Dispositiv

Bestämmelse eller lag som inte gäller om parterna har bestämt någonting annat.

Den dispositiva bestämmelsen ligger i bakgrunden och används om man inte uttryckligen reglerat att man ska gå till väga på ett annat sätt.

Se även dispositiv lag