ARN 1998-6526

Inbrott har gjorts i säkerhetsboxar i en hotellreception - fråga om researrangörens ansvar för det inträffade (9 och 16 §§ paketreselagen).

Inbrott har gjorts i säkerhetsboxar i en hotellreception – fråga om researrangörens ansvar för det inträffade ( 9 och 16 §§ paketreselagen ). Avgörande 1999-04-29; 1998-6526

J och hennes ressällskap företog en enveckas paketresa till Rhodos i oktober 1998. De bokade ett ospecificerat boende. Ett par dagar efter ankomsten gjordes inbrott i hotellets säkerhetsboxar. J blev av med alla tillgångar som hon hade deponerat där, grekisk valuta till ett värde av 5 000 SEK samt 3 000 SEK i kontanter. De fick ingen hjälp av reseledaren med att göra polisanmälan. Resan blev en besvikelse. J yrkade att få en ny resa samt ersättning för de pengar som stals ur säkerhetsboxen.

Researrangören bestred yrkandet. Resenärerna hade bokat ett enkelt boende. På hotellet där de fick bo är receptionen bemannad endast under för– och eftermiddagar. De säkerhetsboxar som finns att hyra är placerade i receptionen, som är obemannad men låst nattetid. Vid inbrottet var den låsta dörren till receptionen och säkerhetsboxarna uppbrutna och det är helt uppenbart att det var fråga om en händelse utanför hotellets kontroll.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen framgår att det var inbrott i den säkerhetsbox som J och hennes medresenär hade hyrt. J har uppgett att det försvann ett belopp motsvarande 8 000 kr vid inbrottet och att hon har fått ersättning med 2 500 kr från sitt försäkringsbolag.

Nämnden anser att researrangören gentemot resenärerna har ett ansvar för det inträffade i och med att säkerhetsboxen befann sig i ett hotell som arrangören hade kontrakterat. Enligt nämndens mening är J berättigad till ersättning från researrangören motsvarande det belopp som stals ur boxen med avdrag för det belopp som hennes försäkringsbolag har betalat ut.