Casus mixtus-principen

Principen innebär ett undantag från regeln att skadestånd vanligtvis inte utgår vid rena olyckor eller vådahändelser.

Den innebär att ansvar kan uppstå för vådahändelser som inträffar i samband med en persons vårdslösa eller uppsåtliga handlande. Ett exempel: A stjäl B:s bil (uppsåtligt handlande som resulterar i en sakskada för B). Under färd med B:s bil kör C in i bilen med sin egen bil (helt utan vårdslöshet av A). A är då, i och med sitt första dolösa handlande ändå ansvarig inför B för skadorna som tillfogats B:s bil i krocken.

Casus mixtus-principen innebär även ett avsteg från principen om adekvans då den vanliga förutsägbarheten inte krävs för att skadetståndsansvar ska inträda.