ARN 1996-2223

En arrangör av en s.k. teaterresa har ansetts skyldig att betala tillbaka hela priset för resan eftersom deltagarna kom för sent till teaterföreställningen (16 § lagen om paktetresor).

En arrangör av en s.k. teaterresa har ansetts skyldig att betala tillbaka hela priset för resan eftersom deltagarna kom för sent till teaterföreställningen (16 § lagen om paktetresor). Avgörande 1996-10-11; 96-2223

En grupp på 28 personer deltog i en s.k. teaterresa till Malmö för att se en särskild teaterföreställning. I arrangemanget ingick bussresa, hotellinkvartering och teaterbiljett. Priset för arrangemanget var 1 150 kr per person. Enligt programmet skulle föreställningen börja kl. 16.30. Incheckning skedde på hotellet kl. 15.15. Kl. 15.40 fick resenärerna besked om att föreställningen hade börjat kl. 15.30. Resenärerna fick klä om i all hast och kom ca 45 minuter för sent till föreställningen. Resenärerna yrkade att få tillbaka vad de betalat för resan.

Researrangören bestred yrkandet. Bolaget hade av hotellet fått information om att föreställningen började kl. 16.30. Bolaget anser att hotellet därför är ansvarigt.

Nämndens bedömning:

Av utredningen framgår att syftet med resan var att se en teaterföreställning. Till följd av den felaktiga tidsangivelsen fick resenärerna klä om och ta sig till teatern i all hast men kom ändå så sent att de missade tjugo minuter av föreställningen. Även om de fick se större delen av föreställningen får det mot denna bakgrund antas att deras utbyte av föreställningen i allt väsentligt uteblev.

Eftersom övriga arrangemang under resan bara var kringarrangemang till teaterbesöket innebär det inträffade att syftet med resan blev helt förfelat. I denna situation är det - i avsaknad av särskilda avtalsvillkor på denna punkt - enligt nämndens mening så att researrangören är skyldig att återbetala inte bara vad som har erlagts för huvudprestationen utan också vad som erlagts för kringarrangemangen. Genom att huvudprestationen inte fullgjordes på ett avtalsenligt sätt har ju dessa utgifter blivit onödiga för resenärerna.

Arrangören har invänt att ansvaret för det inträffade bör åvila hotellet i Malmö, som lämnat felaktiga uppgifter om när teaterföreställningen skulle börja. Av 16 § tredje stycket paketreselagen (1992:1672) följer emellertid att en researrangör har ansvar även för fel som beror på någon som arrangören har anlitat. Någon omständighet som skulle kunna befria arrangören från sitt ansvar i detta avseende har inte framkommit.

Mot den angivna bakgrunden bör resenärerna vara berättigade att av arrangören återfå vad de har betalat för resan. Deras talan skall således bifallas.