Dynamisk sakrätt

Frågor kring hur och när skydd mot tredje man uppkommer.

Den dynamiska sakrätten handlar om hur och när skydd mot tredje man uppkommer, exv. när en köpare har rätt till en inköpt sak framför övriga borgenärers anspråk.

Se även tradition.