Diskretionär prövning

När en domare, tjänsteman eller liknande prövar en rättssak och beslutar efter eget godtycke i det enskilda fallet.

Diskretionär prövning kräver att det finns utrymme för sådana egna bedömningar i lag eller författning.