Avvisning, Förhandlingsskyldighet

Beskrivning saknas!