De lege ferenda

"om den lag som bör göras"

Ett de lege ferenda-resonemang är ett resonemang om hur lag bör utformas.

Jämför De lege lata.