AFS 2020:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19

Särskilda bestämmelser

om personlig

skyddsutrustning med

anledning av hotet från

sjukdomen covid-19

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig

skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen

covid-19

Godkänd 2020-03-18 av Erna Zelmin-Ekenhem

AFS 2020:2

2

Godkänd 2020-03-18 av Erna Zelmin-Ekenhem

3

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 §

arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

1 § Dessa föreskrifter är en specialreglering i förhållande till

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av

personlig skyddsutrustning och har företräde framför dem i

tillämpliga delar.

______________

1 Jfr:

Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för

säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning

på arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) i

lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1243

av den 20 juni 2019, samt

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2020/403 av den 13 mars 2020

om förfaranden för bedömning av överensstämmelse och

marknadsövervakning inom ramen för hotet från covid-19

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilda

bestämmelser om personlig skyddsutrustning med

anledning av hotet från sjukdomen covid-19;

beslutade den 18 mars 2020.

AFS 2020:2

Utkom från trycket

den 18 mars 2020.

Godkänd 2020-03-18 av Erna Zelmin-Ekenhem

AFS 2020:2

4

2 § Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården får, utan hinder av

3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig

skyddsutrustning, använda sådan skyddsutrustning som inte är

försedd med CE-märkning, under förutsättning att utrustningen

har bedömts och tillhandahållits av en behörig svensk

myndighet.

Detta gäller endast under den rådande hälsokrisen och under

förutsättning att skyddsutrustningen inte kommer in i de vanliga

distributionskanalerna eller görs tillgänglig för andra användare.

3 § Vad gäller användning av skyddsmask 90 och skyddsfilter

90 omfattas arbetsgivare inom

1. ambulans- och räddningstjänst,

2. Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska

upprätthålla allmän ordning samt

3. hälso- och sjukvården2,

endast av 2 och 4—12 §§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

(AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning.

Första stycket gäller under följande förutsättningar:

1. Arbetsgivaren ska i första hand välja andningsskydd som

uppfyller kraven i tillämpliga förordningar och direktiv

om sådana finns tillgängliga i verksamheten. Detta gäller

inte om behovet av sådana andningsskydd är större i

annan verksamhet och detta har meddelats arbetsgivaren

genom myndighetsbeslut eller på annat sätt.

2. Arbetsgivaren ska säkerställa att skyddsmask 90 med

tillhörande filter ger motsvarande nominell skyddsfaktor

som CE-märkt andningsskydd och filter.

______________

2 Jfr KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2020/403 av den 13 mars

2020 om förfaranden för bedömning av överensstämmelse och

marknadsövervakning inom ramen för hotet från covid-19

Godkänd 2020-03-18 av Erna Zelmin-Ekenhem

AFS 2020:2

5

1. Denna författning träder i kraft samma dag som den

utkom från trycket.

2. Författningen upphör att gälla 31 december 2020.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Torben Vincentsen

Anna Varg

Godkänd 2020-03-18 av Erna Zelmin-Ekenhem