AFS 2015:6

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens allmänna råd (AFS 1989:7)

om arbete med kvicksilver och

amalgam inom tandvården

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och

amalgam inom tandvården

AFS 2015:6

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd

(AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och

amalgam inom tandvården;

beslutade den 22 oktober 2015.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om

arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården ska upphöra att gälla

från och med den 1 februari 2016.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2015:6

Utkom från trycket

den 6 november 2015

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-627-4 · ISSN 1650-3163