AFS 2017:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:7) om gaser

AFS 2017:5

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Gaser

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:7)

om gaser

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:7)

om gaser;

beslutade den 13 juni 2017.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (1997:7) om

gaser att 5, 12–14, 16–18 och 20–21 §§ ska upphöra att gälla den 1 december

2017.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrif-

terna att de allmänna råden till 5, 12–14, 16–18 och 20–21 §§ samtidigt

ska upphöra att gälla.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Varg

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2017:5

Utkom från trycket

den 11 juli 2017

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-647-2 · ISSN 1650-3163