AFS 2014:44

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Upphävande av föreskrifterna

(AFS 2005:19) om förebyggande

av allvarliga kemikalieolyckor

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

föreskrifterna (AFS 2005:19) om förebyggande av

allvarliga kemikalieolyckor

AFS 2014:44

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av föreskrifterna (AFS 2005:19) om förebyggande

av allvarliga kemikalieolyckor;

beslutade den 18 december 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:19) om förebyg-

gande av allvarliga kemikalieolyckor ska upphöra att gälla vid utgången av

maj 2015.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:44

Utkom från trycket

den 20 januari 2014

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-620-5 · ISSN 1650-3163