ARN 2001-1943

Rätt till prisavdrag enligt paketreselagen föreligger oavsett om ett fel beror på arrangören eller inte. Rätt till prisavdrag förelåg därför vid en ombyggnad av hotellet.

Rätt till prisavdrag enligt paketreselagen föreligger oavsett om ett fel beror på arrangören eller inte. Rätt till prisavdrag förelåg därför vid en ombyggnad av hotellet. Avgörande 2001-08-02; 2001-1943

M och hennes medresenärer bokade en paketresa. Dagen före avresan från Sverige informerade arrangören dem om att det pågick en renovering av det bokade hotellet. Resenärerna tyckte att informationen kom i senaste laget. De hade dock ingen möjlighet att boka om resan och erbjöds inte inkvartering på något annat hotell. Enligt researrangören skulle poolen vara klar på ankomstdagen och restaurangen två dagar senare. Väl på resmålet fann resenärerna att renoveringsarbetena just hade inletts och att inget var färdigt. Resenärerna stördes också av ljudet från de pågående renoveringsarbetena och kunde inte äta inom hotellområdet. Eftersom boende på annat hotell inte erbjöds, fann resenärerna sig tvungna att stanna på det bokade hotellet. M yrkade prisavdrag med totalt 9 000 kr.

Researrangören bestred yrkandet. Myndigheterna på resmålet beslutade att säkerhetsmässiga åtgärder omedelbart måste vidtas runt den ena av poolerna, poolbaren, restaurangen och receptionsområdet. Det inträffade låg således inte inom researrangörens kontroll. Arrangören har utgett en ersättning motsvarande 25 procent av resans grundpris.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av handlingarna i ärendet framgår att resenärernas hotell undergick en ombyggnad under vistelsen. Enligt vad researrangören har uppgett skedde ombyggnaden efter beslut av de lokala myndigheterna och betingades av säkerhetsmässiga skäl. Bolaget har i ärendet argumenterat att ombyggnationen var en händelse utanför bolagets kontroll, och har, som nämnden förstår det, gjort gällande att det av denna anledning egentligen inte är skyldigt att utge någon ersättning för det inträffade.

För resan gäller lagen (1992:1672) om paketresor (paketreselagen). Enligt lagens 9 § ansvarar arrangören gentemot resenären för vad denna har rätt att fordra till följd av avtalet. Arrangören har således ett helhetsansvar för i resan ingående tjänster, t.ex. hotellboende. I lagens 15–20 §§ ges bestämmelser om påföljd för fel i de avtalade tjänsterna vid ändringar efter avresan. De fel som anges i 15 § är att en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, varvid det åligger arrangören att ordna ersättningsarrangemang. Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 15 § har resenären enligt 16 § första stycket rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. – Nämnden vill i detta sammanhang framhålla att prisavdrag – i motsats till skadestånd – utgår "strikt", dvs. oavsett om det beror på arrangören eller inte att prestationen har blivit felaktig.

Nämnden finner att resan till följd av ombyggnaden inte har haft den standard som resenärerna har haft anledning att anta. Av denna anledning är den avtalade tjänsten felaktig och resenärerna i enlighet med nämnda lags 16 § berättigade till ett prisavdrag. Arrangören har utgett 3 000 kr. Nämnden finner inte att något framkommit som berättigar resenärerna till ytterligare ersättning. M:s yrkande kan därför inte bifallas.