISSN 1650-3163