lagen.nu

Avverkning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avverkning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avverkning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2014:20: Tillsyn-----Mark- och miljööverdomstolen har funnit att omställning av mark från skogsbruk till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det har därför inte funnits...
NJA 1999 s. 760: Fråga huruvida avverkning av ädellövskog har krävt tillstånd av skogsvårdsstyrelsen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation