AFS 2016:9

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:3) om spikpistoler

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse om spik-

pistoler

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:3)

om spikpistoler

AFS 2016:9

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande

av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1984:3) om spikpistoler;

beslutade den 6 september 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:3) om spik­

pistoler ska upphöra att gälla vid utgången av december 2016.

ERNA ZELMIN­EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:9

Utkom från trycket

den 19 september 2016

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-640-3 · ISSN 1650-3163