Anmälningsplikt, Asfaltkrossning

Beskrivning saknas!