ARN 2002-3656

Resenärerna har ansetts ha rätt till ersättning då de inkvarterats tillsammans med andra resenärer av motsatt kön och researrangören inte informerat om att detta kan ske. (16 § paketreselagen)

Resenärerna har ansetts ha rätt till ersättning då de inkvarterats tillsammans med andra resenärer av motsatt kön och researrangören inte informerat om att detta kan ske. ( 16 § paketreselagen ) Avgörande 2002-11-14; 2002-3656

Resenärerna, två 18-åriga kvinnor, deltog i en paketresa med ospecificerat boende till Val Thorens. Vid ankomst inkvarterades resenärerna i en lägenhet tillsammans med tre för dem okända män i åldern 18–50 år. Männen sov i lägenhetens sovrum och kvinnorna fick sova i lägenhetens gemensamma kombinerade kök och vardagsrum. Klagomål framfördes till researrangören men inga åtgärder vidtogs förrän under de sista två nätterna då resenärerna, under medverkan av sina föräldrar, fick ett annat boende mot en avgift på totalt 160 euro. Resenärerna yrkade återbetalning av hela resan pris och ersättning för utlägget för nytt boende.

Researrangören bestred yrkandet. De anger tydligt, bl.a. i sin katalog och på sin hemsida, att man vid ospecificerat boende får dela rum med andra och det kan vara både män och kvinnor. Det görs inga utfästelser om att de man delar boende med är av samma kön.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 16 § paketreselagen har en resenär rätt till prisavdrag och skadestånd när det föreligger fel i de avtalade tjänsterna och felet inte beror på resenären. Av förarbetena till paketreselagen (prop. 1992/93:95 s. 92) framgår att fel inte bara föreligger när arrangören bryter mot en uttrycklig bestämmelse i avtalet. Arrangörens förpliktelser omfattar också ett kontinuerligt ansvar för att tjänsterna håller den kvalitet som resenären har rätt att förvänta sig.

I researrangörens informationsmaterial som ingivits i ärendet anges bl.a. följande om ospecificerat boende: ”Reser du ensam får du räkna med att bo tillsammans med en eller flera andra resenärer. Bokar du ett alternativ för 2 – 5 personer bor hela resesällskapet tillsammans men ni kan även få dela rum med andra resenärer.”

Som en allmän princip måste anses gälla att en resenär, även när det är fråga om en ospecificerad resa, inte skall behöva dela boende med en resenär av motsatt kön, såvida inte arrangörsföretaget har lämnat en tydlig upplysning om detta. Det informationsmaterial som Lion Alpin har hänvisat till kan inte anses innefatta en sådan upplysning. Resenärerna har därmed inte haft anledning att räkna med något annat än att de eventuellt skulle behöva bo tillsammans med resenärer av samma kön.

Nämnden anser att arrangemanget, med hänsyn till det inträffade, inte har hållit den kvalitet som resenärerna haft rätt att förvänta sig. Resenärerna är berättigade till prisavdrag för det inträffade. Prisavdragets storlek kan skäligen bestämmas till halva resans pris, dvs. 2 160 kr per person. Nämnden finner även att det belopp som resenärerna på plats betalat till researrangören för att få byta boende skall återbetalas.

Sammanfattningsvis finner nämnden att yrkandet skall bifallas på så sätt att researrangören skall betala 2 160 kr per person, dvs. totalt 4 320 kr, plus motvärdet i svenska kronor av 160 euro till resenärerna.