Akvifer

Geologisk bildning med grundvatten som kan utvinnas i användbar mängd. Grundvattenförande grusavlagringar och rullstensåsar är vanligen mycket genomsläppliga och därför goda akviferer.

Begreppet har en legaldefinition i 1 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.