ARN 2005-8501

Ett avtal om att reservera en katt har ingåtts uteslutande via Internet. Distans- och hemförsäljningslagens regler har därmed ansetts tillämpliga på avtalet. Köparen har därför haft rätt att ångra köpet och att få tillbaka betalad handpenning.

Ett avtal om att reservera en katt har ingåtts uteslutande via Internet. Distans- och hemförsäljningslagens regler har därmed ansetts tillämpliga på avtalet. Köparen har därför haft rätt att ångra köpet och att få tillbaka betalad handpenning. Avgörande 2006-10-31; 2005-8501

S bokade i slutet av november 2005 en katt via Internet. Den 2 december 2005 betalade hon in en handpenning på 1 000 kr till uppfödaren. Kattens pris var 5 000 kr. S meddelade uppfödaren den 11 december 2005 att hon inte längre ville ha katten. S ville få tillbaka pengarna, men uppfödaren hänvisade till avtalet och vägrade att betala. S hade inte fått någon information om att handpenning inte skulle kunna återbetalas. I efterhand hade uppfödaren skrivit in information om handpenning på sin hemsida.

Uppfödaren motsatte sig yrkandet. Hon anförde att hon hade följt avtalet och erbjudit S 250 kr i återbetalning. Katten var tingad i fem veckor. S tingade katten den 8 november 2005 och betalade den 3 december 2005. Uppfödaren har inte sålt inte sina katter via Internet utan har alltid krävt att få träffa köparen personligen minst en gång före köpet. Uppfödaren hade träffat S tidigare i samband med en kattutställning. Enligt uppfödaren var konsumentköplagen (1990:932) tillämplig på avtalet.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen framgår att uppfödaren har ett organiserat system för att via Internet träffa tingningsavtal inför kattköp. Tingningsavtalet har i förevarande fall ingåtts uteslutande via Internet och distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är därvid tillämplig på tingningsavtalet.

Vid tingningsavtalet betalade S in 1 000 kr till uppfödaren. Någon information om ångerrätten fick S aldrig i samband med avtalets ingående. Ångerfristen har därför inte börjat löpa när S den 11 december 2005 meddelade uppfödaren att hon ville ångra avtalet. S yrkande skall därför bifallas

.