Cache

En teknisk term för en plats där kopior av originaldata kan lagras, för att senare hämtas snabbare än från den ursprungliga platsen.

Tekniken kan användas inom flera olika områden för att snabba upp många olika processer, t.ex. så lagrar en webbläsare normalt en cachekopia av varje sida som användaren besöker. Om användaren sedan går tillbaka till samma sida så används denna kopia istället för att innehållet hämtas över Internet igen (såvida sidan inte ändrats), vilket gör att den kan visas snabbare.

Upphovsrättsligt betraktas cachekopior som tillfälliga exemplar enligt 11 a § upphovsrättslagen. För att dessa ska vara tillåtna att framställa krävs att de görs antingen som en del i en överföring via en mellanhand (där mellanhanden lagrar kopior av informationen som överförs, exv vid epostöverföring), eller sådan användning som är tillåten enligt upphovsrättshavaren eller lag.