Arvlåtare

Den avlidne; den som arv ska utgå efter.