AFS 2020:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) och allmänna råd om användning av arbetsutrustning

AFS 2020:4

Användning av arbetsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) och

allmänna råd om användning av arbetsutrustning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

3

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4)

och allmänna råd om användning av

arbetsutrustning;

AFS 2020:4

Utkom från trycket

den 7 juli 2020

beslutade den 30 juni 2020.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) och allmänna

råd om användning av arbetsutrustning att Bilaga A 3.2 ska upphöra att gälla.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-680-9 · ISSN 1650-3163