Avkomling

En persons biologiska eller adopterade barn.

Att adoptivbarn likställs med biologiska barn framgår av 4 kap. 8 § föräldrabalken.