Avräkning från förmåner under uppsägningstid

Beskrivning saknas!