AFS 2016:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:2) om bultpistoler

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse om bult-

pistoler

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:2)

om bultpistoler

AFS 2016:8

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1984:2) om bultpistoler;

beslutade den 6 september 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:2) om bult­

pistoler ska upphöra att gälla vid utgången av december 2016.

ERNA ZELMIN­EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:8

Utkom från trycket

den 19 september 2016

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-639-7 · ISSN 1650-3163