Arvslott

Arvslotten är det som tillfaller en arvinge efter arvlåtarens död.