AFS 2016:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö

Arbete i explosionsfarlig miljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosionsfarlig miljö

AFS 2016:7

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3)

om arbete i explosionsfarlig miljö;

beslutade den 21 juni 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete

i explosionsfarlig miljö att 17 § ska ha följande lydelse.

17

§ Utrustning och skyddssystem som ska installeras i eller för

områden där explosiv atmosfär kan uppstå, ska väljas enligt kategorierna

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2016:4) om utrustning för potentiellt

explosiva atmosfärer.

Följande utrustningskategorier ska användas inom respektive klassade

områden.

I zon 0 eller zon 20, kategori 1 utrustning,

i zon 1 eller zon 21, kategori 1 eller 2 utrustning och

i zon 2 eller zon 22, kategori 1, 2 eller 3 utrustning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2016.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:7

Utkom från trycket

den 13 juli 2016

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-638-0 · ISSN 1650-3163