Sakskada

En skada som drabbar ett fysiskt föremål som inte är en människa.

Även förlust av ett föremål räknas som sakskada, som exempelvis vid stöld. Viktigt att lägga märke till är att även skador som endast påverkar exempelvis en saks utseende (men inte dess funktion) räknas som sakskada.

Djur räknas inom skadeståndsrätten som saker, och en skada på ett djur utgör därför sakskada.