Avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och