ARN 1999-2513

Fråga om en resebyrå har rätt att höja priset för reguljärflygbiljetter utan att förbehåll om detta gjordes när avtalet träffades.

Fråga om en resebyrå har rätt att höja priset för reguljärflygbiljetter utan att förbehåll om detta gjordes när avtalet träffades. Avgörande 1999-12-30; 1999-2513

S bokade i januari 1999 tre flygbiljetter hos en resebyrå avseende resa till Island i december 1999, priset var 8 414 kr inklusive flygskatter. Den 1 februari betalade S anmälningsavgiften om 1 500 kr. S erhöll i april en tilläggsfaktura från resebyrån avseende prishöjning och ett s.k. nyårstillägg hos flygbolaget om totalt 1 950 kr. I samband med att S betalade resterande biljettkostnad tog flygbolaget bort nyårstillägget. S behövde dock betala pristillägget om 700 kr. S framförde både till resebyrån och flygbolaget att han hade köpt en tjänst för ett bestämt pris och att affären hade bekräftats när anmälningsavgiften betalades. S yrkade att återfå det pristillägg som han hade betalat samt att nämnden skulle uttala sig i frågan om nyårstillägg.

Flygbolaget bestred yrkandet på den grunden att biljetterna hade beställts nästan ett år i förväg och att S hade valt att ej betala biljetterna. Flygbolaget hade under sådana förhållanden, enligt sina befordringsvillkor, rätt att ändra, lägga till och ta bort pristillägg.

Resebyrån bestred yrkandet på den grunden att det var flygbolagen som bestämde priserna på flygbiljetter. Det faktum att resebyrån hade tagit ut en deposition utgjorde ej någon garanti mot framtida prishöjningar från flygbolagen. Enligt resebyrån var det en ren slump att man hade fått reda på den aktuella prishöjningen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar inledningsvis att avtalet endast avser köp av flygbiljetter. Vare sig paketreselagens bestämmelser eller "Allmänna villkor för paketresor" är således tillämpliga i ärendet.

Nämnden konstaterar att flygbolaget återkallat det aviserade ”nyårstillägget” och att tvisten således endast rör frågan om S är skyldig att betala den prishöjning som flygbolaget beslutat och som inneburit att resebyrån tilläggsdebiterat honom med 700 kr. Nämnden konstaterar vidare att nämnden inte i detta ärende kan pröva frågan om flygbolaget har rätt att ta ut något s.k. millenium tillägg av personer som inte själva gjort någon anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

När det gäller frågan om S är skyldig att betala prishöjningen konstaterar nämnden att flygbolaget har rätt att höja priset fram till dess att full betalning erläggs och biljetterna skrivs ut.

Av utredningen i ärendet framgår att resebyrån ”av en slump” fick kännedom om prishöjningarna. Eftersom inget framkommit i ärendet som visar att resebyrån när avtalet träffades gjorde förbehåll för eventuella prishöjningar, finner nämnden att resenärerna inte är skyldiga att till resebyrån betala ett högre pris än som ursprungligen avtalats. De är således berättigade att få tillbaka vad de betalat i pristillägg.